Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 924 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego wychowania przedszkolnego na lata 2006 - 2009. Plan zawiera wszystkie wymagane punkty wraz z opisami i wskazówkami, w jaki sposób mozna je zrealizować, na podstawie obowiązującej ustawy i rozporządzenia.
Zadania Formy realizacji Dowody Termin


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją. (§ 8, ust.2, pkt2)


Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli


Doskonalenie własnego warsztatu pracy


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy o Systemie Oświaty

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztatach, kursach, szkoleniowych
Radach Pedagogicznych oraz
Samokształcenie:
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej
poprzez czytanie literatury fachowej
- gromadzenie literatury metodycznej i
pomocy naukowych niezbędnych do
pracy na zajściach


Wniosek o rozpoczęcie stażu


Plan rozwoju zawodowegoZaświadczenia


30.09.200630.09.2006

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt2)


Zdobywanie wiedzy informatycznej.


Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy.


Publikacje na stronie internetowej


Ukończenie kursu komputerowego „Komputer w nauczaniu integracyjnym”


Opracowywanie pomocy dydaktycznych
na zajęcia

Przygotowywanie dokumentów placówki, dyplomów, zaproszeń, podziękowań

Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych nauczycielowi

Korzystanie z aparatu cyfrowego, skanera, drukarki oraz kamery


Publikacja planu rozwoju na stronie internetowej

Uaktualnianie strony internetowej przedszkola


ZaświadczeniePotwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora


Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie


Potwierdzenie dyrektora


Cały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażuListopad 2006


Cały okres stażu


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8, ust.2 pkt3)


Opieka nad nauczycielem stażystą


Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów

Współpraca z innymi nauczycielami

Współpraca z rodzicami


Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu


Prowadzenie zajęć dla nauczycieli.


Dzielenie się wiedzą zdobyta na różnych formach doskonalenia zawodowego. Gromadzenie artykułów i konspektów. Wyeksponowanie ich w pokoju nauczycielskim

Współorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki według kalendarza imprez


Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć


Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców (ciekawostki, artykuły)

Redagowanie gazetki dla dzieci i rodziców w grupie


Potwierdzenie dyrektora


Potwierdzenie uczestników

Potwierdzenie nauczycieli
Potwierdzenie dyrektora


Rada pedagogicznaPotwierdzenie dyrektora


Egzemplarze gazetki


Rok szkolny
2006/2007


Rok szkolny
2006/2007

Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażuCały kres stażu


Cały okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8, ust. 2, pkt4a


Opracowanie programu


Stworzenie programu „Gry i zabawy przeciwko agresji”

Realizacja programu


Tekst programu


Luty 2007


Cały okres stażu


Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( §8 ust. 2 pkt4c)


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Pozyskiwanie środków na rzecz placówki


Poszukiwanie nowych metod aktywizujących


Fotografowanie i filmowanie uroczystości przedszkolnych


Udział w konkursach i szkoleniach organizowanych przez CdiDN i na terenie przedszkola

Wykonywanie z dziećmi i rodzicami ozdób na kiermasze świąteczne


Stosowanie w pracy metod
Aktywizujących


zaświadczenie o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

Zdjęcia, zaświadczenia

Scenariusze zajęćCały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt4e)


Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi

Współpraca z Biblioteka Publiczną


Spacery i wycieczki pozwalające dzieciom nabyć orientacje w działaniu instytucji publicznych:
- punkty usługowe
(krawiec)
- biblioteka
- sklepy itp.


Zaangażowanie rodziców
w pozyskiwaniu środków materialnych(Dom Dziecka)

Odwiedziny w Bibliotece

Czytanie bajek w ramach uczestnictwa „Cała Polska czyta dzieciom”

Zrobienie wystawy prac plastycznych dzieci


scenariusze wycieczek


sprawozdanie
Potwierdzenia, zdjęcia


Cały okres stażu


Raz w roku
Rok szkolny
2007/2008
2008/2009


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt5)


Opis dwóch przypadków


Nazwa i krótka charakterystyka problemu


Opis i analiza


Cały okres stażu


Opracowanie: Małgorzata Sadowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie