Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych dziewczynki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7023 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W swojej pracy przedstawię w jaki sposób analizowałam następujący problem edukacyjny: jak pracować z dzieckiem słabowidzącym. Zaprezentuję jakie specjalne potrzeby wykazuje dziecko słabowidzące oraz jakie formy zajęć należy stosować wobec niego.


I. Identyfikacja problemu

1. Sformułowanie problemu

W prezentowanej pracy przedstawię, w jaki sposób analizowałam następujący problem edukacyjny:
 • Jak pracować z dzieckiem słabowidzącym .
Aby ułatwić rozwiązanie problemu głównego wyodrębniłam następujące problemy szczegółowe :
 • Jakie specjalne potrzeby wykazuje dziecko słabowidzące
 • Jakie formy zajęć stosować wobec dziecka słabowidzącego
2. Podstawowe informacje na temat osoby badanej
      Dominika jest dzieckiem sześcioletnim. We wrześniu 2004 roku rozpoczęłam uczęszczanie do oddziału przedszkolnego. Jest najstarsza z rodzeństwa. Ma półrocznego brata. Ojciec dziewczynki rozstał się z matka, gdy Dominika miała 4 lata. Matka żyje z ojcem drugiego dziecka i zajmuje się prowadzeniem domu. Dominika zwraca się do mężczyzny nazywając go „tatą”. Stosunki układają się poprawnie. Sytuacja materialna rodziny jest wystarczająca..

3. Objawy wskazujące na istnienie problemu
 • Stwierdzona u dziewczynki zaćma spowodowana chorobą reumatyczną
 • Trudności w rozpoznawaniu kształtu liter
      Dominika uczęszczała do mojej klasy od września 2005 roku. Miała duży problem z rozpoznawaniem liter, konturów, kształtów małej wielkości i znacznie oddalonych od oczu. Była objęta opieka okulistyczną. W szkole przebywała 5 godzin dziennie, chętnie wykonywała wszystkie zdania, wobec czego postanowiłam wspomóc oddziaływania, aby ułatwić jej poznanie liter i naukę czytania.


II. Geneza i dynamika zjawiska

1. Historia i rozwój w czasie
      Dominika urodziła się zdrowa, w terminie przewidywanym przez lekarzy. Rozwijała się prawidłowo. O czasie zaczęła chodzić i mówić. Często jednak chorowała na gardło i miewała temperaturę z niewiadomych przyczyn. Szczegółowe badania krwi wykazały, że dziecko ma chorobę reumatyczną. Zaczęły się kilkudniowe wizyty w szpitalu. Około 5 roku życia pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o pogarszającym się widzeniu dziewczynki. Były one badane w różnych poradniach okulistycznych. Klinika Okulistyczna w Poznaniu zakwalifikowała dziewczynkę do operacji . Przez pół roku miała przyjmować leki zapobiegające pogłębianiu się wady.

2. Wnioski
      Pierwotna przyczyną trudności w uczeniu się stanowią zaburzenia dotyczące percepcji wzrokowej, spostrzeganie konturów, kształtów i ostrości obrazów znacznie oddalonych od oczu.

III. Znaczenie problemu
      Potrzeba komunikowania się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Odpoznawanie rożnych sygnałów jest rzeczą bardzo ważną. Nie ulega wątpliwości, ze wzrok jest najważniejszym ze zmysłów. Jego utrata może spowodować znaczne utrudnieni nie tylko w sferze poruszania się i funkcjonowania w środowisku, ale także duże zmiany w psychice człowieka.

IV. Prognoza

1. Prognoza negatywna
      Jeżeli Dominika nie otrzyma dodatkowej pomocy podczas wprowadzania liter znacznie wydłuży się u niej czas ich rozpoznawania, a nauka będzie sprawiała jej trudności. Często dzieci posiadające wadę wzroku napotykają na trudności zarówno w czytaniu jak i pisaniu. Czas ich pracy znacznie się wydłuża, szybko się zniechęcają i nie doprowadzają zadania do końca. Czują się gorsze, wpływa to negatywnie na rozwój ich emocji.

2. Prognoza pozytywna
      Pomoc dzieciom słabowidzącym prowadzi do stosowania różnorodnych metod umożliwiających im samodzielne pokonywanie trudności. Wczesne zapewnienie pomocy Dominice ułatwi jej poznanie liter i naukę czytania w czasie równym całej grupie. Doświadczy ona przy tym satysfakcji, pozbędzie się uczucia bycia kimś gorszym. Nie będzie zmuszona do nadrabiania zaległości, gdy w wyniku operacji wzrok wróci do normy.

V. Propozycje rozwiązania
      W celu ułatwienia dziewczynce poznania liter, nauki czytania i kreślenia znaków literopodobnych opracowałam metody wprowadzania liter ze szczególnym uwzględnieniem zabaw i ćwiczeń dla Dominiki.
      Zabawy i ćwiczenia wspomagające naukę poznawania liter, czytania i pisania
 1. Powiększone, wykropkowane wzory liter do łączenia za pomocą mazaka w jaskrawym kolorze
 2. Przygotowanie specjalnej powiększonej liniatury do rysowania wzorów literopodobtnych
 3. Nawlekanie dużych korali z otworami na pręty różnej grubości
 4. Odgadywanie liter pisanych palcem na plecach dziewczynki
 5. Znacznie powiększone wyrazy i teksty do czytania
VI. Wdrażanie oddziaływań wychowawczych dla usprawniania rozwoju Dominiki

I. Metody pracy uzależniać od potrzeb indywidualnych dziecka

II. Ścisła współpraca z matka dotycząca przekazu informacji na temat najmniejszych postępów lub niepowodzeń dziewczynki

III. Zwracać uwagę na higienę wzroku dziecka:
 1. Związane i upięte włosy
 2. Okulary przeciwsłoneczne w wietrzne dni lub dni bardzo słoneczne
VII. Efekty oddziaływań

      Po całorocznej pracy z satysfakcją mogę stwierdzić , że przyjęta linia postępowania okazała się właściwa i dzięki niej udało się przygotować dziecko do podjęcia nauki w klasie pierwszej na zadowalającym poziomie.
      Dominika poznała wszystkie litery. Bardzo ładnie odczytuje wzory i zadania. Potrafi również nakreślić w liniaturze kształt wskazanych liter lub napisać wyraz. Dzięki moim działaniom nie powstały u Dominiki żadne opóźnienia. Po operacji zaćmy będzie mogła z powodzeniem realizować w szkole bieżący materiał.
      Prowadzone zabawy integrujące nauczyły ja współpracowania z rówieśnikami, czuła się wśród nich pewnie, wiedząc, że zawsze może liczyć na ich pomoc.

Literatura
 1. Jak pomóc dzieciom słabowidzącym? : poradnik dla rodziców, nauczycieli, studentów pod red. Władysławy Utnik, Anny Lisowskiej, Ewy Sękowskiej, Lublin, Poli Art. Studio, 1996.
 2. Majewski Tadeusz, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, Warszawa, MEN, 1997.
 3. Palak Zofia, Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych, Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
 4. Walczak Grażyna, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Warszawa ,MENiS, 2005.
 5. Walkiewicz Małgorzata, Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących z niepełnosprawnością złożoną, Warszawa,Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2000.
Autor: Alicja Mróz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie