Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - historia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4448 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem historii w liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum. Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego na lata 2006 - 2009.
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Kapuścik

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2009 r.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )


Lp. Wymagania Zadania do realizacji Przewidywany termin realizacji Dowody realizacji i uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego Przestudiowane i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ze zmianami
 • Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
VIII / IX 2006
 • złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
 • złożenie planu rozwoju zawodowego
2. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8. ust. 2 pkt. 1 )
 • opracowanie programu autorskiego z zakresu Koła Historycznego
 • wdrażanie uczniów do samooceny ( ankiety, karty ewaluacyjne ułatwiające uczniom samoocenę z zachowania oraz zdobywanych umiejętności )
 • opracowanie i przedstawienie referatów w ramach pedagogizacji rodziców, przekazanie ich do biblioteki
 • wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, także z zakresu WDN
 • doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism
 • gromadzenie literatury z zakresu historii, podstaw przedsiębiorczości
 • przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów przedmiotowych
 • współorganizowanie oraz organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauczanych przedmiotów
 • organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych
 • współuczestnictwo w przeprowadzaniu ewaluacji WSO
 • udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań np. dotyczących mierzenia jakości pracy szkoły
 • udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
 • współuczestnictwo w organizowanych corocznie Dniach Otwartych Szkoły
IX 2008

przez cały okres stażu

w ciągu stażu przynajmniej raz w roku

przez cały okres stażu

przez cały okres stażu

przez cały okres stażu

przez cały okres stażu

przez cały okres stażu

w ciągu stażu przynajmniej raz w roku

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

w ciągu stażu raz w roku
 • zaświadczenia
 • dokumentacja własna
 • zapisy w szkolnych dziennikach
 • dyplomy uczniów
 • zaświadczenia Dyrektora szkoły
 • zapisy w zeszycie Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 • przygotowane karty ewaluacyjnej
3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (§ 8. ust. 2 pkt. 2)
 • komputerowe opracowywanie potrzebnych w procesie edukacyjnym materiałów
 • wyposażenie pracowni historycznej w teksty źródłowe do nauczania historii dla Liceum
 • wyposażenie pracowni historycznej w zestaw foliogramów do wybranych epok historycznych
 • wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji
 • wykorzystanie środków przekazu w procesie komunikacji
na bieżąco

2006/2007

2007/2008

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco
 • przykładowe teksty źródłowe , foliogramy
 • dokumentacja własna
4. Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt. 3 )
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela kontraktowego lub stażysty jako obserwatora
 • pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub opiekuna praktyk pedagogicznych ( w razie potrzeby )
 • opublikowanie przykładowych foliogramów do nauczania historii w liceum w Internetowym Magazynie Publikacji www.literka.pl
 • opublikowanie „ Planu rozwoju zawodowego „ oraz autorskich scenariuszy lekcji historii w Internetowym Magazynie Publikacji www.literka.pl
 • udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych w szkolnej bibliotece
 • pomoc nauczycielom rozpoczynającym prace i awans zawodowy
 • prowadzenie szkoleń w ramach WDN- szkolenie Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli humanistów
 • współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów
 • prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
 • aktywna praca w zespołach nauczycielskich
w okresie stażu

w okresie stażu

2008/2009

2006/2007

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu przynajmniej raz w roku

w okresie stażu

w okresie stażu przynajmniej raz w roku

na bieżąco
 • zaświadczenia Dyrektora szkoły
 • wydruk stron internetowych
 • zapisy w zeszycie Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 • zeszyt protokołów konferencji Rady Pedagogicznej
 • protokoły zebrań z rodzicami
 • dokumentacja własna
 • zapisy w szkolnych dziennikach
 • potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza
5. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt 4 a )
 • autorstwo programu autorskiego z zakresu Koła Historycznego dla uczniów zdolnych
 • opracowanie i realizacja ścieżek edukacyjnych
 • prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce
2006/2007

w okresie stażu

w okresie stażu
 • zeszyt protokołów konferencji Rady Pedagogicznej
 • potwierdzenia Dyrektora szkoły
 • dokumentacja własna
6. Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4 c )
 • pedagogizacja rodziców ( wygłaszanie referatów dla rodziców o tematyce pedagogicznej )
 • prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
 • prowadzenie Koła Historycznego
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych
 • organizowanie wyjazdów do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu dla klas III LO i III Gimnazjum
 • organizacja konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach
w okresie stażu przynajmniej raz w roku

na bieżąco

w okresie stażu

w okresie stażu przynajmniej raz w roku

w okresie stażu

na bieżąco
 • protokoły zebrań z rodzicami
 • potwierdzenia Dyrektora szkoły
 • dokumentacja własna
 • zapisy w szkolnych dziennikach
7. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt. 4 e )
 • utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczną
 • nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta min. miejskim schroniskiem dla zwierząt, Miejską Biblioteką Publiczną, współpraca z organami prewencji
 • stała współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
 • współpraca z kuratorem sądowym ( w razie potrzeby )
w okresie stażu

w okresie stażu

na bieżąco

w okresie stażu
 • potwierdzenia Dyrektora szkoły
 • potwierdzenia odpowiednich instytucji
 • zapisy w zeszycie wychowawczym
 • zapisy w dziennikach szkolnych


mgr Magdalena Kapuścik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie