Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6674 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, o szerokich możliwościach zastosowania. Wiele programów służy do nauki i do sprawdzania wiadomości dzieci z różnych przedmiotów nauczania. Znaczna ich część jest opracowana na zasadzie „uczmy się bawiąc’’, zgodnie z zasadą zreformowanego szkolnictwa. Są one przydatne szczególnie dla dzieci młodszych, które nie uświadamiają sobie jeszcze procesu uczenia. Zabawa jest jedną z najważniejszych form ich aktywności. Dzięki niej dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. „Bawiąc się komputerem’’, dzieci ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość. Ćwiczą koordynację ręki i oka, a więc umiejętności niezbędne podczas nauki szkolnej.

KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Postęp technologiczny spowodował, że jesteśmy zalewani lawiną informacji różnego rodzaju. Wzrasta więc ogromnie zapotrzebowanie na umiejętności gromadzenia, reorganizowania, wykorzystywania i przekazywania informacji w różnej formie. Informacji do nas docierających jest znacznie więcej niż jesteśmy w stanie sobie przyswoić. Fakt ten powoduje ogromne znaczenie zdolności zdobywania ich, oceniania ich wartości i użyteczności do określonych celów. To z kolei powoduje określone stresy. Aby temu zapobiec należało dokonać przełomu w dotychczasowych metodach kształcenia. Przełom ten dokonał się za sprawą nowych technologii informatycznych.

Komputer multimedialny pozwala nam przekształcić nowe informacje w łatwo przyswajalną wiedzę. Do tego faktu przyczynił się ogromny rozwój oprzyrządowania informatycznego, ale w jeszcze większej mierze rozwój szeroko pojętego oprogramowania edukacyjnego.

Programy edukacyjne przekazują informacje z różnych dziedzin wiedzy, ułatwiają ich przyswojenie, rozwijają wyobraźnię dziecka, umiejętność logicznego myślenia. Twórcy tych programów dbają o to, aby dziecko uczyło się poprzez zabawę, a służą temu sekwencje wideo, animacja, dźwięk, elementy gry, często humor. Dzięki nim możemy dziś uczyć się języków obcych, poznawać mitologie, poznawać regiony naszego kraju, czy też pogłębiać wiadomości z gramatyki i ortografii. Z roku na rok przybywa programów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy.

KOMPUTER W ŻYCIU DZIECKA

Komputer wkroczył w nasze codzienne życie i nie sposób obyć się bez niego. Koniec XX wieku nazywany jest wiekiem informatycznym i nie bez powodu. Komputer pojawił się w wielu domach i dzieci chcą z niego korzystać. Niestety, w większości przypadków jest on wykorzystywany tylko do gier. Dzieci godzinami przesiadują przed ekranem monitora, fascynując się grami z elementami przemocy. Hasła typu „celuj i strzelaj’’, „dołóż mu’’ są najczęstszymi poleceniami w tych grach. Dzieci angażują się emocjonalnie w przebieg gry i przenoszą agresję do codziennego życia.

Nic więc dziwnego, że wiele osób, widząc takie zastosowanie komputera, podważa sens wprowadzania go do pracy z dziećmi. Uważają, że zastosowany w edukacji dzieci przynosi więcej strat niż korzyści. Twierdzą, że komputer wypacza osobowość dziecka, głównie przez nieodpowiednie, nie przystosowane do rozwoju emocjonalnego dziecka programy. Wskazują także na inne ujemne skutki obcowania z komputerem, a są nimi: ograniczenie kontaktu z ludźmi, uzależnienie, a także szkodliwość dla zdrowia. Przesiadywanie godzinami przed monitorem, często w złej pozycji, może powodować wady postawy, zaburzenia wzroku, drażliwość, bezsenność. Od rodziców zależy, w jaki sposób ich dzieci będą korzystały ze zdobyczy techniki i z komputera. Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, o szerokich możliwościach zastosowania. Wiele programów służy do nauki i do sprawdzania wiadomości dzieci z różnych przedmiotów nauczania. Znaczna ich część jest opracowana na zasadzie „uczmy się bawiąc’’, zgodnie z zasadą zreformowanego szkolnictwa. Są one przydatne szczególnie dla dzieci młodszych, które nie uświadamiają sobie jeszcze procesu uczenia. Zabawa jest jedną z najważniejszych form ich aktywności. Dzięki niej dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. „Bawiąc się komputerem’’, dzieci ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość. Ćwiczą koordynację ręki i oka, a więc umiejętności niezbędne podczas nauki szkolnej.

Komputer umożliwia łatwy dostęp do informacji. Dzieci i młodzież korzystając z multimedialnych encyklopedii, a także z Internetu, mają szybki kontakt ze światem, uczą się wyszukiwania informacji. Jest to ważna umiejętność, która będzie przydatna w dalszym kształceniu. Wykorzystując komputer, dziecko cały czas działa, samo decyduje jakie funkcje ma wykonać. Komputer ma duże zastosowanie w reedukacji dzieci z trudnościami w nauce. Za pomocą odpowiednich programów możemy rozwijać mowę dzieci, a także pomóc im w nauce czytania, pisania, liczenia i rozwiązywania zadań. Komputer zastępuje nauczyciela i jest bardziej cierpliwy. Ucząc się przy jego pomocy, uczeń może wielokrotnie powtórzyć te same czynności, aż do momentu osiągnięcia sukcesu. Programy komputerowe, w tym także gry, muszą być dostosowane do wieku dzieci i ich zainteresowań.

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej powinien pojawiać się w sposób naturalny, jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie pracy. Do tej pory jednak nie ma samoistnego przedmiotu o nazwie podstawy informatyki lub praca z komputerem, ponieważ autorzy programów nie chcą zwiększać liczby istniejących przedmiotów lub zmniejszać liczby ich godzin na korzyść nowego przedmiotu. Zatem komputer, a wraz z nim podstawy informatyki wchodzą do szkoły różnymi drogami. Wykorzystanie komputerów i elementów informatyki w edukacji wczesnoszkolnej stanowi dla dzieci dużą atrakcję. Kształcenie wspomagane komputerem staje się bardziej skuteczne, ponieważ można osiągnąć zgodność wyników z właściwie określonymi celami kształcenia. Zwiększa się także efektywność procesu nauczania. Dzieci uczą się również formułowania problemu i analizowania możliwości uzyskania jego optymalnego rozwiązania. Wypracowane przez nie konkluzje wyrabiają w nich nawyki myślenia twórczego i pojęciowego. Zatem realizowany jest cel procesu nauczania i uczenia się poprzez przyswajanie wiadomości i umiejętności.

ZAPIS W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Podstawa programowa, mówiąca o kształtowaniu umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w pracy z informacją, jest umieszczony w ogólnych zadaniach szkoły w różnej postaci, a zatem odnosi się do wszystkich etapów edukacyjnych. Programy nauczania na ogół pomijają realizację tego zapisu w nauczaniu wczesnoszkolnym w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Doświadczenia nauczycieli informatyków, pracujących z małymi dziećmi, oraz wychowawców klas współpracujących z nimi stwierdzają, że ci najmłodsi uczniowie od początku traktują komputer jak wiele innych poznawanych w szkole pomocy i to urządzenie szybko przestaje stanowić dla nich jakąkolwiek tajemnicę, a staje się przyjaznym partnerem w szkolnej przygodzie i w zmaganiach ze stawianymi im zdaniami.

ZALETY WSPOMAGANIA KOMPUTEREM PROCESU KSZTAŁCENIA

Wiele szkół unowocześnia swe metody nauczania oraz wprowadza nowe media dydaktyczne, wśród których dominuje komputer wraz z układami multimedialnymi. Łączą one wiele różnych sposobów prezentowania informacji, czyli tekstu, grafiki , dźwięku, animacji i filmu wideo. Programy multimedialne pozwalają łączyć elementy graficzne, dźwiękowe z ruchomymi obrazami, co stwarza oszałamiające możliwości dla współczesnej edukacji. Główną cechą multimediów jest nie tylko to, że nadają informacjom bardzo atrakcyjną i urozmaiconą formę, ale również to ,że uczenie staje się bardziej atrakcyjne, zwłaszcza dla pokolenia wychowanego na telewizji. Uczniowie stają się przez to bardziej zaangażowani i aktywni na lekcjach. W trakcie nauki szkolnej u uczniów obserwujemy dynamiczny rozwój procesów poznawczych, mowy i myślenia, wrażeń słuchowych i wzrokowych. Wybierając programy edukacyjne do konkretnych zajęć dydaktycznych należy wziąć pod uwagę wiek i poziom rozwoju osobowości uczniów. Inne programy można wykorzystać w klasach starszych, a inne w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel prowadząc analizę tematu zajęć powinien rozważyć, który rodzaj mediów będzie najbardziej odpowiedni w danym procesie nauczania. Musi mieć na uwadze cel zajęć dydaktycznych, uwzględniając ich specyfikę oraz siłę emocjonalnego oddziaływania poszczególnych mediów. Szkoła może wykorzystać istniejące, nawet stosunkowo ubogie w treści i proste komputerowe programy dydaktyczne, wiążące przekazywane uczniowi nowe wiadomości z jego aktualnymi i poprzednimi postępami, na bieżąco ocenianymi i analizowanymi przez komputer.

Właściwy i dobrze dobrany program komputerowy może wiele nauczyć dziecko na zajęciach lekcyjnych. Wykorzystany na języku polskim rozwija zdolności językowe, powiększając tym samym zasób słów ucznia i polepszając umiejętność czytania, zachęca do nauki pisania, uczy ortografii, utrwala ją, ćwiczy spostrzegawczość i inteligencję. Programy mogą pomagać w nauce nie tylko poprzez ciągłe powtarzanie wyrazów sprawiających trudności, ale także poprzez podawanie skojarzeń, reguł ortograficznych, związanych z pisownią danego wyrazu.

Na lekcjach matematyki uczy wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych, tabliczki mnożenia, rozwiązywania prostych zadań z jedną lub dwiema niewiadomymi, wykonywania prostych operacji matematycznych w pamięci, pojęcia zbioru i działań na zbiorach oraz planowania przyszłych posunięć. Poszukiwanie odpowiedzi do zadania kształci umiejętność logicznego myślenia i korzystania ze zbiorów informacji zawartych w komputerze, a matematyczne łamigłówki mogą być traktowane jako wyzwania intelektualne, wymagają bowiem samodzielnego myślenia, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.

Na lekcjach plastyki komputer z powodzeniem zastąpi kartkę papieru, kredki i farby. Projektowanie i kojarzenie wspólnych cech rysunków stwarza silną motywację do pracy z komputerem, przyspiesza przełamywanie bariery lęku i obawy przed pracą z nim, rozwija wyobraźnię i poczucie estetyki oraz ćwiczy koordynację ruchowo-wzrokową. Cechą wspólną programów edukacyjnych jest możliwość zwiększania stopnia trudności wraz z postępami w nauce.

Na lekcjach muzyki można graficznie zapisać melodię, zaprezentować wysokość dźwięków, wartość nut i schematów rytmicznych na ekranie monitora. Przy pomocy komputera można ćwiczyć dyspozycje odtwórcze, twórcze i percepcyjne. Podczas realizacji treści w sposób odtwórczy, muzyczny program komputerowy często pełni rolę wzorca a jednocześnie korektora pomagającego eliminować błędy i realizować zadania, z którymi uczeń ma trudności.

Nagranie komputerowe może służyć także jako wzorzec poprawnego artykułowania poszczególnych dźwięków, czy poprawnej wymowy określonych wyrazów z równoczesnym odtwarzaniem na monitorze mimiki ust nagranej na wideo przez nauczyciela. Pozwala w ten sposób eliminować wady rozwoju wymowy. Pozwala uczniowi pracować nad prawidłową intonacją głosu, kontrolą i regulacją oddechu. Dlatego możemy komputer zastosować w pedagogicznej terapii, której celem jest wyrównywanie opóźnień i dysharmonii rozwoju, zapobieganie powstawaniu zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci. A przecież terapia ma ogromne znaczenie w procesie rehabilitacji.

Komputer z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym, użyty do opracowania nowego materiału bądź samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów, przyczynia się do powstania pozytywnej motywacji w czasie uczenia się. Uczeń w czasie takich zajęć ma zapewniony komfort psychiczny. Komputer może być także wykorzystywany przez nauczyciela w jego czynnościach przygotowawczych przed lekcją, a więc może opracowywać, materiały pomocne do lekcji oraz testy.

W ramach szkolnej poligrafii za pomocą komputera uczniowie mogą redagować szkolną gazetkę, integrując w ten sposób swe środowisko i umożliwiając na jej łamach prezentowanie zainteresowań różnych uczniów, nawet tych z klas najmłodszych.

Barbara Śliwa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie