Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Napoleon awanturnik czy bohater ?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2203 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam konspekt lekcji historii dla klasy II liceum profilowanego. Zamierzeniem moim było zaktywizowanie młodziezy i pokazanie, ze lekcje historii nie muszą być nudne. Temat realizowany jest na dwóch godzinach lekcyjnych. W części pierwszej uczniowie przygotowują rozprawę sądową, natomiast w części drugiej sala lekcyjna zamienia się w salę sądową, gdzie toczy się proces Napoleona. Na końcu kazdego konspektu zamieściłam własne uwagi i spostrzezenia, które mogą okazać się przydatne innym nauczycielom.

Temat:
NAPOLEON AWANTURNIK CZY BOHATER? – PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY SĄDOWEJ.

Cele ogólne:

Ø Kształcenie umiejętności oceny postaci w oparciu o fakty historyczne.
Ø Kształcenie umiejętności zbierania argumentów i redagowania wypowiedzi w sposób zamierzony.
Ø Kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

Po lekcji uczeń potrafi:
Ø Wykorzystywać i selekcjonować zdobyte na lekcji historii wiadomości.
Ø Szeregować fakty według stopnia ich ważności.
Ø Organizować warsztat pracy.
Ø Współpracować z innymi.
Ø Uczeń wie jakimi cechami i umiejętnościami odznacza się dobry mówca.

Formy pracy: grupowa, zbiorowa

Przebieg lekcji:

I. Zapis tematu lekcji.

II. Wprowadzenie – wyjaśnienie tytułu lekcji.

III. Określenie zadań uczniów:
1. Uczniowie, zgodnie ze swoimi poglądami, dzielą się na dwie grupy:
a) zwolenników (obrońców) Napoleona
b) przeciwników (oskarżycieli) Napoleona.
2. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ustalają i zapisują na tablicy cechy i umiejętności, jakimi powinien odznaczać się dobry mówca.
3. Kierując się zapiskami na tablicy, zwolennicy Napoleona ze swojego grona wybierają obrońcę, natomiast przeciwnicy – oskarżyciela. Oskarżyciel i obrońca za tydzień wygłoszą mowy końcowe.
4. Uczniowie określają zasady współpracy. Każdy z zespołów wybiera swojego przedstawiciela, który koordynuje pracę w grupie i pełni rolę sekretarza.
5. Uczniowie zbierają i zapisują na papierze odpowiednio argumenty „za” i „przeciw” Napoleonowi. Następnie porządkują je według stopnia ważności – arkusz argumentów.
6. Na papierze uczniowie wpisują także nazwiska członków grupy, nazwiska oskarżyciela (obrońcy) Napoleona oraz przedstawiciela grupy.

IV. Praca w grupach.

V. Podsumowanie pracy – przedstawiciele grup krótko referują pracę swoich zespołów, zwracając szczególną uwagę na pojawiające się konflikty i trudności.

VI. Zadanie pracy domowej.
1. Grupa zwolenników przygotowuje mowę obronną.
2. Grupa przeciwników opracowuje mowę oskarżycielską.
3. Uczniowie obu grup przygotowują odpowiednie rekwizy stroje, dekorację (togi, młotek sędziowski, itp.).

Uwagi :
Uczniowie entuzjastycznie podeszli do powierzonych im zadań. Szybko podzielili się na zwolenników i przeciwników Napoleona. Obserwując młodzież zauważyłam, że uczniowie wchodzący w skład poszczególnych grup potrafili podzielić się zadaniami i sprawnie zorganizowali warsztat pracy. Zaobserwowałam, iż pewne trudności pojawiły się w chwili, kiedy uczniowie spośród siebie mieli wybrać oskarżyciela i obrońcę. Pomocne okazały się wówczas wcześniej wypisane na tablicy cechy dobrego mówcy.
Uczniowie zebrali bardzo wiele argumentów aby przekonać grupę przeciwną do swoich racji. Rywalizację potraktowali bardzo poważnie. Z relacji przewodniczących dowiedziałam się, iż arkusz argumentów uczniowie postanowili uzupełnić w domu, wykorzystując wiadomości nie tylko z podręcznika. To utwierdziło mnie w przekonaniu, iż lekcja pomogła nie tylko utrwalić wiedzę o Napoleonie, ale także zachęciła uczniów do korzystania z innych niż podręcznik źródeł informacji. Jestem pewna, iż korzystnie na współpracę w grupach wpłynął fakt, iż pozostawiłam młodzieży swobodę przy wyborze grupy.

Temat:
NAPOLEON AWANTURNIK CZY BOHATER? – SĄD NAPOLEONA.

Cele ogólne:

Ø Kształcenie umiejętności oceny postaci w oparciu o fakty historyczne.
Ø Kształcenie umiejętności wykorzystywania przygotowanych materiałów i wypowiadania się na zadany temat.
Ø Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia dyskusji.
Ø Rozwijanie i wzbogacanie wyobraźni uczniów.

Cele szczegółowe:

Po lekcji uczeń potrafi:
Ø Wyrazić swoje zdanie i poglądy.
Ø Panować nad swoimi emocjami.
Ø Szanować zdanie innych.
Ø Ocenić postać Napoleona Bonaparte.

Metody pracy: inscenizacja, dyskusja

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Przebieg lekcji:

I. Zapis tematu.

II. Przygotowanie młodzieży do odbioru mów końcowych. Określenie kryteriów oceny mów – oskarżycielskiej i obronnej:
Ø Poprawny dobór faktów historycznych i umiejętne ich wykorzystanie.
Ø Poprawność językowa wypowiedzi.
Ø Język niewerbalny mówców - gesty, mimika.
Ø Autentyczność odtwarzanych ról.
Ø Kostium.

III. Wybór sędziów – w skład grona sędziowskiego wchodzi nauczyciel i dla zachowania równowagi po jednej osobie z grupy zwolenników i przeciwników Napoleona.

IV. Wygłoszenie mów przez oskarżyciela i obrońcę.

V. Odczytanie werdyktu sądu.

VI. Ocena pracy uczniów przez nauczyciela.

VII. Ogólnoklasowa dyskusja na temat Napoleona Bonaparte.

VIII. Krótkie podsumowanie.

Uwagi:
Uczniowie mocno zaangażowali się w wykonywane prace. Wykazali się ogromną wiedzą na temat Napoleona. W mowach końcowych sprawnie wykorzystali fakty historyczne. Osoby, które pełniły funkcję oskarżyciela i obrońcy, potrafiły wczuć się w odgrywane role. Lekcja historii zamieniła się w prawdziwą rozprawę sądową. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy Napoleona zdołali zgromadzić sporo argumentów przemawiających na ich korzyść. Lepszym mówcą okazał się jednak obrońca, a tym samym grupa obrońców Bonapartego zwyciężyła. Rozprawa sądowa stała się inspiracją do podjęcia ogólnoklasowej dyskusji na temat Napoleona. Napoleon awanturnik czy bohater? Ta kwestia nie została definitywnie rozstrzygnięta. Przegrani nie zgodzili się z wyrokiem sądu, a dyskusję kontynuowali jeszcze po zakończeniu zajęć. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, iż uczniowie, w oparciu o fakty historyczne, potrafili ustosunkować się do postaci. Swoje racje zdołali poprzeć mocnymi argumentami.
Przysłuchując się dyskusji, zauważyłam że uczniowie mają trudności z opanowaniem własnych emocji. Niektórzy uczniowie nie potrafili w spokoju wysłuchać drugiej strony, w momencie w którym zaczęło im brakować argumentów zaczęli przekrzykiwać przeciwnika. Kłótnia stała się dla mnie wskazówką, by w przyszłości więcej czasu poświęcić na kształtowania umiejętności kulturalnej dyskusji. Budujący był dla mnie fakt, iż uczniowie bardzo poważnie potraktowali kwestię polską. Świadczy to o zainteresowaniu młodych ludzi losami naszego narodu i patriotyzmie młodego pokolenia.

Katarzyna Palka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie