Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2632 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 66 w Krakowie. Kilka lat wcześniej pracowałam jako nauczyciel przedszkola w oddziale przedszkolnym. Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOTeresa LEWANDOWSKA

NAUCZYCIEL MIANOWANY
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2006
Data zakończenia stażu : 31.05.2009
KRAKÓW 2006
SFERA ORGANIZACYJNA

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Poznanie procedury
awansu zawodowego.


1) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia).
2) Bieżące śledzenie przepisów i opracowań dotyczących zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli


VIII – IX 2006 i na bieżąco

IX 2006 – V 2009

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju.
2.

Doskonalenie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania i organizowania pracy
szkoły.

1) Analiza dokumentów szkolnych:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy
2) Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN


IX 2006Sprawozdanie
3.


Uczestnictwo w pracach organów szkoły.1) Udział w pracach Rady Pedagogicznej:
-aktywne wykonywanie zadań
wynikających z dokumentów szkolnych.
2) Współudział w pracach zespołu humanistycznego.
3) Pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych.


Zgodnie z harmono-gramem jej prac i planem nadzoru dyrektora szkoły.
Okres stażu

SprawozdanieSprawozdanie
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
4.

Aktywna współpraca ze
strukturami
samorządowymi lub innymi
organizacjami działającymi
na rzecz edukacji.

1) Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych ( Oxford, Longman ).
2) Współpraca ze szkołami lokalnymi w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności uczniów zdolnych..

Okres stażu

Sprawozdanie, zaświadczenia
5.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1) Gromadzenie dokumentów dotyczących diagnozowania, monitorowania i ewaluacji podjętych działań.
2) Przygotowanie sprawozdań, opisów i analiz.
3) Autorefleksje.


Okres stażu

Materiały do teczki
6.

Zakończenie stażu.

1) Zebranie materiałów.

V 2009

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

SFERA OSOBISTA

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Ocena własnych
umiejętności i potrzeb w zakresie doskonalenia pracy.

1) Przygotowanie i zatwierdzenie projektu planu rozwoju.

IX 2006

Plan rozwoju zawodowego
2.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia pracy.

1) Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa Oxford, Longan.
2) Ukończenie studiów magisterskich na kierunku ‘Filologia angielska’.
3) Ukończenie kursu ‘ Help Yours Learners Learn”. Autonomia ucznia.

Okres stażu


Drugi semestr roku
2006/2007

Certyfikaty

Dyplom
Zaświadczenie
3.

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole

1) Prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w klasie ‘III’ oraz przygotowywanie dzieci do konkursu w ramach współpracy z lokalnymi szkołami.
2) Pomoc w organizacji klasy ‘0’:
a)tworzenie kącików zainteresowań ( opieka w szczególności nad
kącikiem patriotycznym i teatralnym ) oraz przygotowywanie
dekoracji okresowych.
b) pozyskiwanie sponsorów lub zbiórka zabawek.
3) Redagowanie kwartalnika dla uczniów oraz materiałów wspomagających naukę języka angielskiego.
4) Prowadzenie własnej biblioteczki książeczek językowych dla dzieci chętnych.

Rok szkolny 2006/2007
oraz
2008/2009
Kwartalnie lub w zależności od potrzeb uczniówPoświadczenia, inne dokumentySprawozdanie


Materiały


Rejestr
4.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

1) Wymiana doświadczeń i prezentacja różnych rozwiązań metodycznych w ramach współpracy nauczycieli języka angielskiego.
2) Przeprowadzenie lekcji otwartych dla wszystkich nauczycieli w klasie III –„Autonomia ucznia”.
3) Obecność na lekcjach diagnozujących innych nauczycieli.
4) Wspieranie nauczyciela klasy „O” pomysłami w urządzaniu sali lub dostarczanie ciekawych pomysłów realizacji zajęć dydaktycznych.


Dwa razy w roku

Semestr 2007

Okres stażu
Rok szkolny 2006/2007

Scenariusze ciekawych lekcji
Konspekty Sprawozdania5.

Publikowanie własnych opracowań.


1) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
2) Opublikowanie własnych konspektów lub wzięcie udziału w konkursie dla nauczycieli języka angielskiego zorganizowanego przez wydawnictwa Oxford, Longman.


IX – X 2006
2006/2009

Publikacje
SFERA DYDAKTYCZNA
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Doskonalenie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie nauczania języka angielskiego.


1) Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia w zakresie nauczania języków obcych:
a) udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego
b) organizowanie spotkań nauczycieli języka angielskiego mających na celu wymianę doświadczeń oraz dyskusja nad ciekawymi artykułami i opracowaniami metodycznymi wspomagającymi pracę nauczyciela.
.

Okres stażu
2006 / 2009


Dwa razy w roku
XI, III

Sprawozdania

Certyfikaty

Rejestr stron internetowych
2.

Praca z uczniem zdolnym.

1) Prowadzenie dodatkowych lekcji przygotowujących do konkursu z języka angielskiego.
2) Prowadzenie biblioteczki dla dzieci zdolnych.
3) Prowadzenie materiałów‘ Puzzles’ na stronie internetowej dla dzieci chętnych.


III – IV 2007

Okres stażu
W zależności od potrzebSprawozdanie

Rejestr wypożyczeń
Materiały

3.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

1) Korzystanie z Internetu, z portali anglojęzycznych.
2) Organizowanie i dokumentowanie własnej pracy za pomocą komputera.
3) Redagowanie kwartalnika dla dzieci „ The seasons of the year”.
4) Przygotowywanie testów, pomocy dydaktycznych
5) Umieszczanie na stronie internetowej szkoły (lub na stronie własnej) materiałów wspomagających naukę języka angielskiego ( zagadki, krzyżówki… ).
Okres stażu

Kwartalnie
W zależności od potrzeb uczniówMateriały
SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.

Integrowanie dzieci różnych klas.


1) Przyłączenie się starszych klas do wspólnych zabaw z dziećmi młodszymi ( kl. „O” ) i zorganizowanie dla nich drobnych upominków.
2) Zorganizowanie wspólnego kolędowania w języku angielskim:
a) przygotowanie dla dzieci młodszych spotkania wigilijnego.


IX, XII 2006/2009


Sprawozdania
2.

Współpraca z rodzicami.

1) Rozmowy z rodzicami
a) wdrażanie rodziców do rozwiązywania problemów uczniów.
2) Pomoc rodziców w przygotowaniu pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz przygotowanie spotkania wigilijnego.
3) Przeprowadzenie lekcji otwartych dla rodziców klasy „O”.

Okres stażuII 2007/ 2008

SprawozdaniaKonspekt

OPRACOWANIE : TERESA LEWANDOWSKA

Nauczyciel języka angielskiego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie