Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy regiony naszego kraju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1099 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przesłaniem stworzenia programu jest misja: "Małej ojczyzny" Główny akcent kładzie się na kultywowanie tradycji najbliższego regionu- Śląska. Dzieci poprzez poznanie historii, gwary, przyśpiewek, tańców w sposób jak najbardziej autentyczny uczestniczą w realizaji programu.

   „Program tygodniowy: Poznajemy regiony naszego kraju” ma na celu poznanie przez uczniów środowiska regionów naszego kraju: położenia geograficznego, zasobów, atrakcji turystyczno-rekreacyjnych, języka-gwary, sztuki regionalnej, kultury, wytworów ludowych i sztuki kulinarnej.

      Z prowadzonych sondaży wśród uczniów szkół podstawowych wynika, że większość z nich ma bardzo małą lub zdawkową wiedzę na temat kraju w którym mieszka. Nasuwa się więc potrzeba systematycznego i ukierunkowanego procesu poznawania każdego regionu naszej ojczyzny w sposób łatwy , a zarazem atrakcyjny dla uczniów.

Założenia programowe

     Program tygodniowy:” Poznajemy regiony naszego kraju” ma zadanie umożliwić wielostronne poznanie regionów Polski przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, uruchamiając wszystkie mechanizmy odbioru wiedzy ucznia.

C E L E
 1. dotyczące sfery poznawczej i osobowości ucznia:
  • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie jego ciekawości poznawczej,
  • rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, gromadzenie informacji (encyklopedie, podręczniki, albumy, encyklopedia multimedialna, wywiady),
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji o regionie z różnych źródeł
  • selekcja i analiza, różnicowanie rangi informacji,
  • poznawanie języka danego środowiska, kultury regionu, położenia geograficznego,
  • stymulowanie różnych form aktywności twórczej uczniów: plastyka, muzyka, taniec, sztuka teatralna,
  • planowanie i organizowanie pracy zespołowej, współdziałanie w pracy zespołu, skuteczne komunikowanie się z innymi członkami zespołu,
  • dostrzeganie przyrodniczych i kulturowych walorów regionów Polski – dostrzeganie siebie , jako obywatela kraju oraz przejawianie patriotycznej postawy – wykorzystanie zdobytej wiedzy do lepszego poznania swojej ojczyzny, korzystania z jej zasobów i bycia jej ambasadorem.
 2. dotyczące sfery emocjonalno – motywacyjnej:
  • rozbudzanie motywacji do poznawania swojego kraju: jej różnorodności kulturowej, regionalnej, atrakcyjności terenów,
  • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej regionów Polski,
  • pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych poprzez uwrażliwienie ich na twórcze wytwory różnych regionów, przezwyciężanie barier poznawczo – emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą, aktywność i sprawność fizyczną,
  • pobudzanie otwartości wobec odmiennych opinii, uczenie asertywnego wdrażania uczuć i krytyki w pracy grupowej,
  • kształtowanie empatycznego współdziałania w grupie,
  • rozwijanie tolerancji dla ludzi różnych kultur regionalnych i narodowościowych,
  • rozwijanie szacunku do twórczości ludzkiej w różnych postaciach
 3. dotyczące sfery działaniowej:
  • pobudzanie uczniów do zaradności podejmowania działań w pracy grupowej: gromadzenie informacji, wykonywanie folderu, redagowanie gazetki regionalnej, występy artystyczne, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie wytworów artystycznych,
  • redagowanie wypowiedzi pisemnych – sprawozdania, tworzenie własnych publikacji publikacji do gazetki, folderu,
  • umiejętność prezentacji własnych osiągnięć i wytworów ( tańce, pieśni ludowe, prace plastyczne, wytwory kulinarne,
  • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.
METODY :

Słowna: korzystanie ze źródeł wiedzy

Oglądowa : korzystanie z map, albumów, przewodników, encyklopedii multimedialnej

Aktywizująca : uczniowie poprzez działanie zdobywają wiedzę


ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
podręczniki, mapy, przewodniki, albumy, program multimedialny, śpiewniki, przybory plastyczne, hulajnogi

EWALUACJA :
 • ankieta wśród młodzieży szkolnej rodziców i nauczycieli,
 • gromadzenie informacji, wytworów, opracowanie gazetki, folderów, przygotowanie do występów artystycznych, konkursów,
 • prezentacja programu
Termin realizacji- pierwszy tydzień czerwca

1 dzień: Wędrowanie jest przyjemne.
Miejsce realizacji: Ciągle w drodze w terenie.

Treści programowe:
 • Wędrówki w ciągu 4 dni od szkoły do 4 różnych atrakcyjnych miejsc w regionie Śląska
 • Prezentacja trasy wędrówki w formie folderu.
 • Quiz z nagrodami
Kompetencje i umiejętności:
 • Czyta ze zrozumieniem
 • Umie korzystać z różnych źródeł informacji
 • Potrafi czytać mapę
 • Redaguje wypowiedzi pisemne w formie publikacji
 • Pracuje w grupie
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności
 • Potrafi dobrać treść do rodzaju wypowiedzi
 • Układa spójne wypowiedzi na dany temat
2 dzień: Reporter z pasją.
Miejsce realizacji: Sala kl. II i biblioteka.

Treści programowe:
 • Projektowanie szaty graficznej gazetki regionalnej
 • Praca, jako reporter
 • Zbieranie wywiadów i informacji
 • Formułowanie pisemne tekstów
 • Projektowanie strony tytułowej
 • Grafika gazetki
 • Prezentacja wykonanej gazetki
Kompetencje i umiejętności:
 • Praca w grupie
 • Umiejętność korzystania ze źródeł
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • Umie zaprojektować stronę gazetki do tekstu
 • Potrafi przeprowadzić wywiad
 • Interesuje się życiem ludzi w różnych regionach kraju
3 dzień: Śląsk- region- ludzie wczoraj i dziś.
Miejsce realizacji: Klasa, świetlica, kuchnia.

Treści programowe:
 • Czytanie, malowanie, gotowanie, taniec ludowy, piosenki- inscenizacja słowno- muzyczna w gwarze śląskiej
 • Gotowanie, przyrządznie potraw- prezentacja kulinarna
 • Prezentacja wytworów artystycznych
 • Prezentacja zbiorów regionalnych
Kompetencje i umiejętności:
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Poznanie historii, kultury i ludności regionu
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności- potrafi zatańczyć i zaśpiewać piosenki z regionu śląskiego
 • Chętnie tworzy obrazy plastyczne akcentów regionalnych Śląska
 • Radzi sobie z trudnościami
4 dzień: Wyścigi rowerowe.
Miejsce realizacji: Podwórko szkolne.

Treści programowe:
 • Przygotowanie zestawu zadań
 • Przygotowanie sprzętu- hulajnogi
 • Przygotowanie toru przeszkód
 • Pokonywanie toru przeszkód
 • Rozwiązywanie zadań z dziedziny ruchu drogowego
Kompetencje i umiejętności:
 • Zręczność i sprawność ruchowa
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej na świeżym powietrzu
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drodze
 • Wie, że najlepszą formą relaksu są zabawy na świeżym powietrzu
 • Sprawdza swoje umiejętności w pokonywaniu przeszkód
 • Umie pogodzić się z porażką
5 dzień: Kto ma ochotę grać w "dwa ognie".
Miejsce realizacji: Podwórko szkolne .

Treści programowe
 • Przygotowanie regulaminu gry
 • Wybór zawodników.
 • Ćwiczenia zręcznościowe z piłką: podawanie, łapanie w marszu i biegu
 • Przygotowanie stroi dla zawodników
 • Przygotowanie haseł wywoławczych
Kompetencje i umiejętności:
 • Doskonali elementy gry zespołowej
 • Doskonali zręczność, szybkość i siłę
 • Respektuje ustalone reguły gry zaespołowej
 • Przestzrega zasad bezpieczeństwa
 • Radzi sobie z sukcesem i porażką
 • Doskonali szybkość i koordynację ruchową
 • Zachowuje postawę fair play w czasie rywalizacji kolegów
Opracowała:
mgr Anita Weber

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie