Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego pracującego w przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1337 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym pracującym w przedszkolu od 23 lat. przedstawiam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
mgr Małgorzata Surdyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Miejskim Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rzpoczęcia stażu: 01. 09. 2006
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2009

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją. (§ 8, ust.2, pkt2)

Zadania

1
Formy realizacji
2
Termin
3
Dowody
4
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieliZaznajamianie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz Prawie Oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie Oświaty

Sierpień, wrzesień
Okres stażu
dostarczenie wniosku o rozpoczęcie stażu
skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

Okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwoWykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt2)

1
2
3
4
Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy
ukończenie kursu dotyczącego wiedzy informatycznej i komunikacyjnej
Rok szk. 2006/07
Zaświadczenie
Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej

Opracowanie materiałów dla rodziców, podziękowań, dyplomów, zaproszeń

Zespołowe sporządzenie arkusza obserwacji niepożądanych zachowań dziecka w wieku przedszkolnym


Uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego Roczny Plan Pracy przedszkola.
Okres stażuWrzesień 2006


Sierpień 2006/07
Sierpień 2007/8
Sierpień 2008/9
Potwierdzenia dyrektora


Publikacje na stronie internetowej

Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej (www.literka.pl)
Październik 2006
Tekst publikacji - potwierdzenie


Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych

Korzystanie z zasobów sieci internetowej
Okres stażu
Scenariusze

Potwierdzenia dyrektora
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8, ust.2 pkt3)
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń


Okres stażu
Wpisy w księdze protokołówHospitacje koleżeńskie
Zapraszanie chętnych nauczycieli do udziału w zajęciach z zakresu umuzykalniania lub innej tematyki


Okres stażu

Scenariusze
Potwierdzenia dyrektora
Zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli kontraktowych

dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach

prowadzenie zajęć dla nauczycieli kontraktowych z wybranej tematyki

Okres stażu

Potwierdzenia dyrektora

Opracowywanie materiałów dla rodziców
opracowanie i wygłoszenie referatu
na zebraniu z rodzicami:
- Dlaczego czytać dziecku na głos.
- Jak telewizja wpływa na zachowanie dziecka.

systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców

robienie gazetek dla rodziców propagujących kampanię CPCDRok szk. 2006/7


Rok szk. 2007/8Okres stażu
Tekst referatupotwierdzenie dyrektora
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8, ust. 2, pkt4a)
Opracowanie programu pracy „Z BAŚNIĄ POD RĘKĘ” - propagującego akcję kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom

Opracowanie programu

Zatwierdzenie przez radę Pedagogiczną

Realizacja programu

Wrzesień 2007
Zapis w księdze protokołów
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( §8 ust. 2 pkt4c)
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

Udział w kursie kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki specjalnej - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Rok szk.2007/08
Zaświadczenie
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, warsztatach
Okres stażu
potwierdzenia

Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki


Zorganizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi przez dzieci

Współpraca z rodzicami

Okres stażu

Potwierdzenia dyrektora
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszym mieście
Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych

Sportowych

Recytatorskich, teatralnych
Okres stażu
potwierdzenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt4e)
Współpraca ze strukturami samorządowymi ( Rada Dzielnicy, Rada Miasta)
Zapraszanie radnych naszego miasta na imprezy przedszkolne

Zapraszanie członków rady miejskiej do czytania dzieciom bajek
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora
Współpraca z Miejską
Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskie – filia nr 21
Wycieczki do biblioteki

Zapraszanie pracowników biblioteki do uczestnictwa w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Organizowanie wystawy prac dzieci na terenie biblioteki
Okres stażu Potwierdzenia dyrektora
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt5)
Opis dwóch przypadków Nazwa problemu

Krótka charakterystyka problemu

Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań

Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Okres stażu
Opis i analiza przypadków

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie