Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza sposobów wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 42671 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam przykład opisu i analizy do § 8 ust. 2 pkt 2. W pracy wymieniłam podjęte w tym zakresie działania oraz przedstawiłam ich efekty.
W swojej pracy w szerokim zakresie wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

1. Organizację warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:

Na lekcjach i zajęciach koła matematycznego często korzystam
z dostępnych w szkole programów edukacyjnych (Egzamin Gimnazjalny, Testy Gimnazjalne, eduROM, Matematyka 2004, 2x2 działania pisemne i ułamki) oraz Internetu. Szczególnie dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się prezentacje multimedialne. Niektóre z nich przygotowuję samodzielnie, w znacznym jednak stopniu wykorzystuję gotowe prezentacje i programy zamieszczone na płycie CD wydanej przez portal Publikacje Edukacyjne. Zachęcam również uczniów klas starszych do samodzielnego przygotowania prostych slajdów.


Przy użyciu technik komputerowych przygotowuję testy, karty pracy uczniów, krzyżówki, plansze, wykresy, sprawdziany, zadania konkursowe, scenariusze lekcji oraz scenariusze imprez i uroczystości.
Opracowuję materiały graficzne do prowadzonych przeze mnie szkoleń rady pedagogicznej w ramach WDN oraz prelekcji wygłaszanych
na zebraniach z rodzicami.
Projektuję zaproszenia i dyplomy.

2. Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentów szkolnych
i innych materiałów
:

Moje umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej
i informacyjnej potwierdza fakt, iż większość dokumentów opracowuję wykorzystując w tym celu komputer jako narzędzie pracy. Są to przede wszystkim plany pracy, programy wychowawcze, plany wynikowe nauczania matematyki, przedmiotowy system oceniania. Komputerowo wypisuję świadectwa szkolne oraz drukuję informacje dla rodziców o ocenach cząstkowych. Prowadzę zestawienie ocen semestralnych w swojej klasie.

Dobra znajomość obsługi komputera znacznie ułatwia mi sporządzanie raportów z próbnych oraz zewnętrznych sprawdzianów w klasie VI
i egzaminów gimnazjalnych w części matematyczno-przyrodniczej, przygotowanie ankiet ewaluacyjnych oraz narzędzi badawczych służących
do przeprowadzenia wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
i opracowanie raportów z tego mierzenia.

Od września bieżącego roku pełnię funkcję wychowawcy klasy IV.
Od samego początku staram się pokazać swoim wychowankom szerokie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej, a tym samym zachęcić ich do nauki informatyki. Wspólnie prowadzimy kronikę klasową, w której wszystkie informacje opracowywane są komputerowo. Wzięliśmy również udział w konkursie „Akcja Gramy” zorganizowanym przez redakcję czasopisma Victor Junior, na który przygotowaliśmy prezentację multimedialną klasy. Zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy i wydrukowaliśmy kalendarz szkolny. Dochód uzyskany ze sprzedaży kalendarza zasilił klasowe fundusze. Prowadzimy klasową gazetkę ścienną dotyczącą aktualnych wydarzeń z życia klasy. Wszystkie zamieszczone na niej informacje również opracowane są przy pomocy komputera i skanera.

W okresie stażu byłam również wychowawcą klasy II, a następnie klasy III gimnazjum. Uczniowie klasy II opracowywali z moją pomocą graficzne zestawienie wyników nauczania i wykresy frekwencji. W klasie III prowadzili ścienną gazetkę zawodoznawczą oraz opracowali informator zawodoznawczy, który przekazali do biblioteki szkolnej.

Z okazji Gminnego Święta Matematyki przygotowałam zbiór zadań, pytań i zagadek konkursowych „Polubić matmę”. W tym celu zebrałam wszystkie, wykorzystywane wcześniej podczas szkolnych konkursów oraz przygotowane specjalnie na tę okazję zadania, pytania i zagadki. Opracowałam je graficznie, wydrukowałam i oprawiłam. Jeden egzemplarz przekazałam
do biblioteki szkolnej, a pozostałe otrzymali uczestniczący w uroczystości przedstawiciele szkół z terenu naszej gminy.

Zebrałam, opracowałam graficznie i wydrukowałam przygotowane przez członków koła matematycznego rebusy i krzyżówki matematyczne.
One również wzbogaciły zasoby materiałów pomocniczych biblioteki szkolnej.

3. Wykorzystanie Internetu w pracy i życiu codziennym:

W swojej pracy często korzystam z Internetu nie tylko w szkole,
ale również w domu.


Systematycznie śledzę publikacje nauczycieli zamieszczone na stronach internetowych www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl oraz www.scholaris.pl. Opublikowane tam materiały niejednokrotnie wykorzystuję we własnej pracy. Są to głównie artykuły
i opracowania, które wzbogacają i poszerzają moją wiedzę, programy
i prezentacje matematyczne, scenariusze lekcji matematyki oraz propozycje zadań matematycznych, ciekawostek i informacji o matematykach, które wykorzystuję na zajęciach koła matematycznego.

Biorę czynny udział w dyskusjach na forum tych portali.


Nawiązałam kontakt z nauczycielami matematyki z innych miejscowości
i wymieniamy wzajemne doświadczenia drogą elektroniczną przesyłając sobie różne własne materiały i opracowania (zadania, testy, krzyżówki, gry dydaktyczne itp.).

Tą drogą kontaktuję się również z organizatorami konkursów matematycznych zgłaszając im swoje uwagi dotyczące tych konkursów (ocena stopnia trudności zadań, uwagi organizacyjne).

Zaprenumerowałam Aktualności e-mail: e-Edukacja oraz serwis elektroniczny "Poradnika Komputerowego".

Informacje zawarte w newsletterze e-Edukacja pozwalają mi na bieżąco śledzić wszystkie istotne dla edukacji wydarzenia oraz zmiany w prawie oświatowym.

Dzięki „Poradnikowi Komputerowemu” potrafię lepiej wykorzystać swój komputer oraz zmusić go do wydajniejszej i szybszej pracy.


Posiadam własną stronę internetową „M jak matma” /http://republika.pl/magorzata/. Jest to strona przeznaczona dla wszystkich sympatyków matematyki. Zamieszczam tam nie tylko materiały dotyczące zagadnień dydaktyczno-wychowawczych, ale zarezerwowałam również miejsce na odrobinę relaksu dla miłośników rebusów, krzyżówek i zagadek.


Dokonuję zakupów niektórych artykułów w sklepach internetowych.EFEKTY: Uczniowie:
1. Poznają i doskonalą swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Uczą się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.

3. Chętniej uczestniczą w zajęciach, podczas których wykorzystywane
są programy edukacyjne i pokazy slajdów.

4. Potrafią wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz korzystać
z encyklopedii multimedialnych.

5. Podczas sprawdzianów nie tracą czasu na przepisywanie zadań. Mogą całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązaniu.


Rodzice:
1. Mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły.
2. Poznają różne możliwości wykorzystania komputera oglądając gazetki
i kroniki klasowe.
3. Przekonują się o korzyściach płynących z edukacji informatycznej.

Szkoła:
1. Posiada czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty.
2. Przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w oparciu
o odpowiednio przygotowane ankiety.
3. Raporty z przeprowadzonego mierzenia są poparte ilustrującymi wyniki przeprowadzonych ankiet wykresami.
4. Szczegółowo i w przejrzysty sposób przygotowane są raporty z próbnych i zewnętrznych sprawdzianów w klasie VI oraz egzaminów gimnazjalnych.

Korzyści osobiste:
1. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
2. Uatrakcyjniam swoje zajęcia poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
3. Posiadam pełną i uporządkowaną dokumentację swojej pracy.
4. Nawiązałam i utrzymuję stały kontakt z innymi nauczycielami matematyki w celu wymiany doświadczeń zawodowych.
5. Mam stały dostęp do aktualnych informacji.
6. Oszczędzam czas kupując niektóre artykuły za pośrednictwem Internetu.Małgorzata Galanciak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie