Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Od ziarenka do bochenka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 892 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Projekt jest realizacją wybranych założeń Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Promującej Zdrowie. Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z klas 0-VI naszej szkoły. W realizację projektu włączą się chętni nauczyciele oraz rodzice. Projekt został opracowany przez zespół nauczycieli w składzie: Teresa D. – nauczycielka przyrody, Wiesława K. – nauczycielka religii, Beata R. – nauczycielka nauczania zintegrowanego. Będzie on wdrażany oraz realizowany w pierwszym semestrze roku szkolnego 2005/06, natomiast prezentacja efektów pracy nastąpi w końcu stycznia 2006 roku.

1.1 WPROWADZENIE

Głównym założeniem opracowanego projektu jest wspólna praca i działanie całej społeczności szkolnej ukierunkowana na realizację celów zawartych w projekcie. Zależy nam również na kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia oraz rozwoju kompetencji kształtowanych w toku pracy projektem. Uważamy, że dzięki tej metodzie uczniowie uczą się: wyszukiwania informacji, wyrażania swoich myśli i opinii, efektywnej współpracy, organizowania pracy, dyskusji, kreatywności, oceniania pracy własnej i innych, znajdowania związków między różnymi treściami itp. Szczególny nacisk został położony na problematykę związaną ze zdrowym odżywianiem się w korelacji z wiedzą na temat krajobrazu naturalnego oraz jego elementów przetworzonych przez działalność człowieka w celach konsumpcyjnych.

2. CELE
2.1. CELE OGÓLNE

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych
• Integrowanie społeczności szkolnej
• Wdrażanie do kreatywnego rozwiązywania problemów
• Poznawanie elementów krajobrazu i korzyści płynących dla człowieka z ukierunkowanego, przemyślanego przetwarzania i wykorzystywania niektórych jego elementów


2.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

• Poznanie zasad zdrowego stylu życia
• Wyrabianie umiejętności praktycznego stosowania w życiu zasad zdrowego odżywiania się
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• Wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą
• Dostrzeganie powiązań między elementami krajobrazu a formami wykorzystania i przetwarzania ich przez człowieka w celach konsumpcyjnych
• Rozwijanie u uczniów nawyku dbania o środowisko naturalne • Zwrócenie uwagi na zmiany w przyrządzaniu posiłków oraz w sposobie odżywiania się na przestrzeni wieków


3. PROPONOWANA TEMATYKA DO REALIZACJI PROJEKTU
Klasy O-III
Poznawanie elementów krajobrazu najbliższej okolicy.
Jadalne części roślin warzywnych i sposoby ich wykorzystania w odżywianiu się ludzi. Wartości odżywcze warzyw.
Znaczenie owoców w prawidłowym odżywianiu się, higiena spożywania. Rozpoznawanie najczęściej spotykanych roślin uprawnych.
Poznawanie zdrowych dla człowieka produktów żywnościowych. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
Język polski
Zmiany językowe w oparciu o przepisy kulinarne pochodzące z różnych epok.
Historia
Dawne sposoby wytwarzania żywności.
Zmiana obyczajów związanych z kulturą spożywania posiłków na przestrzeni wieków.
Przyroda
Poznanie rodzajów krajobrazów.
Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.
Matematyka
Zdrowe odżywianie w wykresach.
Rozwiązywanie, układanie i przekształcanie zadań tekstowych tematycznie związanych z problematyką prozdrowotną.
Język angielski
Poznanie słownictwa związanego z odżywianiem, krajobrazem.
Plastyka
Tworzenie kompozycji z owoców i warzyw dowolną techniką plastyczną.
Piękno krajobrazu naturalnego w pracach malarskich i w fotografii.
Muzyka
Rytmizowanie tekstów oraz samodzielne tworzenie słów i melodii piosenek związanych z tematyką realizowanego projektu.
Inscenizowanie piosenek o owocach, warzywach itp.
Wychowanie fizyczne
Poznanie zasad odżywiania się sportowców.
Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie.
Religia
Propagowanie życia zgodnego z przykazaniami, V grzechów głównych.
Wyrabianie szacunku do darów Bożych.
Godziny wychowawcze
Poznanie zaburzeń w odżywianiu – anoreksja, bulimia.
Dobra atmosfera domowa towarzysząca przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.
Przygotowywanie surówek, sałatek.


4. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

• Nauczyciele chętni do realizacji projektu mogą zaproponować własną tematykę zgodną z celami projektu. Każdy realizuje te zadania, które zaproponował lub wybrał z propozycji autorek projektu.
• Zrealizowanie celów będzie możliwe, jeżeli oddziaływania obejmą różne dziedziny życia oraz wiedzę z wielu przedmiotów.
• Treści dostosowane do etapów rozwoju psychofizycznego i formy pracy powinny być różnorodne, zawsze atrakcyjne dla dzieci (np. gry dydaktyczne, konkursy, wystawy, loteryjki obrazkowe, zajęcia plenerowe, wycieczki, zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem środków dydaktycznych itp.).
• Należy wspólnie z uczniami ustalić formę prezentacji wyników pracy.
• Opis działań należy przekazać koordynatorowi po zrealizowaniu wybranej tematyki.

5. OCZEKIWANE EFEKTY

• Uczniowie objęci projektem znają zasady prawidłowego odżywiania się, przestrzegają ich i stosują je w życiu codziennym
• Potrafią dostrzegać powiązania między elementami krajobrazu a sposobami korzystania i przetwarzania go dla celów konsumpcyjnych
• Umieją współdziałać w grupie i podejmują działania integrujące społeczność szkolną
• Realizacja projektu umożliwiła rodzicom uczniów współpracę ze szkołą
• Nauczyciele włączający się w realizację projektu zdobyli nowe doświadczenia w roli nauczyciela – wychowawcy

6. PLAN EWALEUACJI

Po zakończeniu realizacji projektu ,,Od ziarenka do bochenka i nie tylko...” nastąpi zebranie informacji na podstawie między innymi: - ankiet
- analizy sprawozdań
- wyników prezentacji.
Po dokonaniu analizy i oceny efektywności działań realizowanych w toku projektu, wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zostaną z nią zapoznani.

współautorka mgr Beata Rembeza

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie