Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 43189 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. W dzisiejszym tak szybko zmieniającym się świecie, aby nauczyciel mógł być tzw. nauczycielem efektywnym musi nie tylko uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, ale często sam stanąć w roli szkoleniowca.

1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, a także mianowanych.

Jako doświadczony nauczyciel kształcenia zintegrowanego, mam wypracowane metody i formy pracy z uczniem, dlatego tez chętnie dzielę się moimi doświadczeniami z innymi nauczycielami organizując otwarte zajęcia czy też udostępniając opracowane przeze mnie scenariusze lekcji. Prowadząc zajęcia dla innych nauczycieli starałam się zwrócić uwagę na płynne łączenie realizowanych obszarów i zastosowanie właściwych metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wykorzystując aktywizujące metody zachęcałam dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenie w pracy pedagogicznej.
Opracowałam i przeprowadziłam zajęcia dla nauczycieli mojej szkoły na temat:

1. Andrzejkowe wróżby – kształcenie zintegrowane klasa I/II
2. Jak pomagam mamie – kształcenie zintegrowane klasa I/II
3. Drzewa i liście – kształcenie zintegrowane klasa II/III ZET
4. Malowanie pisanek – kształcenie zintegrowane klasa II/III ZET

Po każdym zajęciu szczegółowo omawiałam ich przebieg, udzielając wskazówek dotyczących: metod, form pracy, doboru treści, pomocy dydaktycznych i naukowych. Po dokonanej ewaluacji mogłyśmy wzajemnie podzielić się wiedza i wymienić doświadczenia.
Prowadzenie zajęć dało mi dużo satysfakcji, pozwoliło upewnić się, że posiadam umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi, że nauczyciel obserwujący wyniósł korzyści z mojego zajęcia. Dużym sukcesem jest dla mnie także to, że nauczyciele z małym stażem pracy często zwracają się do mnie o pomoc przy rozwiązywaniu problemów dydaktycznych czy tez wychowawczych.
Dzięki mojej umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem usprawnia się proces dydaktyczny i podnosi jakość pracy szkoły.


2.Opieka nad nauczycielem stażystą.

W roku szkolnym 2005/2006 przypadła mi rola opiekuna nauczyciela stażysty p. Marii Cwik. Moim zadaniem było udzielenie pomocy nauczycielowi stażyście w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowaniu dorobku z okres stażu. Starałam się udzielać koleżance wsparcia, dzielić się własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie stażu określiłyśmy wspólnie możliwe do realizacji zasady współpracy ze stażystką, co znalazło wyraz w opracowanym przeze mnie kontrakcie. Następnie opracowałyśmy wspólnie z koleżanka harmonogram hospitacji lekcji, a także arkusz obserwacji zajęć. Wszystkie hospitowane lekcje prowadzone były w oparciu o scenariusze zajęć.
Pierwszym moim zadaniem była pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, dostosowanego do potrzeb naszej szkoły i środowiska w którym funkcjonujemy. Po zatwierdzeniu planu rozwoju przez dyrektora szkoły, ustaliłyśmy formę kontaktów i ich częstotliwość w ciągu stażu.
Już od końca września, zgodnie z zasadami określonymi na początku roku szkolnego, przez cały okres stażu hospitowałam lekcje przeprowadzone przez stażystkę, jak również sama prezentowałam lekcje otwarte. Następnie omawiałyśmy prezentowane zajęcia pod kątem celów lekcji i ich realizacji, form i metod pracy, przygotowania merytorycznego i wykorzystania pomocy dydaktycznych. Starałyśmy się wspólnie rozwiązywać problemy, jakie wyniknęły podczas zajęć.
Po zakończeniu przez koleżankę stażu, przygotowałam i przekazałam pani dyrektor ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu. Przygotowując ocenę zwracałam szczególną uwagę na dobór zadań z uwzględnieniem specyfiki szkoły, programu rozwoju szkoły, korzyści dla nauczyciela i ucznia, wymagań MENiS, a także dobór dokumentacji adekwatny do podjętych przez stażystkę zadań.
W czasie 9 miesięcy stażystka wykonała szereg zadań, które przyniosły konkretne korzyści dla szkoły i środowiska.
Mimo odrobinę szerszych obowiązków, funkcja opiekuna stażu przyniosła mi wiele satysfakcji i radości, zdobyłam też nowe cenne doświadczenie. Opieka nad młodym nauczycielem przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz umożliwiła mi podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Staz zakończyl się uzyskaniem przez stażystkę stopnia nauczyciela kontraktowego.

3.Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli

Pośród moich działań świadczących o umiejętności dzielenia się wiedzą istotne miejsce zajmuje uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Systematycznie biorę udział w spotkaniach w ramach WDN w naszej szkole. Dzięki tym spotkaniom nie tylko uzyskiwałam nowe informacje, ale również sama mogłam podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, doskonalę jednocześnie swój warsztat i metody pracy. Staram się czerpać jak najwięcej od innych (pomysły, innowacyjne podejście do przekazywanej wiedzy, nowe sposoby interpretowania wiedzy ucznia). Wymiana doświadczeń dotycząca ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania uczniów do konkursów oraz oceniania uczniów, a także organizowania imprez szkolnych, czy innowacyjnych form prowadzenia zajęć, jest niezwykle korzystna dla obu stron. Jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela.
Współczesna pedagogika podąża za zmianami, dlatego nauczyciel także musi obserwować zmieniający świat i za nim podążać. Obecnie można dowolnie kształtować zajęcia. Wydawnictwa książkowe prześcigają się w publikowaniu nowinek z dziedziny pedagogiki, metodyki i psychologii. Nie każdy jednak ma dostęp do najnowszej literatury czy Internetu. Dlatego podczas spotkań w ramach WDN i na radach szkoleniowych dzielimy się nowościami, rekomendujemy ciekawe pozycje książkowe, prowadzimy dyskusje.
Uczestniczyłam aktywnie w WDN, przeprowadzając szkolenia na tematy:
1. Polisensoryczne wprowadzanie pór roku metodą Porannego Kręgu.
2. Muzykoterapia w rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo.
W czasie pierwszego szkolenia podzieliłam się z koleżankami wiedzą na temat metody Porannego Kręgu, której podstawą jest świat przyrody. Świat którego jesteśmy częścią, od którego jesteśmy uzależnieni i poddani jego rytmowi. Jest on źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, wrażeń dotykowych, słuchowych i termicznych. Każdą porę roku charakteryzuje inny zestaw bodźców. Rodzi to u dzieci duże zainteresowanie i wywołuje silne pozytywne emocje. W czasie trwania porannego kręgu, nauczyciel musi stworzyć atmosferę, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa, radość i zadowolenie. Niwelujemy przy tym niepewność i zagrożenie a wprowadzamy poczucie bezpieczeństwa.
Zajęcia ze stymulacji polisensorycznej są bardzo „cenne”, gdyż mogą w nich uczestniczyć dzieci mniej sprawne, ze sprzężeniami, te które nie mogą brać udziału w innych zajęciach. Na zakończenie spotkania nauczyciele otrzymali opracowany przeze mnie schemat zajęć metodą Porannego Kręgu.

Na drugim szkoleniu przekazałam nauczycielom wiadomości na temat jednej z podstawowych form działalności dziecka, jaką są działania muzyczne. Wykorzystałam wiedzę i materiały zdobyte podczas warsztatów z muzykoterapii. Muzykoterapia pozwala na swobodniejsze i pełniejsze wyrażanie siebie (szczególnie osobom z upośledzeniem funkcji mowy, gdyż mogą w inny sposób wyrazić swoje emocje, oczekiwania, postawy). Pomaga w usprawnianiu funkcji psychomotorycznych (rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności manipulacyjnych, odtwarzania ruchów, wyczucia przestrzeni, reakcji na bodźce słuchowe). Pozwala tworzyć pozytywne reakcje i nawyki, a w konsekwencji nawiązanie bliższych relacji z innymi. Uczy czynności praktycznych, takich jak gra na instrumentach, taniec, nauka piosenek.
Większość stosowanych ćwiczeń stosowanych w muzykoterapii wpływa na rozładowanie wewnętrznych napięć. Obniżają także nadmierną aktywność u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, a dzieci zahamowane pobudzają do działania. Na zajęciach z elementami muzykoterapii istnieją lepsze relacje między dziećmi niż na tradycyjnych lekcjach muzyki. Na końcu spotkania, każdy z uczestników otrzymał wykaz zabaw i tańców wraz z płytą, do wykorzystania w pracy z dziećmi na zajęciach.
W ramach WDN podzieliłam się swoja wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi oraz umiejętnościami uzyskanymi podczas szkoleń.
Muszę stwierdzić, że praca w ramach WDN wywiera duży wpływ na rozwój każdego nauczyciela, następuje też mój i koleżanek osobisty rozwój, doskonalimy swój warsztat pracy, swoje doświadczenie zawodowe i komunikację międzyludzką, prowadzi do podniesienia poziomu mojej pracy oraz poziomu pracy szkoły.

Liliana Derwisz Wardenga

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie