Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Magiczny świat teatru

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1058 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program rozwijania zainteresowań teatralnych w klasach I-III szkoły podstawowej zakłada rozszerzenie materiału o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej i artystycznej.

„MAGICZNY ŚWIAT TEATRU” program edukacji teatralnej w nauczaniu zintegrowanym
Opracowały: Anna Tarkowska, Anna Kurys
Cele i założenia edukacyjne programu:

Realizacja programu zakłada kilka głównych celów. Przede wszystkim umożliwianie kontaktu ze sztuką teatralną i filmową, przez aktywne uczestnictwo. Wzbogacanie i rozszerzanie wiedzy i słownictwa z tego zakresu. Uwrażliwianie na piękno, dobro i rozwijanie wyobraźni. Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym, oraz kształtowanie kreatywnej osobowości. Realizując program dążymy do osiągnięcia przez uczniów celów w kategoriach wiadomości, umiejętności i postaw.
CEL I GŁÓWNE ZADANIA:

- kształtowanie wrażliwości na sztukę teatraln±, refleksyjność w odbiorze
- rozwijanie zainteresowań teatrem
- percepcja sztuk teatralnych oraz uczestniczenie w różnych formach dramy
- wyławianie utalentowanych uczniów, którzy poprzez pracę w kole teatralnym kształtowaliby swoją wyobraźnię i wyzwalali w sobie twórczą aktywność
- przeciwdziałanie nudzie szkolnej
- wyzwalanie uczniowskiej wyobraĽni, zdolności do improwizacji
- nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji
- kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości
- nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań aktorskich, dorastania do pełnienia ról społecznych
- nabycie umiejętności odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, układem tanecznym, gra aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracje, strojem, charakteryzacjaaktorów; dynamiki i przebiegu akcji przedstawionej w balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, w teatrzyku kukiełkowym
- rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich, w przegl±dach teatrzyków, w prezentowaniu przygotowywanych przedstawień na choince szkolnej, na terenie klasy, szkoły, gminy, powiatu , dla rodziców, dziadków, nauczycieli, kolegów i koleżanek
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie uczuciowego stosunku do ksi±żek, czasopism dziecięcych
- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [ udział jednostki w sukcesie zespołu ]
- utrwalenie więzi międzypokoleniowej podczas wystawiania przedstawień dla rodziców, dziadków, kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych wiosek
- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci maj±cych trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.

Uczeń pozna :
Teatr
- różne rodzaje teatrów (żywego planu, lalki, jednego aktora, cieni,
pantomima)
- słownictwo (teatr, scenarzysta, scenograf, reżyser, rola główna
drugoplanowa, dialog, monolog, inscenizacja, sztuka, spektakl, sufler)

Uczeń nabędzie umiejętności:
- bycia widzem teatralnym
- wypowiadania się na określony temat – udział w tematycznych dyskusjach
- wyrażania siebie przez sztukę (aktorską, plastyczną, ruchową)
- doskonalenia czytania z podziałem na role
- recytacji i poprawnego wypowiadania się
- wypowiadania się poprzez ruch, mimikę i gest
- współdziałania w zespole
- własnej interpretacji utworów
- samorealizacji i zaspakajanie potrzeby sukcesu

Ukształtuje postawy:
- emocjonalnego stosunku do sztuki teatralnej
- gotowości podejmowania działań tworzenia, lub współtworzenia sztuk teatralnych
- samodzielność w działaniu i myśleniu
- szacunku i tolerancji dla innych
Rodzaje aktywności uczniów:
· udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych
· udział w dyskusjach
· udział w działalności plastycznej
· zaangażowanie w przygotowywanie spektakli , kostiumów scenografii i wszelkich rekwizytów
· tworzenie własnych tekstów ( rymowanych i prozy) oraz umiejętność ich kreacji
· czytanie i umiejętność recytacji indywidualnej oraz z podziałem na role
· umiejętność współdziałania w zespole
· tolerancja dla innych

Formy, metody pracy i rodzaje aktywności

1) Praca z całą klasą
2) Praca z grupą
3) Praca indywidualna
4) Działalność :
- intelektualna
- językowa
- plastyczno-konstrukcyjna
- muzyczno-ruchowa
5) Oglądanie sztuk teatralnych, wystaw
6) Udział w dyskusjach
7) Udział w różnego rodzaju konkursach: teatralnych, recytatorskich

Środki dydaktyczne
· książki dla klas I-III i inne
· plakaty
· materiały plastyczne
· scenariusze sztuk teatralnych
· środki multimedialne
· czasopisma

TREŚCI PROGRAMOWE I SPOSOBY REALIZACJI

Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa I
Zagadnienia programowe:
1. Oglądanie podstawowych gatunków filmu ( animowany, dokumentalny, fabularny) w kinie, w domu, w szkole z kaset video;
2. Wzbogacanie słownictwa z zakresu wiedzy filmowej: kamera, aparat filmowy, kadr, fotos, prezenter telewizyjny;
3. Zapoznanie z budową i funkcjami aparatu fotograficznego i kamery;
4. Rysowanie komiksu jako przygotowanie do tworzenia własnego filmiku rysunkowego;
5. Wykonanie modelu aparatu fotograficznego przy wykorzystaniu łączenia technik plastyczno – konstrukcyjnych:
6. Zapoznanie z różnymi rodzajami teatrów (lalki, cieni, żywego planu, jednego aktora, balet, pantomima, opera, operetka);
7. Wzbogacanie słownictwa z zakresu wiedzy teatralnej ( scena, aktor, sufler, widz, reżyser – reżyseria, scenograf – scenografia, dialog, monolog, kostiumy);
8. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa II
1. Zapoznanie z programami telewizyjnymi skierowanymi do dzieci – oglądanie i dyskusja;
2. Oglądanie i ocenianie filmów popularno- naukowych o tematyce dostępnej dzieciom;
3. Tworzenie własnej audycji ( wywiad, scenki dramowe);
4. Obsługa telewizora i video;
5. Doskonalenie techniki czytania z podziałem na role jako przygotowanie do przedstawienia teatralnego z kategorii żywego planu
6. Zapoznanie z różnymi rodzajami lalek i sposobami ich animacji;
7. Przygotowanie kukiełek do przedstawienia teatru lalkowego
8. Przedstawienie przygotowanego przedstawienia kukiełkowego
9. Założenie klubu dyskusyjnego
10. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
11. Oglądanie podstawowych gatunków filmów w kinie, w domu, w szkole z kaset video;

Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa III

1. Zapoznanie z rysem historycznym powstawania teatru
2. Rodzaje dekoracji ( umowna i pełna)
3. Pomoc przy projektowaniu i wykonaniu scenografii do przedstawienia
4. Wdrażanie do samodzielnego interpretowania i kreowania utworów literackich
5. Kształcenie umiejętności pięknej recytacji, umiejętności oddechu, siły i natężenia głosu;
6. Czynny udział w przygotowaniach związanych z powstaniem sztuki teatralnej. Kreacja własnej roli
7. Prezentacja sztuki teatralnej;
8. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
9. Oglądanie podstawowych gatunków filmów w kinie, w domu, w szkole z kaset video;

Oczekiwane efekty

Realizacja autorskiego programu pozwoli na wszechstronne kształtowanie osobowości ucznia poprzez podnoszenie poziomu jego wiedzy i umiejętności praktycznych, wykształcającej gotowość odbioru sztuki teatralnej i filmowej, oraz umiejętności stosowania jej w codziennym życiu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie