Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cogito ergo sum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2065 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROJEKT EDUKACYJNY „Cogito ergo sum” realizowany w Gimnazjum w Sarnakach

Opracowały:
Małgorzata Bartoszuk
Jolanta Chromiec
Anna Dziuban
Barbara Radzikowska

WSTĘP:

     Projekt edukacyjny „Cogito ergo sum” realizowany w Gimnazjum w Sarnakach ma na celu przybliżenie uczniom prawd filozoficznych i poznanie najwybitniejszych przedstawicieli filozofii starożytnej. Wychowawcom i uczniom pomoże we wzajemnym poznaniu i integracji zespołu klasowego.

     Podczas pracy uczniowie mogą zdobyć wiedzę o Starożytnej Grecji jako miejscu narodzin filozofii, a przygotowując zadania wykorzystają wiedzę na temat historii, geografii, filozofii, pochodzącą z przeczytanych książek, prasy, filmów, zajęć szkolnych i Internetu. Gromadząc informacje nauczą się je selekcjonować i porządkować. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji projektu pomogą uczniom w zrozumieniu filozofii jako nauki.

Część pierwsza – OPIS PROJEKTU

TREŚCI EDUKACYJNE:
 • Filozofia jako „umiłowanie mądrości”.
 • Starożytna Grecja jako miejsce narodzenia filozofii.
 • Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej.
 • Klasyczna definicja prawdy, poszukiwanie prawdy przez stulecia.
 • Przykład wykorzystania klasycznej wiedzy filozoficznej do analizy współczesnych problemów.
 • Ogólna prezentacja dyscyplin filozoficznych.
 • Filozofia a nauki szczegółowe.
 • Przykłady podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych jako części duchowego dziedzictwa ludzkości.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
 • zastosowanie metody projektu jako atrakcyjnego sposobu nauczania;
 • przybliżenie uczniom treści edukacji filozoficznej w gimnazjum;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, korzystając z zasobów bibliotecznych, własnych i Internetu;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
 • poszerza znajomość historii;
 • wzbogaca wiedzę o filozofii;
 • planuje i organizuje swoją pracę;
 • dobiera źródła informacji i ze zrozumieniem je wykorzystuje;
 • współdziała w grupie;
 • przygotowuje się do wystąpień publicznych;
 • uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • kształtuje świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy celem aktywnego egzystowania we współczesnym świecie.
REALIZATORZY PROJEKTU EDUKACYJNEGO :

     Projekt edukacyjny " Cogito ergo sum " będzie realizowany przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Sarnakach przy wsparciu wychowawców, nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych. Każda klasa losując wybierze filozofa, którym się będzie zajmowała. Dalsze działania uczniowie planują samodzielnie, stosując się do instrukcji. Zadaniem uczniów każdej klasy jest zebranie i usystematyzowanie informacji na temat Starożytnej Grecji i wylosowanego filozofa.

ZADANIA:
Prezentacja rezultatów pracy uczniów odbywa się w formie Turnieju Klas w trakcie którego rywalizują o tytuł najlepszej klasy gimnazjum. Uczniowie mają przygotować prezentację składającą się z dwóch etapów:

I ETAP - EKSPOZYCJA:
 1. Graficzna prezentacja - portret filozofa – dowolna technika.
 2. Album (biografia, poglądy, odkrycia filozofa)
II ETAP – PREZENTACJA
 1. Scenka z życia filozofa.
 2. Turniej wiedzy:
  etap I – zadania matematyczne
  etap II – pytania z filozofii
  etap III – starożytna Grecja
METODY PRACY:

     Uczniowie każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy dobierają formy i sposoby pracy do własnych potrzeb. Mogą to być:
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach;
 • praca całego zespołu klasowego.
SPOSÓB REALIZACJI:

     Projekt realizują zespoły klasowe. Każda z klas losuje filozofa i do marca 2005r. zbiera i opracowuje materiały.
 • Uczniowie zbierają i opracowują materiały nt.:
  I. Tales
  II. Demokryt
  III. Pitagoras
  IV. Sokrates
  V. Platon
  VI. Arystoteles
  VII. Epikur
  VIII. Kartezjusz
  IX. Galileusz
  X. Pascal
  XI. Newton
 • Uczniowie zbierają informacje na temat starożytnej Grecji.
 • Przygotowują dowolną techniką plastyczną portret filozofa.
ŹRÓDŁA INFORMACJI:
 • zasoby biblioteki szkolnej, publicznej;
 • czasopisma;
 • Internet;
 • własne zbiory;
 • uczniowie mogą nawiązać kontakt z nauczycielami odpowiednich przedmiotów.
SPOSÓB PREZENTACJI EFEKTÓW PRACY KLAS:

I ETAP
 • Portret, album – wystawa prac na sali gimnastycznej;
II ETAP
 • Scenka – przedstawienie na sali gimnastycznej;
 • Turniej wiedzy – odbędzie się na sali gimnastycznej.
Wszystkie etapy odbędą się w obecności społeczności uczniowskiej, nauczycieli i jury.

CZAS REALIZACJI:
Grudzień- marzec 2005r.

TERMIN PREZENTACJI:
21 marca 2005 r. – DZIEŃ GIMNAZJALISTY

Część druga – PREZENTACJA

     Prezentacja odbyła się 21 marca 2005 roku w Dniu Gimnazjalisty w Gimnazjum w Sarnakach. Na uroczystość zostali zaproszeni: wójt gminy Sarnaki, dyrektorzy szkół podstawowych na terenie gminy, rodzice.

     Przybyłych gości, nauczycieli i uczniów gimnazjum powitali twórcy programu. Prezentacja odbyła się na sali gimnastycznej udekorowanej sentencjami starożytnych myślicieli i wystawą portretów filozofów. Uroczystość prowadzili uczniowie klas trzecich Monika i Łukasz ubrani w stroje greckie. Komisja w składzie: mgr Aneta Stefaniuk, mgr Dorota Czeżyk, mgr Agnieszka Rumowska, mgr Marta Niedziółka, mgr Rafał Dydycz oraz przedstawiciele samorządu oceniła prace według wcześniej ustalonych kryteriów.

     Najbardziej oryginalna okazała się praca Elżbiety z klasy II a, przedstawiająca Talesa z Miletu. Przy ocenie albumów komisja szczególną uwagę zwracała na : poprawność językową, czytelność i przejrzystość treści, odpowiednią objętość, oprawę graficzną i estetykę wykonania.

     Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się rywalizacja w Turnieju Wiedzy. Na pytania odpowiadały po dwie osoby z każdego zespołu klasowego. Silna rywalizacja toczyła się między klasami w konkursie wiedzy o Starożytnej Grecji. W tej kategorii zwyciężyła reprezentacja klasy III c. Widownię najbardziej zainteresowały „scenki z życia filozofów” prezentowane według wcześniej przygotowanego scenariusza i w kolejności wylosowanej przez klasę. Uczniowie prześcigali się w ciekawych pomysłach, oryginalnych strojach i rekwizytach nawiązujących do epoki. Najwyżej oceniono scenki przygotowane przez klasy: III a pt. „Intruz w pracowni Galileusza”, II c „W szkole Arystotelesa” i I c „Dzieciństwo Pascala”.

     Po podsumowaniu wyników we wszystkich etapach zwyciężyła klasa III c przed klasą II a i II c.

PODSUMOWANIE

     Uczniowie wszystkich klas aktywnie włączyli się w realizację projektu. Chętnie i z wielkim zapałem poszerzali swoją wiedzę z zakresu Starożytnej Grecji i filozofii, rywalizując o laur zwycięstwa. Sprawne i pomysłowe przygotowanie scenek świadczy o tym, że zespoły klasowe są zintegrowane w dużym stopniu i potrafią samodzielnie wykonać niełatwe zadania. Uczniowie klas pierwszych przygotowali dekorację sali gimnastycznej. Rodzice pomogli w wyszukaniu rekwizytów, przygotowaniu strojów i nagród pocieszenia.

     Realizacja projektu utwierdziła nas w przekonaniu, że młodzież chętnie uczestniczy w konkursach, lubi współpracować w grupach i rywalizować ze sobą. Przekonaliśmy się, że do zorganizowania ciekawych zajęć nie są potrzebne duże środki finansowe, a nawet brak tych środków wyzwala większą wyobraźnię twórczą, czego dowodem mogą być wykonane przez uczniów pomysłowe dekoracje i rekwizyty. Zauważyliśmy, że młodzież odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem włączyła się w realizację programu. Cieszy nas również to, że niektórych uczniów mogliśmy poznać z innej strony, dzięki ich talentom artystycznym i organizacyjnym, które trudno było odkryć na lekcjach.

     Uczniowie biorący udział u Turnieju Wiedzy wykazali się znajomością życiorysów najsłynniejszych filozofów i wiedzą o Starożytnej Grecji. Wspaniale radziły sobie zespoły rozwiązujące zadania matematyczne.

     O swoim udziale w realizacji projektu wypowiedzieli się uczniowie: Agnieszka z klasy II c – „Poznaliśmy poglądy wybitnych filozofów będące niekiedy kontrowersyjne. Zgraliśmy się jako klasa przygotowując scenkę. W czasie przygotowywania scenki konfrontowaliśmy poglądy i pomysły różnych osób z klasy. Współpracowaliśmy ze sobą, zbierając materiały do scenariusza i pomysły do choreografii”. Uczennice z klasy III c powiedziały: Kasia – „Uczestniczyłam w konkursie filozoficznym i przygotowywałam scenkę o Demokrycie. Moja klasa wygrała te zmagania. Była to świetna zabawa, miło i przyjemnie spędzony czas w połączeniu z ciekawymi i pożytecznymi informacjami”, Natalia – „Reprezentowałam moją klasę w konkursie wiedzy o Starożytnej Grecji. Dzięki temu odświeżyłam i pogłębiłam swoją wiedzę na temat tej epoki historycznej. Poza tym udział w konkursie był bardzo miłym doświadczeniem”.

DZIEŃ GIMNAZJALISTY

PONIEDZIAŁEK- 21 MARCA 2005r
Miejsce – sala gimnastyczna

8.00 – spotkania w klasach (przygotowania) ok. godz. 8.15 przedstawiciele klas przynoszą na salę gimnastyczną przygotowane albumy i portrety.
8.55 – przejście na salę gimnastyczną.
9.00 – uroczyste rozpoczęcie imprezy.
9.15 – konkurs zadań logicznych (w tym czasie losowaniee kolejności przedstawiania scenek)
9.30 – ogłoszenie wyników.
9.35 – konkurs filozoficzny.
9.50 – podsumowanie konkursu.
10.00 – konkurs wiedzy o Starożytnej Grecji.
10.20 – podsumowanie konkursu.
10.25–10.40 – przerwa, w czasie której klasy przygotowują się do swoich przedstawień.
10.40 – rozpoczęcie przedstawień przygotowanych przez klasy wg wylosowanej kolejności.
Ok. 13.00 – posumowanie wszystkich konkurencji, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Instrukcja dla grup klasowych:

Zadania Wymagania Sposób prezentacji
1. Portret wylosowanego filozofa wykonany dowolną techniką. Format A-2 naklejony na brystol. Wystawa
2. Album zawierający biografię filozofa, jego poglądy, odkrycia itp. Format A-4, czcionka 14pkt,odstęp pojedynczy. Minimum 10 kartek Wystawa
3. Scenka z życia filozofa Udział bierze minimum pół klasy.
Czas prezentacji 5-10 min.
Odpowiednie przebranie i rekwizyty.
Odegranie scenki przed jury i widownią.
4. Turniej wiedzy:
 1. zadania logiczne
 2. pytania z filozofii
 3. wiedza o Starożytnej Grecji
Klasa wybiera 2 osoby do konkursu, który odbędzie się w trzech kategoriach:
Poziom I – klasy pierwsze,
Poziom II – klasy drugie,
Poziom III – klasy trzecie.

Klasa wybiera 2 osoby do konkursu.

Klasa wybiera 2 osoby do konkursu.
Wybrane 2 osoby z każdej klasy rozwiązują zadania na sali gimnastycznej przed jury i widownią.

Wybrane 2 osoby z każdej klasy odpowiadają na pytania na sali gimnastycznej przed jury i widownią.

Wybrane 2 osoby z każdej klasy odpowiadają na pytania na sali gimnastycznej przed jury i widownią.


KONKURS ZADAŃ LOGICZNYCH

Klasa I

ZADANIE:

     Aby skosić łąkę pierwszy kosiarz potrzebuje 6 godzin, drugi kosiarz potrzebuje 4 godziny, trzeci kosiarz potrzebuje 3 godziny. Ile godzin zajmie im skoszenie całej łąki, jeżeli będą pracowali razem, każdy ze swoja wydajnością?

Klasa II

ZADANIE:

     Kangur biegnie z prędkością 12 km/h wykonując 2 skoki w ciągu 1,5 sekundy. Ile skoków musi wykonać, aby przebiec 100 metrów?

Klasa III

ZADANIE:

     Trzech chłopców ważyło się parami każdy z każdym. Otrzymano następujące rezultaty tego ważenia: 90 kg, 92kg, 94kg. Ile wynosi łączna masa tych chłopców?

PYTANIA DOTYCZĄCE STAROŻYTNEJ GRECJI:
 1. Jak nazywał się główny bóg grecki? (Zeus)
 2. Jak nazywamy charakterystyczne dla starożytnej Grecji miasta państwa? (polis)
 3. Gdzie mieściła się największa grecka wyrocznia? (Delfy)
 4. Jak nazywały się dwa największe polis greckie? ( Ateny i Sparta)
 5. Jaki ustrój panował w Atenach? (Demokracja)
 6. Jaki ustrój polityczny panował w Sparcie? (Oligarchia)
 7. Gdzie i co ile lat odbywały się igrzyska greckie? ( Olimpia, co 4 lata)
 8. Wymień trzy style w architekturze greckiej. (dorycki, joński koryncki)
 9. Wymień przynajmniej jednego rzeźbiarza greckiego. (Fidiasz, Myron, Praksyteles)
 10. W którym roku miała miejsce bitwa pod Salaminą? (480 p.n.e.)
 11. Jak nazywało się słynne z wielu budowli wzgórze w Atenach? (Akropol)
 12. Kto jest autorem „Iliady” i „Odysei”? (Homer)
 13. O jakim wydarzeniu opowiada „Iliada”? ( o wojnie trojańskiej)
 14. Jak nazywał się ciężkozbrojny pieszy żołnierz grecki? (hoplita)
 15. W jakim szyku bojowym walczyli greccy żołnierze? (falanga)
 16. Wymień przynajmniej jednego tragika greckiego. (Sofokles, Eurypides, Ajschylos)
 17. Z kim walczył Aleksander Wielki pod Cheroneą? (z Grekami)
 18. Kogo pokonał Aleksander Wielki pod Gaugamelą? (Persów)
 19. Jak nazywamy okres po podbojach Aleksandra Wielkiego? (epoka hellenistyczna)
 20. Jak nazywamy nadawanie bóstwom cech ludzkich? ( antropomorfizm)
PYTANIA DOTYCZĄCE FILOZOFÓW:
 1. Który z filozofów jest twórcą słynnego twierdzenia matematycznego dotyczącego trójkąta prostokątnego? (Pitagoras)
 2. Jak brzmi pełne imię i nazwisko Kartezjusza? (Rene Descartes)
 3. Jaką szkołę założył Platon? (Akademię Platońską)
 4. Który filozof pochodził z Samos? (Pitagoras)
 5. Który filozof w swojej „Poetyce” wprowadził podział na rodzaje literackie? (Arystoteles)
 6. Który filozof był członkiem i prezesem Royal Society, członkiem francuskiej Akademii Nauk, odkrył prawo powszechnego ciążenia? ( Newton)
 7. Kto stworzył filozofię życia szczęśliwego? (Epikur)
 8. Który z filozofów skonstruował automatyczne liczydło do wykonywania czterech działań? ( Pascal)
 9. Który filozof pochodził z Abdery? ( Demokryt)
 10. Kto odkrył góry na księżycu, satelity Jowisza, plamy słoneczne oraz stwierdził obrót Słońca? (Galileusz)
 11. Wymień jedną ze współczesnych nauk w której poznajemy dokonania Demokryta? (chemia, fizyka – teoria atomu)
 12. Podaj jeden z zarzutów stawianych Sokratesowi podczas jego procesu. (demoralizował młodzież, brak wiary w bogów uznawanych przez innych, negował ustrój demokratyczny)
 13. Kto stworzył teorię geocentryczną? (Galileusz, dopuszczalny Ptolemeusz)
 14. Czym jeszcze oprócz filozofii i matematyki zajmował się Tales ( kupiectwem (handlem) i podróżami)
 15. Który z filozofów był nauczycielem młodego Aleksandra Wielkiego? (Arystoteles)
 16. Który filozof badał zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki? ( Pascal)
 17. Kto był kontynuatorem atomistyki Demokryta? ( Epikur)
 18. Kto był twórcą pierwszego systemu idealizmu obiektywnego? ( in. platonizm – Platon)
 19. Który filozof powiedział „wiem, że nic nie wiem”? (Sokrates)
 20. Który filozof pochodził z Miletu? (Tales)
 21. W jakiej dziedzinie fizyki zasłynął Newton? (mechanika, dynamika)
 22. Kto powiedział „cogito ergo sum”? (Kartezjusz)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie