Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Europa i Unia Europejska

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1677 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu konkurs o Unii Europejskiej cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów. Mam nadzieję, że dzięki temu skutecznie motywuję uczniów do poszerzania swojej wiedzy geograficznej i mobilizuje ich do samodzielnej i systematycznej pracy. Oto jeden z moich konkursów.
KONKURSU WIEDZY – „O EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ.”

CELE KONKURSU:
1. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy,

2. Wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań,

3. Pogłębianie wiedzy geograficznej o Europie,

4. Pogłębianie wiedzy o procesach integracyjnych w Europie i strukturach Unii Europejskiej,

5. Poznanie dziedzictwa kulturowego Europy.


ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
1. Historia integracji europejskiej po 1945 r.
2. Instytucje Unii Europejskiej
3. Geografia Europy
4. Dziedzictwo kulturowe Europy


SCENARIUSZ SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY – „O EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ.”

1. Przywitania uczestników konkursu,
2. Przedstawienie Jury konkursu,
3. Zapoznanie uczestników z regulaminem konkursu:
- uczestnicy pracują w zespołach dwuosobowych,
- uczestnicy otrzymują za każda konkurencję odpowiednią ilość punktów
- konkurs składa się z czterech etapów,
- zwycięzcą konkursu zastaje zespół, który otrzymał największa ilość punktów ze wszystkich konkurencji.
4. Losowanie nazw zespołów i rozdanie identyfikatorów (flaga wylosowanego państwa, karteczka z nazwą państwa). Nazwy zespołów to nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej.
5. Zapoznanie uczestników z zasadami punktacji w poszczególnych konkurencjach konkursu.
6. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z czterech etapów:
- I etap składa się z dwóch części: „Takie same pytania dla wszystkich” i „Pytania o Unii Europejskiej”. Do kolejnego etapu przechodzi pięć drużyn z najlepszymi wynikami,
- II etap składa się z dwóch części: „Krótkie pytanie krótka odpowiedź” i „Który zestaw wybierasz”. Do kolejnego etapu przechodzą trzy drużyny z najlepszymi wynikami,
- III etap: „Niekonwencjonalne nazwy”. Do kolejnego etapu przechodzą dwie drużyny,
- IV etap – FINAŁ: „Kółko i krzyżyk – o cieśninach i półwyspach”.
7. Podsumowanie konkursu:
- zliczenie punktów,
- ogłoszenie zwycięzców,
- rozdanie nagród i dyplomów,
- pożegnanie uczestników.

I. Etap
A. „Takie same pytania dla wszystkich”.

Każda drużyna otrzymuje pytania. Czas na rozwiazanie zadań 15 minut. Do kolejnego II etapu przechodzi pięć drużyn z najlepszymi wynikami.

Polecenie dla drużyn – uzupełnij tabele.


1. Najbardziej wysunięte punkty Europy. (4 pkt.)

Poszczególne skrajne punkty Europy przyporządkuj do kierunków świata: Przylądek Północny – Nordkap, Przylądek Matapan, wschodnie stoki północnego Uralu, Przylądek Rocka.
Najbardziej wysunięte punkty Europy:
Na wschód

Na zachód

Na północ

Na południe2. Rzeki i stolice. (5 pkt.)

Poszczególne stolice przyporządkuj do rzek nad którymi są położone.
Stolice: Lizbona, Paryż, Rzym, Berlin, Londyn
Rzeka
Stolica
Tamiza

Sekwana

Tyber

Tag

Sprewa
3. Wyspy (4 pkt.)

Przyporządkuj podane określenia do wymienionych wysp: największa wyspa w Europie; wyspa położona na Morzu Śródziemnym należąca do Francji; estońska wyspa na Morzu Bałtyckim; wyspa ognia i lodu.
Wyspa
Określenie
Islandia

Wielka Brytania

Korsyka

Sarema

4. Półwyspy: (4 pkt.)

Do którego państwa należą wymienione półwyspy?
Państwa: Polska, Francja, Ukraina, Włochy.
Półwysep
Państwo
Apeniński

Krymski

Bretoński

Hel5. Podział regionalny Europy (5 pkt.)

Wymienione państwa przyporządkuj do poszczególnych regionów Europy: Norwegia, Francja, Szwecja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Austria, Włochy, Finlandia, Luksemburg, Belgia, Dania, Islandia, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Albania, Macedonia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Mołdawia, Polska, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.

Region Europy
Państwa
Kraje Nordyckie

Europa Zachodnia

Europa Południowa

Kraje alpejskie

Europa Środkowo – Wschodnia

Europa Wschodnia
B. „Pytania o Unii Europejskiej.”

Zespoły losują kolejność odpowiadania na pytania.
Przedstawiciel drużyny wybiera numer pytania (dwa razy). Przewodniczący jury czyta głośno treść wylosowanego pytania. Następnie drużyna zastanawia się nad odpowiedzią, odpowiada lider grupy. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje trzy punkty za błędną zero punktów. Czas na odpowiedź 30 sekund.

1. Kiedy Polska podpisała układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską?
2. Co to jest Rada Europy i kto wchodzi w skład tej rady?
3. Wymień państwa które podpisały w 1951 r. Traktat Paryski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
4. Ile państw wchodzi w skład Unii Europejskiej?
5. W którym mieście obraduje Parlament Europejski?
6. W którym mieście znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?
7. W którym mieście znajduje się siedziba Rady Ministrów Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej?
8. W którym roku podpisano Traktat Paryski, który dotyczył powstawania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali EWW i S?
9. W którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza?
10. Gdzie został podpisany Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w 1957r.?
11. Wymień państwa, które podpisały Traktat Rzymski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
12. W którym roku do Europejskiej Wspólnoty przystąpiła Grecja?
13. W którym roku podpisano traktat w Maastricht powołujący Unię Europejską?
14. Wymień co najmniej trzy główne założenia Traktatu z Maastricht.
15. W którym roku w krajach Unii wprowadzono wspólną walutę EURO?
16. Wymień co najmniej dwa państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, które nie wprowadziły waluty EURO.
17. Wymień co najmniej dwa państwa, które w 1998 r. rozpoczęły wraz z Polską negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej.
18. Wymień co najmniej dwa państwa, które w 2000 r. rozpoczęły negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej.
19. Wymień 3 filary działania U E.
20. Kto wchodzi w skład Rady Europejskiej?
21. Czym zajmuje się Komisja Europejska?
22. Rozwiń skrót EWG.
23. Podaj nazwę jednostki walutowej UE.
24. Podaj dokładną datę i miejsce (dzień, miesiąc, rok) zakończenia negocjacji Polski z Unią Europejska na temat przystąpienia do Unii.


II Etap
Do kolejnego III etapu przechodzą trzy najlepsze drużyny, które uzyskały najwięcej punktów.

A. „Krótkie pytanie krótka odpowiedź”.

Zespoły losują kolejność odpowiadania na pytania.
Przedstawiciel grupy wybiera numer pytania. Przewodniczący jury czyta głośno treść wylosowanego pytania. Następnie drużyna zastanawia się nad odpowiedzią, odpowiada lider grupy. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje jeden punkt a za błędną traci jeden punkt. Czas na odpowiedź 30 sekund. Każdy zespół odpowiada na dwa pytania.


1. Podaj nazwę największego jezioro w Europie.
2 W którym państwie znajduje się jezioro Wetter – trzecie pod względem wielkości jezioro w Europie.
2. Wymień trzy największe miasta w Europie w kolejności zaczynając od największego.
3. Podaj nazwę najwyższych gór w Europie.
4. Podaj nazwę i wysokość najwyższego szczytu w Europie.
5. Wymień trzy państwa europejskie, które nie mają dostępu do morza.
6. Powierzchnia tego kraju wynosi 44 ha, jest to najmniejsze państwo na świecie. Podaj jego nazwę.

B. „Który zestaw wybierasz?”
Przedstawiciel drużyny wybiera numer zestawu. Przewodniczący jury głośno czyta po kolei polecania (pytanie- odpowiedź) Następnie drużyna zastanawia się nad odpowiedzią, odpowiada lider grupy. Za każdą prawidłową odpowiedź na każde z pytań drużyna otrzymuje po jednym punkcie (w sumie może otrzymać 5 punktów). Czas na odpowiedź na każde z pytań 30 sekund.
Zestaw 1
1. Podaj nazwę największego pod względem powierzchni państwa Unii Europejskiej.
2. Wymień nazwę największej wyspy należącej do Francji.
3. Rocznica jakiego wydarzenia jest świętem narodowym Francji?
4. Które z miast francuskich jest nazywane: „kulturalną stolicą świata” i „światowe centrum artystów”.
5. Wymień trzy rzeki Francji.


Zestaw 2
1. Historycznymi krainami tego państwa są m. in. Saksonia i Turyngia, państwo to dzieli się na 16 krajów związkowych tzw. landy. Podaj nazwę tego państwa.
2. Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego Niemiec.
3. Wymień trzy miasta Niemiec.
4. Wzdłuż, których rzek wyznaczona jest granica polsko- niemiecka?
5. Do których mórz mają dostęp Niemcy?


Zestaw 3
1. Najdłuższą rzeką tego państwa jest Pad. Podaj nazwę tego państwa.
2. Wymień nazwy dwóch wysp należących do Włoch.
3. Wymień nazwy dwóch czynnych wulkanów we Włoszech.
4. Wymień trzy duże miasta Włoch.
5. Z czego słynie Turyn?

Zestaw 4
1. Do tego państwa należą wyspy- Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Podaj nazwę państwa
2. Co jest głównym źródłem dochodu narodowego Hiszpanii.
3. Podaj nazwę gór wzdłuż, których wyznaczona jest granica hiszpańsko- francuska.
4. Hiszpania jest monarchią czy republiką?
5. Wymień trzy miasta Hiszpanii.

Zestaw 5
1. Jedyny kraj półwyspu Bałkańskiego należący do Unii Europejskiej. Podaj nazwę tego państwa.
2. Podaj nazwę najwyższego szczytu Grecji - Olimp
3. Podaj stolicę Grecji.
4. Wymień dwie wyspy należące do Grecji.
5. Wymień co najmniej dwa morza do których dostęp ma Grecja.

Zestaw 6
1. Państwo położone na największej wyspie Europy. Podaj nazwę państwa.
2. Wymień 2 archipelagi należące do Wielkiej Brytanii.
3. Wielka Brytania jest republiką czy monarchią.
4. Wymień trzy miasta Wielkiej Brytanii.
5. Z którymi państwami graniczy Wielka Brytania ?

Zestaw 7
1. Największe państwo skandynawskie z bogatymi złożami rud żelaza. Podaj nazwę państwa.
2. Wymień trzy miasta Szwecji.
3. Z którymi państwami graniczy Szwecja.
4. Ile wynosi liczba ludności Szwecji?
5. Wymień co najmniej jedną z wysp należącą do Szwecji.

B. „Słynne obiekty krajoznawcze” (4 pkt.)

Przedstawiciel drużyny losuje numer zestawu. Każda drużyna otrzymuje wylosowany zestaw puzzli. Zadaniem drużyny jest ułożenie w ciągu 5 minut puzzli, rozpoznanie zabytku , podanie nazwy obiektu oraz miasta i kraju w którym ta budowla się znajduje i zapisanie prawidłowej odpowiedzi na kartce.
Polecenie dla drużyn: w ciągu 5 minut ułóż puzzle, rozpoznaj obiekt, zapisz na kartce: nazwę obiektu, kraju i miasta w którym to się znajduje.
Proponowane obiekty:
a) Wersal – Paryż – Francja
b) Akropol – Ateny – Grecja
c) Wieża Eiffla- Paryż – Francja
d) Koloseum- Rzym – Włochy
e) Wieża Tower – Londyn – Wielka Brytania

III etap
Do ostatniego etapu przechodzą dwie drużyny. Drużyna, która w III etapie otrzyma najmniej punktów zajmuje trzecie miejsce w konkursie.

„Niekonwencjonalne nazwy.”

Przedstawiciel drużyny wybiera numer pytania i określa ilość punktów jaką chce otrzymać za prawidłową odpowiedź bądź stracić za błędną odpowiedź. Zakres punktów od 1-5. Przewodniczący jury czyta głośno polecenie, następnie drużyna zastanawia się nad odpowiedzią, odpowiada lider grupy. Zasady gry dotyczą części A i B. Każdy zespół odpowiada na dwa pytania z każdego zestawu.


A. „O którym mieście mowa...”

Polecenie - do którego z miast możemy przypisać podane nazwy? Podaj również w którym państwie znajduje się to miasto.
a) rowerowa stolica Europy.
b) miasto świętego Franciszka.
c) Miasto diamentów.
d) Małpia Skała.
e) Miasto Siedmiu Wzgórz.
f) Gród Kopernika.
g) Miasto walca.
h) Miasto kanałów.


B. „O którym państwie mowa........”
Polecenie - do którego z państw możemy przypisać podane nazwy?

a) kraj czekolady Nestle i Lindt.
b) kraj fiordów.
c) kraj jezior.
d) kraj Nobla (wynalazcy dynamitu).
e) kraj w którym wynaleziono saunę.
f) ojczyzna Robin Hooda.

IV etap
„Kółko i krzyżyk o cieśninach i półwyspach.”

Zwycięska drużyna otrzymuje 1 miejsce a przegrana 2 miejsce w konkursie. Zasady podobne jak w grze kółko krzyżyk. Przedstawiciel grupy wybiera numer pytania, Przewodniczący jury czyta głośno polecenie, następnie drużyna zastanawia się nad odpowiedzią, odpowiada lider grupy. Za prawidłową odpowiedź zaznacza wybrany znak kółko lub krzyżyk.
1. oddziela Europę od Afryki.
2. oddziela Sycylię od Włoch.
3. oddziela Europę od Azji i łączy Morze Czarne z Marmara.
4. oddziela Wielką Brytanię od trzonu Europy.
5. oddziela Wielką Brytanię od Irlandii.
6. oddziela Półwysep Apeniński od Półwyspu Bałkańskiego.
7. oddziela Półwysep Jutlandzki od Półwyspu Skandynawskiego.


Odpowiedzi:I. Etap
A. „Takie same pytania dla wszystkich”.

1. Najbardziej wysunięte punkty Europy. (4 pkt.)

Poszczególne skrajne punkty Europy przyporządkuj do kierunków świata: Przylądek Północny – Nordkap, Przylądek Matapan, wschodnie stoki północnego Uralu, Przylądek Rocka.
Najbardziej wysunięte punkty Europy:
Na wschód
Wschodnie stoki północnego Uralu
Na zachód
Przylądek Rocka.
Na północ
Przylądek Północny – Nordkap
Na południe
Przylądek Matapan

2. Rzeki i stolice. (5 pkt.)

Poszczególne stolice przyporządkuj do rzek nad którymi są położone.
Stolice: Lizbona, Paryż, Rzym, Berlin, Londyn
Rzeka
Stolica
Tamiza
Londyn
Sekwana
Paryż
Tyber
Rzym
Tag
Lizbona
Sprewa
Berlin3. Wyspy (4 pkt.)

Przyporządkuj podane określenia do wymienionych wysp: największa wyspa w Europie; wyspa położona na Morzu Śródziemnym należąca do Francji; estońska wyspa na Morzu Bałtyckim; wyspa ognia i lodu.
Wyspa
Określenie
Islandia
Wyspa ognia i lodu
Wielka Brytania
Największa wyspa w Europie
Korsyka
Wyspa położona na Morzu Śródziemnym należąca do Francji
Sarema
Estońska wyspa na Morzu Bałtyckim


4. Półwyspy: (4 pkt.)

Do którego państwa należą wymienione półwyspy?
Państwa: Polska, Francja, Ukraina, Włochy.
Półwysep
Państwo
Apeniński
Włochy
Krymski
Ukraina
Bretoński
Francja
Hel
Polska


5. Podział regionalny Europy (5 pkt.)

Wymienione państwa przyporządkuj do poszczególnych regionów Europy: Norwegia, Francja, Szwecja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Austria, Włochy, Finlandia, Luksemburg, Belgia, Dania, Islandia, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Albania, Macedonia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Mołdawia, Polska, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.

Region Europy
Państwa
Kraje Nordyckie
Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Islandia
Europa Zachodnia
Francja, Niemcy, Luksemburg, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia.
Europa Południowa
Portugalia, Włochy, Grecja, Albania, Macedonia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja
Kraje alpejskie
Austria, Szwajcaria
Europa Środkowo – Wschodnia
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria.
Europa Wschodnia
Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Litwa, ŁotwaB. „Pytania o Unii Europejskiej.”

 1. Kiedy Polska podpisała układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską? (16 XII 1991)
 2. Co to jest Rada Europy i kto wchodzi w skład tej rady? (instytucja Unii Europejskiej, powołana w 1974 r.; tworzą ją szefowie rządów i głowy państw członkowskich, spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku)
 3. Wymień państwa które podpisały w 1951 r. Traktat Paryski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. (Belgia, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Francja)
 4. Ile państw wchodzi w skład Unii Europejskiej? (25)
 5. W którym mieście obraduje Parlament Europejski? (Strasburg)
 6. W którym mieście znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości? (Luksemburg)
 7. W którym mieście znajduje się siedziba Rady Ministrów Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej? (Bruksela)
 8. W którym roku podpisano Traktat Paryski, który dotyczył powstawania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali EWW i S? (1951r w Paryżu)
 9. W którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? (1957 r.)
 10. Gdzie został podpisany Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w 1957r.? (Rzym)
 11. Wymień państwa, które podpisały Traktat Rzymski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec, Włochy)
 12. W którym roku do Europejskiej Wspólnoty przystąpiła Grecja? (1981r )
 13. W którym roku podpisano traktat w Maastricht powołujący Unię Europejską? (1992r.)
 14. Wymień co najmniej trzy główne założenia Traktatu z Maastricht. (utworzenie obszaru bez granic, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, utworzenie unii gospodarczo – walutowej, realizacja wspólnej polityki gospodarczej, realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa.)
 15. W którym roku w krajach Unii wprowadzono wspólną walutę EURO? (1999r.)
 16. Wymień co najmniej dwa państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, które nie wprowadziły waluty EURO. (Wielka Brytania, Dania, Szwecja.)
 17. Wymień co najmniej dwa państwa, które w 1998 r. rozpoczęły wraz z Polską negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej. (Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Słowenia, Węgry)
 18. Wymień co najmniej dwa państwa, które w 2000 r. rozpoczęły negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej. (Bułgaria, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja.)
 19. Wymień 3 filary działania U E. (I filar – unia gospodarcza i walutowa, II – wspólna polityka zagraniczna i polityka, III – wspólna polityka wewnętrzna i wymiaru sprawiedliwości)
 20. Kto wchodzi w skład Rady Europejskiej? (szefowie państw lub rządów wraz z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich)
 21. Czym zajmuje się Komisja Europejska? (jest to organ wykonawczy UE, składający się z 20 komisarzy. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi)
 22. Rozwiń skrót EWG. (Europejska Wspólnota Gospodarcza)
 23. Podaj nazwę jednostki walutowej UE. (EURO)
 24. Podaj dokładną datę i miejsce (dzień, miesiąc, rok) zakończenia negocjacji Polski z Unią Europejska na temat przystąpienia do Unii. (13.12.2002, Kopenhaga)


II Etap
A. „Krótkie pytanie krótka odpowiedź”.

 1. Podaj nazwę największego jezioro w Europie – Ładoga
 2. W którym państwie znajduje się jezioro Wetter – trzecie pod względem wielkości jezioro w Europie – Szwecja
 3. Wymień trzy największe miasta w Europie w kolejności zaczynając od największego:, Paryż, Moskwa, Londyn,
 4. Podaj nazwę najwyższych gór w Europie – Alpy
 5. Podaj nazwę i wysokość najwyższego szczytu w Europie – Mont Blanc – 4807 m n.p.m.
 6. Wymień trzy państwa europejskie, które nie mają dostępu do morza – Szwajcaria, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Białoruś.
 7. Powierzchnia tego kraju wynosi 44 ha, jest to najmniejsze państwo na świecie. Podaj jego nazwę – Watykan

B. „Który zestaw wybierasz?”
Zestaw 1
 1. Podaj nazwę największego pod względem powierzchni państwa Unii Europejskiej - Francja
 2. Wymień nazwę największej wyspy należącej do Francji - Korsyka
 3. Rocznica jakiego wydarzenia jest świętem narodowym Francji?- 14 lipca 1789r. zburzenie Bastylii
 4. Które z miast francuskich jest nazywane: „kulturalną stolicą świata” i „światowe centrum artystów” - Paryż
 5. Wymień trzy rzeki Francji – Rodan, Loara, Sekwana, Garonna, Marna


Zestaw 2
1. Historycznymi krainami tego państwa są m. in. Saksonia i Turyngia, państwo to dzieli się na 16 krajów związkowych tzw. landy. Podaj nazwę tego państwa - Niemcy
2.Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego Niemiec – Zagłębie Ruhry
3.Wymień trzy miasta Niemiec: Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia, Franfurkt, Essen, Dortmund, Stuttgard, Dusseldorf, Brema, Hanower, Norymbergia
4. Wzdłuż, których rzek wyznaczona jest granica polsko- niemiecka? –Odra, Nysa Łużycka.
5. Do których mórz mają dostęp Niemcy? – M. Bałtyckie, M. Północne


Zestaw 3
1. Najdłuższą rzeką tego państwa jest Pad. Podaj nazwę tego państwa.- Włochy
2. Wymień nazwy dwóch wysp należących do Włoch - Sardynia, Sycylia.
3.Wymień nazwy dwóch czynnych wulkanów we Włoszech: Wezuwiusz, Etna, Vulcano, Stromboli.
4.Wymień trzy duże miasta Włoch – Rzym, Mediolan, Neapol, Turyn, Palermo, Genua, Bolonia, Florencja, Wenecja, Bari
5.Z czego słynie Turyn? – Całun Turyński, siedziba koncernu samochodowego Fiat

Zestaw 4
 1. Do tego państwa należą wyspy- Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Podaj nazwę państwa. - Hiszpania
 2. Co jest głównym źródłem dochodu narodowego Hiszpanii jest- turystyka
 3. Podaj nazwę gór wzdłuż, których wyznaczona jest granica hiszpańsko- francuska.- Pireneje
 4. Hiszpania jest monarchią czy republiką? – monarchią parlamentarną
 5. Wymień trzy miasta Hiszpanii – Madryt, Barcelona, Walencja, Sewilla, Saragossa, Malaga.

Zestaw 5
 1. Jedyny kraj półwyspu Bałkańskiego należący do Unii Europejskiej. Podaj nazwę tego państwa. - Grecja
 2. Podaj nazwę najwyższego szczytu Grecji - Olimp
 3. Podaj stolicę Grecji – Ateny
 4. Wymień dwie wyspy należące do Grecji – Cyklady, Soprady, Eubea, Kreta.
 5. Wymień co najmniej dwa morza do których dostęp ma Grecja: Egejskie, Kreteńskie, Jońskie, Adriatyckie.

Zestaw 6
 1. Państwo położone na największej wyspie Europy. Podaj nazwę państwa- Wielka Brytania.
 2. Wymień 2 archipelagi należące do Wielkiej Brytanii- Hebrydy, Orkady, Szetlandy.
 3. Wielka Brytania jest republiką czy monarchią – monarchią konstytucyjną
 4. Wymień trzy miasta Wielkiej Brytanii: Londyn, Birmingham, Leeds, Glasgow, Liverpool, Manchester, Edynburg,
 5. Z którymi państwami graniczy Wielka Brytania ?– Irlandia.

Zestaw 7
1. Największe państwo skandynawskie z bogatymi złożami rud żelaza. Podaj nazwę państwa - Szwecja
2. Wymień trzy miasta Szwecji – Sztokholm, Goeteborg, Malmo, Uppsala
3.Z którymi państwami graniczy Szwecja – Finlandia, Norwegia.
4.Ile wynosi liczba ludności Szwecji wybierz prawidłową odpowiedź: 8 mln,
5.Wymień co najmniej jedną z wysp należącą do Szwecji: Gotlandia, Olandia


C. Słynne obiekty krajoznawcze” (4 pkt.)

Proponowane obiekty:
a) Wersal – Paryż – Francja
b) Akropol – Ateny – Grecja
c) Wieża Eiffla- Paryż – Francja
d) Koloseum- Rzym – Włochy
e) Wieża Tower – Londyn – Wielka Brytania

III etap
„Niekonwencjonalne nazwy.”

„O którym mieście mowa...”

Polecenie - do którego z miast możemy przypisać podane nazwy? Podaj również w którym państwie znajduje się to miasto.
f) rowerowa stolica Europy – Amsterdam – Holandia
g) miasto świętego Franciszka – Asyż- Włochy.
h) Miasto diamentów – Antwerpia - Belgia
i) Małpia Skała – Gibraltar (terytorium zależne brytyjskie)
j) Miasto Siedmiu Wzgórz – Rzym – Włochy
k) Gród Kopernika- Toruń- Polska
l) Miasto walca – Wiedeń – Austria
m) Miasto kanałów – Wenecja- Włochy

B. „O którym państwie mowa........”
Polecenie - do którego z państw możemy przypisać podane nazwy?

n) kraj czekolady Nestle i Lindt – Szwajcaria
o) kraj fiordów – Norwegia
p) kraj jezior – Finlandia
q) kraj Nobla (wynalazcy dynamitu) – Szwecja
r) kraj w którym wynaleziono saunę – Finlandia
f) ojczyzna Robin Hooda – Wielka Brytania


IV etap
„Kółko i krzyżyk o cieśninach i półwyspach.”

 1. oddziela Europę od Afryki – Gibraltarska
 2. oddziela Sycylię od Włoch – Mesyńska
 3. oddziela Europę od Azji i łączy Morze Czarne z Marmara – Bosfor
 4. oddziela Wielką Brytanię od trzonu Europy – Kaletańska
 5. oddziela Wielką Brytanię od Irlandii - Kanał Świętego Jerzego
 6. oddziela Półwysep Apeniński od Półwyspu Bałkańskiego – Otranto
 7. oddziela Półwysep Jutlandzki od Półwyspu Skandynawskiego – Skagerrak, Kattegat
opracowała: Małgorzata Kościelniak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie