Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej w klasie piątej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14393 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jak każdy wychowawca i ja musiałem napisać plan pracy z moją klasą. Przedstawiam Państwu opracowany przeze mnie plan pracy wychowawczej dla klasy V.

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Dla klasy V d na rok szkolny 2005/2006
wychowawca: Konstanty Wieczorek

CELE PROGRAMU

· nabywanie umiejętności pracy w zespole;
· wdrażanie do sumiennego pełnienia różnych obowiązków w klasie;
· przypomnienie praw i obowiązków ucznia;
· wdrażanie do pracy na rzecz innych i środowiska;
· zapoznanie z systemem oceniania z zachowania;
· kształtowanie postaw wolnych od nałogów, gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego;
· wzmacnianie poczucia wartości;
· przekazanie wiedzy uczniom o środkach uzależniających;
· wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych;
· kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru;
· kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów konfliktów;
· dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji;
· wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo;
· wyuczenie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania);
· formowanie nawyków higienicznych zapobiegających najbardziej powszechnym wśród dzieci chorobom;
· ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu;
· stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy;
· uświadomienie uczniom, czym jest uzależnienie;I. Organizacja zespołu klasowego
II. Dbałość o zdrowie
III. Higiena osobista i otoczenia
IV. Zdrowy sposób żywienia
V. Bezpieczeństwo na co dzień
VI. Zdrowy styl życia
VII. Profilaktyka uzależnień


I. ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO

Cele:
· integracja zespołu klasowego;
· uczenie odpowiedzialności za podjęte zadania;
· wspólne świętowanie;
· kultywowanie tradycji;
· podejmowanie właściwych wyborów – wybór samorządu klasowego
· nabywanie umiejętności wspólnego bawienia się;

Tematyka zajęć:

1. Wybór samorządu klasowego.
2. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
3. Przedstawienie systemu oceniania sprawowania.
4. Organizowanie imprez klasowych:
a) Dzień Chłopaka;
b) Andrzejki;
c) Mikołajki;
d) Wigilia klasowa;
e) Walentynki;
f) Dzień Kobiet
g) Dzień Dziecka


II. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE

Cele:

· zrozumienie przez uczniów; że to oni sami w znacznym stopniu są odpowiedzialni za swoje zdrowie;
· uświadomienie uczniom własnych uczuć i umiejętności ich wyrażania;
· uczenie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
· kształtowanie umiejętności zapobiegania infekcjom;
· wskazanie na znaczenie ruchu dla zdrowia;
· zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (oparzenia, złamania)
· zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania w organizmie oraz w psychice;


Tematyka zajęć:

1. Przemiany fizyczne i emocjonalne zachodzące w organizmie.
2. Zapobiegamy chorobom.
3. Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyróżniamy je wśród innych zachowań.
4. Zachowanie bezpieczeństwa – ocena zagrożeń.
5. Wpływ ruchu na postawę i budowę ciała.
6. Konflikty w środowisku szkolnym.


III. HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA


Cele:

· poszerzenie wiedzy na temat higieny, środków i sposobów utrzymania czystości;
· kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych;
· zdobywanie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia;
· kształtowanie poczucia grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu.


Tematyka zajęć:

1. Przestrzegamy zasad higieny osobistej.
2. Choroby brudnych rąk: dlaczego dbamy o czystość w klasie i w domu.
3. Przyczyny próchnicy zębów – higiena jamy ustnej.
4. Wpływ wyglądu osobistego czystości na samopoczucie.
5. Miejsce pracy i wypoczynku ucznia.
6. Higiena ciała, odzieży i obuwia.


IV. ZDROWY SPOSÓB ŻYWIENIA

Cele:

· rozumienie związku między jakością pożywienia a dobrym samopoczuciem;
· uświadomienie wartości odżywczej pokarmów;
· reklamowanie zdrowej żywności;
· kształtowanie umiejętności higienicznego przygotowania posiłku i kulturalnego spożycia;
· zachęcanie do właściwego spożywania zdrowych pokarmów;


Tematyka zajęć:

1. Urozmaicenie i regularność posiłków.
2. Zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem.
3. Estetyka spożywania posiłków.
4. Co lubię – czego nie lubię; co muszę zmienić w swoim sposobie odżywiania.


V. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ


Cele:

· zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek burzy, pożaru, powodzi;
· ustalenie sposobów właściwego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami w gospodarstwie;
· poszerzenie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, podczas przerw śródlekcyjnych.

Tematyka zajęć:

1. Bezpiecznie poruszamy się po drogach pieszo i rowerem
2. Bezpieczeństwo w domu i poza nim
3. Baw się bezpiecznie.
4. Jak korzystać z urządzeń elektrycznych.


VI. ZDROWY STYL ŻYCIA

Cele:

· rozwijanie aktywności ruchowej;
· rozpoznawanie warunków sprzyjających zabawom ruchowym;
· wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu.

Tematyka zajęć:

1. Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym? Podejmuje właściwe decyzje w sprawie zdrowia. sposoby dbania o własne zdrowie.
2. Rozpoznajemy substancje trujące.
3. Zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw.
4. Czas wolny, jak go racjonalnie wykorzystać.
5. Afirmacja życia.


VII. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Cele:
· kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru.
· wzmacnianie przekonania , że życie bez środka uzależniającego jest ciekawsze , bardziej wartościowe;
· zapoznanie z przyczynami i skutkami używania środków psychoaktywnych i innych nałogów;
· nabywanie umiejętności odmawiania;
· kształcenie umiejętności otwartego wyrażania uczuć, myśli i opinii w taki sposób, aby jednocześnie respektować uczucia i poglądy innej osoby, i nie urażać innej osoby (zachowanie asertywne);
· rozpoznawanie powodów, dla których ludzie sięgają po środki uzależniające.

Tematyka zajęć:

1. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia.
2. Wiem, kiedy odmówić – jak uciec przed papierosem? Co zrobić aby w przyszłości nie palić? Dlaczego ludzie palą papierosy?
3. Alkohol – mity i rzeczywistość. Używanie i nadużywanie. Wpływ alkoholu na organizm człowieka.
4. Skutki picia alkoholu (biologiczne, psychiczne, społeczne, natychmiastowe i długotrwałe. Gdzie i do kogo mają zwrócić się o pomoc dzieci alkoholików.
5. Co wiemy o narkotykach. Ich wpływ na organizm człowieka. Działanie inhalantów (środków odurzających lotnych, najczęściej używanych w szkole podstawowej).


METODY PRACY:
pogadanki, dyskusje kierowane przez nauczyciel, burza mózgów, inscenizacja, praca indywidualna, w grupach, konkursy.Opracował: Konstanty Wieczorek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie