Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matematyka w życiu mojej rodziny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 997 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Pańśtwu projekt dydaktyczny z zakresu matematyki. Projekt polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o wykorzystaniu matematyki na co dzień w życiu każdej rodziny.

MATEMATYKA W ŻYCIU MOJEJ RODZINY

I. Cele projektu:
 1. Pokazanie życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności matematycznych zdobytych w szkole.
 2. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się.
 3. Przygotowanie do życia w rodzinie.
 4. Kształcenie u uczniów umiejętności:
  • współdziałania w zespole,
  • poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów,
  • wyrażania własnych opinii,
  • słuchania i korzystania z opinii innych ludzi,
  • podejmowania decyzji grupowych,
  • poszukiwania kompromisu,
  • dyskutowania,
  • dzielenia się w grupie rolami i obowiązkami,
  • planowania działań,
  • poszukiwania sojuszników dla wsparcia relacji zadań,
  • selekcji informacji,
  • zapisywania i prezentowania zebranych materiałów,
  • przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.
II. Formy realizacji

      W projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadanie powinno być wykonane przy jak największym udziale wszystkich uczniów. Spośród uczniów danej klasy należy wyłonić grupę dwuosobową, trzyosobową, lub czteroosobową odpowiedzialną za realizację zadania zawartego w projekcie.

      Grupa ta będzie również odpowiedzialna za prezentację zebranych materiałów. Dopuszcza się możliwość indywidualnej realizacji tego projektu przez chętnych uczniów.

III. Harmonogram realizacji projektu
 1. Czas trwania projektu – trzy miesiące.
 2. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu.
Lp. Zadania etapowe Termin wykonania Uwagi
1. Wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem ( instrukcja projektu, zasady prezentacji i oceniania ). ustala nauczyciel
2. Opracowanie klasowego planu pracy związanego z projektem – wybór grupy liderów odpowiedzialnych za całość, ustalenie zasad udziału całej klasy w realizacji zadań, przydział obowiązków itp. ustala nauczyciel
3. Poszukiwanie źródeł informacji i wykorzystanie ich do poznania przykładów pokazujących zastosowanie matematyki w życiu rodziny – rozmowy z rodzicami, dziadkami i innymi członkami rodziny, przegląd dokumentów ( rachunki, faktury, rozliczenia podatkowe, paragony, umowy, plany ), uroczystości według kalendarza, sposoby otrzymywania wynagrodzeń, zawody rodziców itp. ustala nauczyciel
4. Wybór sposobów prezentowania zebranych wiadomości i materiałów ( albumy, gazetka, inscenizacja, pokaz, opis itp. ) ustala nauczyciel
5. Praca związana z przygotowaniem prezentacji. ustala nauczyciel
6. Ocena wewnątrzklasowa pracy uczniów w realizacji projektu i podsumowanie doświadczeń zdobytych w trakcie pracy nad projektem. ustala nauczyciel
7. Prezentacja wyników prac poszczególnych klas. ustala nauczyciel


IV. Regulamin prezentacji wybranego projektu.
 1. Prezentacja może przybierać różne formy, np. album, plakat, inscenizacja, odczyt pracy pisemnej i inne.
 2. Jeden z zespół może wykorzystać jedną lub kilka form prezentacji.
 3. Każdy zespół ( lub indywidualnie uczeń ) ma 15 minut czasu na prezentację zebranych i opracowanych materiałów.
 4. Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem ( podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp. ).
 5. Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu, w którym wezmą udział:
  • grupy oraz uczący matematyki w klasie,
  • dyrektor szkoły,
  • przedstawiciele samorządu szkolnego
  • zaproszeni goście
 6. W czasie prezentacji zostanie ogłoszony konkurs dla wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu. Temat konkursu zostanie podany w czasie spotkania.
V. Zasady i formy oceniania wykonanego projektu.
 1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem uczącym:
  • omówienie osiągniętych efektów,
  • ukierunkowanie do dalszej pracy,
  • samoocena pracy przez poszczególnych uczniów,
  • ocena współpracy w grupie przez jej członków i nauczyciela.
 2. Ocena realizacji projektu w danej klasie dokonana przez końcową prezentację, przez nauczyciela uczącego.
  • Wystawienie stopni z matematyki ( za aktywność, postawę twórczą, pracę dodatkową – proponuje się stopnie z zakresu od 3 do 6 ).
  • Dopuszcza się możliwość wystawienia podobnego stopnia z innych przedmiotów (za zgodą nauczyciela tego przedmiotu) w przypadku, gdy uczeń wykazał się szczególnymi umiejętnościami z tego przedmiotu potrzebnymi przy realizacji projektu.
  • Wpis do zeszytu wychowawczego pochwał uczniom, którzy najwięcej pracowali przy realizacji projektu.
Opracowała: Małgorzata Trzcińska - Wiatrzyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie