Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1197 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody" realizowany jest w czasie wyjazdu na "zieloną szkołę". Pokazuje dzieciom jak połączyć wypoczynek z nauką, przekazuje wiadomości nie tylko z dziedziny przyrody, uczy samodzielności i odpowiedzialności za działania swoje i grupy.

Anna Krupa

PROGRAM „ZIELONEJ SZKOŁY” POD HASŁEM „JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY”

Rudka Statościańska 2005 r.Rudka Starościańska, 1,2,3 czerwca 2005r.

I. CELE PROGRAMOWE
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.
 • Kształtowanie proekologicznych stylów życia.
 • Nabywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie.
 • Wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej a szczególnie sportowo-rekreacyjnej.
 • Wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku.

II. CELE OGÓLNE
 • Zapewnienie dzieciom wypoczynku w strefie bezpośredniego oddziaływania przyrody.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Kształcenie samodzielności.
 • Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 • Nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie.
 • Integracja i wzajemna pomoc w grupie.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Zaspokojenie potrzeb ruchowych uczniów poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu, biegi terenowe, wycieczki piesze.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem, w kolumnie pieszej.
 • Zdobywanie wiedzy o krajobrazie leśnym i ekosystemie jeziora.
 • Obserwowanie przyrody z uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody i ekologii, rozpoznawanie drzew i typowych roślin.
 • Utrwalenie technik rozpoznawania kierunków geograficznych w terenie poprzez zabawy i gry.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego opalania się na słońcu.

IV. ZADANIA
 • Tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości uczniów.
 • Organizowanie zajęć integrujących grupę.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Umożliwianie ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez samodzielne, rzetelne wywiązywanie się z podanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.
 • Zachęcanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej przyrody.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku.
V. TREŚCI
 • Orientacja w terenie, obserwacja otaczającego świata.
 • Kultura zachowania w miejscach publicznych.
 • Kultura spożywania posiłków.
 • Zasady bezpieczeństwa na co dzień i w czasie wycieczek.
 • Dbałość o czystość wokół siebie.
 • Higiena osobista - dobieranie stroju do warunków pogody.
 • Zdrowy styl życia – aktywny wypoczynek.
 • Tolerancja wobec siebie i innych.
 • Wpływ środowiska na człowieka.
 • Pisanie pamiętnika, tekstu, opisu.
 • Ochrona przyrody, zwierząt i roślin-zasady zachowania się w lesie i nad jeziorem.
VI. PODSTAWOWE METODY I FORMY PRACY
 • Ogłoszenie zasad funkcjonowania zielonej szkoły.
 • Prowadzenie notatek.
 • Zwiad terenowy.
 • Gra terenowa i podchody.
 • Rozszerzenie wiadomości z zakresu przyrody.
 • Prace plastyczne.
 • Zajęcia literackie.
 • Układanie piosenki wyjazdu.
 • Zawody sportowe.
 • Konkurs czystości.
VII. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
 • Potrafi współpracować w zespole.
 • Rozumie, na czym polega ochrona przyrody.
 • Poznał ekosystemy: lasu i jeziora.
 • Dba o swoją higienę.
 • Potrafi obserwować środowisko i jego elementy.
 • Układa i zapisuje wielozdaniową wypowiedź na dany temat.
 • Rozwija swoją sprawność fizyczną, chętnie uczestniczy w zabawach.
 • Rozwija swoją twórczą wyobraźnię.
VIII. REALIZACJA CELÓW
Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez:
Prowadzenie maksymalnej ilości zajęć na świeżym powietrzu:
 • wycieczki tematyczne
 • zabawy ruchowo sportowe
Uczenie dzieci samodzielności przez:
 • wykonanie codziennych podstawowych czynności,
 • dbałość o ład i czystość otoczenia, pokoju, higienę własną,
 • przyzwyczajanie do odpowiedzialności i dyscypliny.
Planowe zajęcia lekcyjne (3 godziny dydaktyczne w ciągu dnia). Tematyka zajęć dydaktycznych proponowanych do realizacji w czasie pobytu w Rudce Starościańskiej została ujęta w tabeli:


Data (dzień pobytu)
Zajęcia dydaktyczne Uwagi

1 czerwca (1 dzień pobytu)
 1. Zbiórka przed szkołą. Sprawdzenie listy obecności, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas podróży.
 2. Godzina 9.00 wyjazd autokarem do Rudki Starościańskiej. Dotarcie na miejsce ok. godz. 10.00.
 3. Zakwaterowanie, przydzielenie pokoi, rozlokowanie dzieci.
 4. Zawarcie kontraktu z uczniami, zapoznanie z regulaminem ośrodka. Podział na grupy.
 5. Pierwszy spacer po okolicy, przywitanie się z jeziorem i lasem. Zwrócenie uwagi na ukształtowanie terenu.
 6. Przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami miejscowości na temat ciekawych historii związanych z tą miejscowością. Geneza nazwy jeziora i miejscowości.
 7. Zabawy i gry ruchowe na terenie ośrodka.
 8. Ogłoszenie konkursu czystości.
 9. Ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawy i gry integracyjne, scenki dramowe.
 10. Prezentacja przez przedstawicieli grup zdobytych informacji.2 czerwca (2 dzień pobytu)
 1. Gimnastyka poranna. Śniadanie.
 2. Ekosystem jeziora – fauna i flora. Zbieranie ciekawych okazów przyrodniczych do wspólnej kolekcji (kamyki, gałązki itp.)
 3. Plażowanie – zasady rozsądnego przebywania na słońcu(nakrycie głowy, używanie kremów z filtrem, przebywanie w półcieniu, aktywny wypoczynek).
 4. Szkicowanie planu ośrodka, orientowanie planu zgodnie z kierunkiem północnym oraz użyciem znaków topograficznych.
 5. Piękno naturalnego krajobrazu – zajęcia plastyczne w terenie.(Praca w grupach)
 6. Tworzenie piosenek tematycznie związanych z wyjazdem. (Praca w grupach)
 7. Śmieci wokół nas – porządkowanie terenu wokół ośrodka.
 8. Ognisko: pieczenie kiełbasek, prezentacja i ocena wykonanych planów ośrodka, śpiewanie w grupach przygotowanych piosenek.
 9. Dyskoteka, zabawy integracyjne.

3 czerwca (3 dzień pobytu)
 1. Gimnastyka poranna, śniadanie.
 2. Jak zbudowany jest las? Rodzaje lasów, opis i omówienie poszczególnych warstw lasu.
 3. Zabawa w „Podchody” z uwzględnieniem róży kierunków geograficznych. Zbieranie okazów przyrodniczych.
 4. Sposoby porozumiewania się ludzi i zwierząt. Szukanie sygnałów przyrody. Jak należy zachowywać się w lesie i nad brzegiem jeziora.
 5. Zabawy i gry ruchowe na terenie ośrodka.
 6. Podsumowanie konkursu czystości. Wręczenie świadectw „Przyjaciela przyrody”.
 7. Pakowanie, sprzątanie pokoi oraz terenu ośrodka. Powrót do Rudki Kozłowieckiej.IX. METODY I FORMY REALIZACJI
 • Oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, dyskusja)
 • Oparte na obserwacji (zajęcia w terenie).
 • Oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe, dokumentowanie).
 • Aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, konkursy, turnieje sportowe).

X. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ – EWALUACJA

Uczestnicy „zielonej szkoły” będą dokumentować swoje działania, obserwacje i spostrzeżenia, w formie zdjęć, rysunków, plakatów, albumów, notatek, pamiętników. Po powrocie do szkoły nastąpi prezentacja materiałów wypracowanych przez uczniów w formie wystawy i czerwcowego wydania gazety szkolnej „Duża Przerwa”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie