Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6229 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Wnęknauczyciel matematyki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Publiczne Gimnazjum

Łęki GórnePLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2006 R.
DO 31 MAJA 2009 R.

NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOCzynności organizacyjne
LP CEL
ZADANIE FORMY /METODY REALIZACJI DOWODY
TERMIN
1.
Doskonalenie umiejętności planowania swojej pracy
¨ Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
¨ Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (korzystanie ze stron internetowych www.men.waw.pl, www.codn.edu.pl, www.eduseek.ids.pl , www.ko.rzeszow.pl oraz innych)
¨ Udział w szkoleniu dla nauczycieli stażystów i opiekunów stażu.
¨ Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
¨ Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
¨ Zaświadczenie
VIII / IX 2006r.
  ¨ Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
¨ Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju
¨ Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
cały okres stażu
  ¨ Przygotowanie projektu sprawozdania
¨ Opis, relacja z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
¨ Opracowane sprawozdanie
Po odbyciu stażu
2.
Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego, intelektualnego
¨ Analiza własnych kompetencji
¨ Złożenie podania o rozpoczęcie stażu i zaplanowanie zadań do realizacji w okresie stażu

¨ Wniosek o rozpoczęcie stażu
¨ Dobór zadań adekwatnych do potrzeb szkoły i środowiska
¨ Plan rozwoju zawodowego
VIII / IX
2006 r.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia)

LP ZADANIE FORMY /METODY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1.
¨ Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
¨ Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
¨ Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
¨ Współpraca ze szkolnym pedagogiem.

¨ Zapis w
protokole
cały okres stażu
2.
¨ Dokonanie analizy wyników sprawdzianu po kl VI i egzaminu gimnazjalnego
¨ Opracowanie wyników egzaminu i sprawdzianu i przedstawienie innym nauczycielom
¨ Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
¨ Opracowane dokumenty
¨ Plan zajęć wyrównawczych
Czerwiec
2007 r, 2008 r
3. .
¨ Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
¨ Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez zbieranie i tworzenie prac klasowych, testów i innych pomocy dydaktycznych
¨ Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
¨ Przeprowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera
¨ Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki
¨ Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnych materiałów.
¨ Założenie własnej strony internetowej i publikacja opracowanych dokumentów w ramach odbywanego stażu, opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej i Klubu Europejczyka.

¨ Opracowana dokumentacja
¨ Konspekty lekcji
cały okres stażu w miarę potrzeb i możliwości
4.
¨ Aranżacja sali do nauki przedmiotu sztuka
¨ Opieka nad salą
¨ Wystrój ogólny klasy: gazetki, zakup kwiatów oraz doniczek, wykonanie zasłon itp.
¨ Wykonanie pomocy naukowych, tablic do nauki muzyki

¨ Wykonana dekoracja
2007 rokRealizowanie zadań służących podniesieniu pracy szkoły
(§ 8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia)LP CEL
ZADANIE FORMY /METODY REALIZACJI
TERMIN
5. .
Wdrażanie programu nauczania z matematyki dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

¨ Prowadzenie zajęć i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim
¨ Opracowanie planów dydaktycznych zgodnych z podstawą programową
¨ Opracowany program
IX 2006 r. – V 2009 r.
6.
Podniesienie jakości swojej pracy zawodowej i rozwijanie umiejętności pracy w grupie
¨ Nauczanie metodami aktywnymi, m. in. prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

¨ Praca na lekcji
¨ Konspekt lekcji
na bieżąco
    ¨ Indywidualizowanie nauczania
¨ Praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do konkursów)
¨ Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
¨ Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych o profilu matematyczno- przyrodniczym

¨ Opracowane dokumenty
na bieżąco
7.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych
¨ Opracowanie programu wychowawczego dla klas 1 – 3 gimnazjum
¨ Wdrażanie do realizacji programu wychowawczego szkoły
¨ Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym

¨ Realizacja zadań wypływających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
¨ Zachęcanie młodzieży do udziału w uroczystościach oraz imprezach szkolnym i lokalnych
¨ Zapraszanie pedagoga na lekcje wychowawcze
¨ Zapisy w dzienniku
na bieżąco
8.
Promocja szkoły w środowisku
¨ Współpraca przy organizacji pikniku rodzinnego i innych imprez z udziałem rodziców.
¨ Organizacja Dni Europy
¨ Przygotowanie zespołu tanecznego i śpiewającego
¨ współpraca przy opracowaniu muzyki do uroczystości szkolnych
¨ organizacja wraz z Klubem Europejczyka Dnia Wiosny w Europie

¨ zapis w kronice szkoły
¨ zgłoszenie szkoły do Spring Day In Europe i uzyskany certyfikat


Okres stażu


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
(§ 8 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia)LP CEL
ZADANIE FORMY /METODY REALIZACJI
TERMIN
9.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
¨ Wzbogacanie warsztatu pracy

¨ Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły

¨ studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny matematyki i pedagogiki
¨ systematyczne śledzenie stron o tematyce matematycznej a także muzycznej


¨ udział w szkoleniu …………¨ notatki


¨ zaświadczenie
Okres stażu


2006 r.
10.

¨ Opieka nad nauczycielem stażystą
¨ Zawarcie kontraktu
¨ .Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego.
¨ Systematyczne konsultacje z nauczycielem stażystą
¨ Prowadzenie zajęć otwartych oraz hospitowanie zajęć nauczyciela stażysty.
¨ Analiza i omawianie wniosków pohospitacyjnych.
¨ Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.


Kontrakt, harmonogram spotkaś, gromadzone konspekty, scenariusze zajęć, projekt oceny.
Rok szkolny 2006/07
    ¨ Praca opiekuna sklepiku szkolnego.

¨ Opracowanie i wdrażanie programu – „Wprowadzamy zdrową żywność”
¨ Udział w akcjach ekologicznych, uświadamianie uczniom konieczności segregacji śmieci
¨ Opracowanie i wdrażanie programu „Dbam o środowisko „

¨ Plan pracy SU
¨ Opracowane programy
¨ Sprawozdania ze zrealizowanych projektów
Na bieżąco..............................................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:.................................................................. ..........................................................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie