Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania języka angielskiego zawodowego w technikum handlowym i ekonomicznym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5333 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W wyniku zmian w strukturze egzaminów z przygotowania zawodowego od uczniów technikum wymagane są praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.  Poza tym należy podkreślić, że umiejętności językowe, które można określić jako niezbędne w przyszłej pracy zawodowej absolwenta technikum handlowego i ekonomicznego powinny być kształtowane w czasie nauki języka obcego zawodowego. Bazę słuzącą do rozwijania umiejętności posługiwania się „ językiem obcym zawodowym” stanowią kompetencje językowe uczniów nabyte w latach poprzedzających naukę w klasie IV.

  Obowiązujący program nauczania języka obcego zawodowego dla technikum pięcioletniego (23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24- technik ekonomista oraz 341(03)/T, SP/MENiS/2004.05.05- technik handlowiec) jest zbyt obszerny treściowo i niedostosowany przydzieloną liczbą godzin zajęć edukacyjnych do ilości godzin w cyklu kształcenia wyznaczonych dla technikum czteroletniego. W technikum 5 letnim przydział godzin to 135 godzin na realizację programu natomiast w technikum czteroletnim ta liczba wynosi 82.

     Mam nadzieję, że moje propozycje będą pomocne dla nauczycieli języków obcych przy tworzeniu rozkładów materiału i planów wynikowych w technikach ekonomicznych i handlowych.

Typ szkoły: technikum ekonomiczne i handlowe

Etap edukacyjny: dla uczniów kontujących naukę języka obcego w IV klasie technikum

Wymiar godzin: 3 godziny w tygodniu

Ramy programu

     Ogólnym celem programu jest harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów tak aby osiągnęli umiejętności językowe zapewniające im sprawną komunikację w języku angielskim w od niesieniu do przyszłej pracy zawodowej w handlu, a także nabycie wiedzy i umiejętności językowych które będą pomocne w szeroko rozumianym życiu zawodowym i prywatnym. Ramami tworzenia tego programu są treści jakie są zawarte modułowym programie nauczania dla technikum handlowego i ekonomicznego a które odnoszą się do zakresu opanowania języka obcego. W ramach poszczególnych modułów kształcenie obejmuje:
 • „Obsługa klienta- prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym”,
 • „Towar jako przedmiot handlu- prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym”,
 • „Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym- prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw osobowych”,
 • „Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym - prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obym”.
     Wytyczne jakie posłużyły do wyznaczenia celów programu znajdują się również w standardach wymagań egzaminacyjnych dla technika handlowca. W etapie praktycznym egzaminu w ramach opracowania projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą określonego towaru lub usługi na postawie dokumentacji, absolwent powinien między innymi umieć:
 • „Przygotować ofertę handlowa określonego towaru i usługi w języku polskim i obcym”,
 • „Sporządzić dokumenty, w języku polskim i obcym, występujące w procesie sprzedaży towarów i usług”.
Określenie szczegółowych celów w realizacji programu:

Sprawność w zakresie rozumienia- ze słuchu oraz tekstów pisanych:
 • Rozumieć wypowiedzi – w celu komunikowania się, zawierające elementy języka zawodowego a których można domyślić się na podstawie kontekstu
 • Rozumieć treść rozmowy sprzedażowej
 • Rozumieć treść pism dotyczących korespondencji w sprawach osobowych, takich jak curriculum vitae i list motywacyjny
 • Rozumieć treść pism korespondencji handlowej jak: oferta handlowa towaru lub usługi
 • Rozumieć treść dokumentów używanych w procesie sprzedaży jak: faktura, rachunek
Sprawność w zakresie mówienia:
 • Przeprowadzić prostą rozmowę sprzedażową z potencjalnym klientem
 • Rozpocząć i przyjąć rozmowę telefoniczną dotyczącą sprzedaży bądź oferty handlowej
 • Sformułować dłuższą wypowiedź na temat prezentacji przedsiębiorstwa handlowego
Sprawność w zakresie czytania:
 • Przeczytać prosty tekst z zakresu handlu, biznesu
 • Przeczytać i zrozumieć formalną korespondencję z zakresu handlu, spraw osobowych
 • Przetłumaczyć i sformułować ofertę handlową i dokumenty występujące procesie sprzedaży towarów i usług
Sprawność w zakresie pisania:
 • Napisać list formalny dotyczący spraw i problematyki zawodowej
 • Zredagować pismo urzędowe, notatkę służbową, email
 • Sporządzić korespondencję w sprawach osobowych: podanie, życiorys
 • Sporządzić ofertę handlową dla towaru lub usługi oraz dokumenty używane w procesie sprzedaży
Proponowane treści kształcenia

Tematyka Sytuacje i funkcje językowe
Obsługa klienta
 • Bezpośredni kontakt
 • Dokumenty sprzedażowe
Inicjowanie i prowadzenie rozmowy sprzedażowej
Odgrywanie ról kilent i sprzedwca
Radzenie sobie z trudnym klientem Negocjowanie ceny i warunków zakupu towarów
Analizowanie i tworzenie dokumentów sprzedażowych
Przyjmowanie i odpowiadanie na oferty handlowe
Korespondencja
 • W zakresie działalności
 • W sprawach osobowych
Formułowanie listów:
 • zapytanie o ofertę
 • oferta handlowa
 • zamówienia towarów

Rozumienie , prowadzenie korespondencji w ramach firmy – e-mails
Czytanie i rozumienie curriculum vitae oraz podania o prace
Formułowanie i edytowanie CV i listu motywacyjnego
Komunikowanie się w biznesie
 • Rozmowy telefoniczne
 • Spotkania w sprawach służbowych
 • Formy prezentacji informacji
odpowiadanie i inicjowanie rozmów telefonicznych,
pozostawianie wiadomość- voice mail
analizowanie i rozumienie ogłoszeń o pracę,
rozmowa kwalifikacyjna- rozmawianie kwalifikacjach i wykształceniu
prezentowanie danych o firmie i sprzedaży, opisywanie wykresów
Firma
 • formy organizacyjne i prawne w działalności gospodarczej
 • Zagadnienia związane z punktami sprzedaży i biurem
 • Prezentowanie firmy i jej produktów

Prezentowanie rodzajów placówek handlowych i instytucji finansowych, rodzajów działalności
Rozumienie słownictwa z wyposażeniem sklepu oraz biura, funkcjami jakie spełnia
Tworzenie mini prezentacji związanej z firmą, produktem, pracą
Tworzenie prostej reklamy produktu


Metody, formy i środki proponowane w realizacji programu

      Jedną z metod , które będą wykorzystane w tracie realizacji programu jest tradycyjna polegająca na prezentacji wybranych elementów języka, które SA przećwiczone w formie ustnych lub pisemnych ćwiczeń a następnie utrwalane w formie trudniejszych zadań. Ten model nauczania jest określany jako metodologia prezentacji ( Presentation Methodology).

      Sądzę , iż bardziej efektywną metodą osiągnięcia celów zawartych w programie będzie wykorzystanie Task Based Learning- metodyki nauczania języka obcego zorientowanego na zadania. Z wykorzystaniem tej metody nauczyciel przydzielając uczniom konkretne zadnie do wykonania , które skoncentrowane jest wokół danego tematu tworzy w ten sposób konieczność użycia przez uczniów autentycznego języka. Nauczyciel monitoruje wykonywanie zadania i służy uczniom gdy pojawiają się problemy językowe. Po przygotowaniu zadania następuje jego prezentacja a następnie praca nad językiem, wyjaśnianie problemów językowych, które uczniowie napotkali w trakcie pracy .Duża zaleta tego podejścia metodycznego jest czynnik motywujący uczniów. Uczniowie skoncentrowanie na zadaniu są wstanie wykonać zadanie w większym stopniu niż początków twierdzili. Poprawność komunikatu w trakcji wykonywania zadania jest sprawa drugorzędną , najważniejszy jest przekaz który pozostaje zrozumiały.

       Wśród środków potrzebnych do realizacji programu należy wymienić różnorodne źródła takie jak : podręczniki, publikacje z zakresu nauczania Business English, materiały autentyczne video i audio pochodzące z Internetu, zasoby biblioteki szkolnej ( słowniki)

Proponowane formy ewaluacji programu

      Jednym z założeń programu jest to, że może on być modyfikowany w zależności od warunków czasowych, możliwości uczniów, używanych materiałów dydaktycznych. Natomiast ewaluacja programu ma za zadanie dostarczyć rzetelnych informacji i opinii na temat tego czy i dlaczego w wyniku realizacji programu zostały osiągnięte zamierzone i nie zamierzone rezultaty.

      Pierwszym etapem ewaluacji będzie badanie opracowanego materiału przed realizacją pod względem trafności doboru materiału , metod i form. Następnie program będzie badany w trakcie realizacji. Przebieg procesu kształcenia i dostosowanie określonych zadań będą tu analizowane.

      Ostatni etap ewaluacji będą to pomiar osiągnięć uczniów, analiza końcowych efektów realizacji programu w celu naniesienia poprawek i zmian.

Mgr Artur Grzegorz Świątek,
nauczyciel języka angielskiego
Gdańsk 2006

Bibliografia
 • Komorowska H. : Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, WSiP, 1999
 • www.edukacja.edux.pl publikacje nauczycieli
 • Willis J. : „ Framework for Task–Based Learning”, Longman 1996
Podręczniki i publikacje Business English pomocne w realizacji treści kształcenia
 • More Work In Progress, Longman
 • Work in Progress, Longman
 • Business Vocabulary in Use- intermediate, Cambridge University Press
 • English for Business, Pitman Publishing
 • Five Minute Activities for Business English, Cambridge University Press
 • English Business Letters, Longman
 • Powerbase, pre-intermediate, Longman,
 • Powerhouse -intermediate, Longman
 • Business English Dictionary, Longman

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie