Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Piosenka jako rozgrzewka językowa i kontekst do innych ćwiczeń językowych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1079 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt opisuje lekcję otwartą przeprowadzoną w klasie I gimnazjum. Głównym celem przeprowadzenia lekcji było przedstawienie innym nauczycielom różnych sposobów wykorzystania piosenki angielskiej na lekcji jezyka obcego. Podczas lekcji zastosowałem także metodę TPR(Total Phisical Response) w trakcie rozgrzewki jezykowej.

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA- I C

POZIOM: pre-intermediate

PROWADZĄCY: Karol Gerłowicz

CZAS TRWANIA: 45 min.

DATA: 1 III 2006

TEMAT: Piosenka jako rozgrzewka językowa i kontekst do innych ćwiczeń językowych.

CELE OGÓLNE:
 1. Utrwalenie czasu Present Simple.
 2. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 1. Utrwalenie i wprowadzenie słownictwa dotyczącego części ciała i nazw zwierząt czasowników dotyczących nazw czynności.
 2. Samodzielne konstruowanie własnych zdań w czasie Present Simple.
 3. Ćwiczenie umiejętności poprawnej wymowy u uczniów podczas śpiewania piosenki i gry w kalambury.
 4. Doskonalenie umiejętności pracy ze słownikiem.
 5. Rozwijanie u uczniów umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela w j.angielskim.
 6. Powtórzenie i utrwalenie treści piosenek poznanych na poprzednich lekcjach.
CELE WYCHOWAWCZE:
 1. Zapewnienie możliwości współdziałania i współpracy. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, w parach. Nauka koleżeńskości. Budowanie współodpowiedzialności.
 2. Odblokowanie własnej ekspresji, zwiększanie możliwości wyrażania siebie i działania. Rozwijanie wyobraźni.
 3. Zwiększenie umiejętności komunikowania się. Rozwijanie poczucia estetyki własnej wypowiedzi.
 4. Rozwijanie poczucia własnej wartości.
 5. Wdrażanie do samodzielnego i twórczego myślenia.
 6. Wdrażanie do uprzejmości.
FORMY:
 • Indywidualna.
 • Grupowa.
 • Zbiorowa.
METODY:
 1. Aktywizujaca:
  1. gra dydaktyczna;
  2. grupa metod sytuacyjnych:
   •  symulacja;
   • inscenizacja.
  3. dyskusja dydaktyczna:
   • burza mózgów.
 2. Podająca:
  1. wyjaśnienie;
  2. objaśnienie;
  3. opis.
 3. Praktyczna:
  1. pokaz;
  2. ćwiczenia przedmiotowe.
 4. Total Phisical Response (TPR) – reagowanie całym ciałem.
POMOCE: Tablica, kreda, słowniki, kartki do pisania tekstu, karteczki z nazwami czynności.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Czynności wstępne: (5minut)
  • Przywitanie uczniów.
  • Dzieci w ramach rozgrzewki językowej śpiewają piosenkę „The Happy Song” (Załącznik nr 1).
  • Sprawdzenie obecności.
 2. Wprowadzenie do nowego tematu: (3minuty)
  • Zapis temat lekcji na tablicy i w zeszytach.
  • Wyjaśnienie tematu lekcji.
 3. Opracowanie nowego tematu (32minuty)
  • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które losują jedną nazwę zwierzątka.
  • Nauczyciel rozdaje kartki, na których uczniowie zapisują jedno zdanie o wylosowanym zwierzątku, zakrywają napisane zdanie poprzez zawinięcie fragmentu kartki i przekazują ją sąsiedniej grupie. Cykl ten powtarza się kilka razy.
  • Przedstawiciele grup odczytują na głos historyjki z kartek.
  • Uczniowie w grupach tną kartki na paski ze zdaniami i układają poprawne opisy poszczególnych zwierząt.
  • Przedstawiciele grup odczytują na głos poprawne opisy zwierząt i twarzą notatki w zeszycie.
  • Uczniowie śpiewają piosenkę „Old McDonald” (Załącznik nr 2) z podziałem na role (zwierzatka); na przykład: a dog, a cat, a frog, a hen, a donkey.
  • Uczniowie w grupach grają w „kalambury”. Przedstawiciel każdej z grup losuje od nauczyciela karteczki z nazwami czynności. Następnie prezentuje wylosowaną czynność a inne grupy odgadują nazwę tej czynności podając właściwy czasownik w formie bezokolicznika.
  • Uczniowie grają w tzw. „Wisielca” po angielsku, używając nazw zwierząt z lekcji.
 4. Podsumowanie lekcji: (2minuty)
  • Nauczyciel podsumowuje lekcję zadając pytania uczniom.
 5. Zadanie pracy domowej: (1minuta)
  • Nauczyciel wyjaśnia i zadaje zadanie domowe polegające na odnalezieniu nowych nazw zwierząt w rozsypance literowej oraz przetłumaczenie ich na język polski.
 6. Ocena aktywności uczniów: (1minuta)
  • Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji, chwali i ocenia najlepiej pracujących uczniów.
 7. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim. (1minuta)
ZAŁĄCZNIK 1:

THE HAPPY SONG
If you're happy and you know it clap your handsl (clap) (clap)
If you're happy and you know it, clap your handsl (clap) (clap)
If you're happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hands! (clap) (clap)
If you’re happy and you know it, slap your kneesl (clap) (clap)
If you're happy and you know it, slap your knees! (clap) (clap)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, slap your knees! (clap) (clap)
If you’re happy and you know it, stamp your feet! (stamp) (stamp)
If you’re happy and you know it, stamp your feet! (stamp) (stamp)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, stamp your feet! (stamp) (stamp)
If you’re happy and you know it,
snap your fingersl (snap) (snap) If you’re happy and you know it,
snap your fingersl (snap) (snap) If you’re happy and you know it,
and you really want to show it If you’re happy and you know it,
snap your fingersl (snap) (snap)
If you’re happy and you know it, say: OK! OK!
If you’re happy and you know it, say: OK! OK!
If you’re happy and you know it,and you really want to show it
If you’re happy and you know it, say: OK! OK!
If youYe happy and you know it, do all fivel
(clap) (clap), (slap) (slap), (stamp) (stamp), (snap) (snap), OK!
If you're happy and you know it, do all five!
(clap) (clap), (slap) (slap), (stamp) (stamp), (snap) (snap), OK!
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, do all five! (clap) (clap);
(slap) (slap), (stamp) (stamp), (snap) (snap),

ZAŁĄCZNIK 2:
Old MacDonald had a farm
Old McDonald had a farm,
E-I-E-I-0
And on his farm he had a cow, E-I-E-I-0
And a "moo-moo" here and a "moo-moo" there
Herę a "moo" there a "moo"
Everywhere a "moo-moo"
Old M cDonald had a farm, E-I-E-I-O etc.

Karol Gerłowicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie