Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moje refleksje na temat oceniania kształtującego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6840 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Witajcie. Przedstawiam artykuł o OK. Jak ktoś jeszcze nie wie na czym polega takie ocenianie niech przeczyta mój artykuł i się zastanowi czy nie warto zmienić swoje podejscie do ucznia i oceniania w szkole.

„Pedagogika jest sztuką a mistrzostwo potrzebuje długotrwałych ćwiczeń”.

     Z terminem Oceniania Kształtującego pierwszy raz spotkałam się na wykładzie wygłoszonym przez Panią Grażynę Czetwertyńską* z Centrum Edukacji Obywatelskiej, dotyczącym pisania przez nauczycieli programów autorskich.
     Zawsze uważałam, że szkoła, dla której uczeń naprawdę się liczy powinna się do niego zbliżyć. Jednak często dzieje się tak, że koncentruje się ona na realizacji programów, a nie na tym, co jest sensem jej istnienia tj. na uczniach i ich rozwoju muzycznym i artystycznym. Wydaje mi się, że obecny system kształcenia i oceniania nie dba o pełny rozwój możliwości każdego z nich.
     W związku z powyższym zastanawiam się, czy obecna szkoła jest przyjazna dla ucznia? Czy jednakowa dla wszystkich uczniów wysoka poprzeczka wymagań edukacyjnych nie daje tylko złudzenia wysokiego poziomu? Czy za pomocą oceniania możemy kształtować postawę ucznia?
     Od dawna nurtowały mnie te i inne pytania dotyczące sfery kształcenia i oceniania. W związku z tym poszukałam szerszej informacji na temat oceniania kształtującego. „Ocenianie Kształtujące” (formative assessment) terminu tego jako pierwsi użyli Paul Black i Dylan William, obaj Anglicy, profesorowie, specjaliści od oceniania. W 1998 roku opublikowali artykuł „Wewnątrz czarnej skrzynki”, w którym piszą o rozmaitych sprężeniach pomiędzy efektem kształcenia a jego dalszym przebiegiem w procesie edukacyjnym, jako niezbędnych warunkach efektywnego kształcenia.
     Ocenianie kształtujące to ogół czynności podejmowanych przez nauczycieli i uczniów, które dostarczają informacji zwrotnych, użytecznych przy nauczaniu i uczeniu się, służą do przystosowania dalszego przebiegu tego procesu, do potrzeb i możliwości ucznia.
     Dokonanie w dowolnym momencie własnej oceny przez nauczyciela i ucznia zawiera zarówno odniesienie do założonego celu kształcenia, jak i analizę niepowodzeń i dokonań wraz ze wskazaniami i zaleceniami co do kolejnych kroków nauki.
     Każde ocenianie pozostaje natomiast podsumowujące, jeśli jego wynikiem jest jedynie opis osiągniętego stanu bez wskazówek co do dalszego kształcenia. Od oceniania podsumowującego nie da się uciec. Klasycznymi przykładami oceniania podsumowującego są przesłuchania i egzaminy śródroczne i końcoworoczne. Należy jednak odróżnić ocenianie przeprowadzane na koniec danego etapu edukacyjnego od oceniania w toku roku szkolnego. Ocena końcoworoczna zwykle ma wpływ na dalsze kształcenie przez swoją funkcję selekcjonującą tj. dopuszczając lub nie do dalszego kształcenia na wyższym poziomie, albo zmuszając do powtórzenia na tym samym poziomie. Ma również znaczenie z punktu widzenia oceny skuteczności szkoły, jako placówki edukacyjnej. Nie może ono jednak przesuwać na dalszy plan najważniejszego według mnie zadania szkoły tj. indywidualnego rozwoju każdego ucznia.
     Ostatecznym użytkownikiem oceny jest zawsze uczeń. Informacja zwrotna kierowana do niego powinna dotyczyć poszczególnych aspektów jego pracy, wysiłku wraz z podpowiedzią, nad czym należałoby się skupić, popracować i jak to zrobić (konkretne wskazówki, rodzaje ćwiczeń). Istotna jest również atmosfera przekazywania uczniowi uwag i oceny.
     Moim zdaniem powinniśmy unikać komunikatów negatywnych, gdy istnieją ich pozytywne zamienniki. Ocenianie kształtujące, samoocena ucznia oraz ocenianie koleżeńskie są ściśle ze sobą powiązane. Jeśli my nauczyciele oczekujemy od ucznia sprawności w ocenianiu samego siebie, to naszym obowiązkiem jest podanie mu jasnych i konkretnych celów do osiągnięcia, co jakiś czas bieżącego stanu osiągnięć, wiedzę (sposoby ćwiczeń). Dobrze byłoby, gdyby uczniowie mogli sprawnie oceniać samych siebie tak, by łatwiej im było dostrzec podstawowe cele swojej nauki i w skutek tego określić, co jest konieczne do ich osiągnięcia.
     W swojej pracy staram się dać uczniom sposobność do wyrażania własnego pojmowania przekazywanych im treści. Ważne jest przy tym, aby odbywało się to w sposób najbardziej dla nich przystępny. Relacje swoje z nimi opieram na ufności w ich zdolności i potencjalny zapał do wytrwałych ćwiczeń. P. Black i D. William twierdzą, iż taka postawa nauczyciela wzbudza chęci ucznia do pracy i może przynieść zaskakujące rezultaty.
     Aby zrozumieć sens oceniania kształtującego proponuję poznać następujące jego elementy:
 1. Stworzenie w szkole kultury edukacyjnej, która by sprzyjała interakcji miedzy nauczycielem i uczniem.
 2. Wyznaczenie celów uczenia się i śledzenia postępów każdego ucznia na drodze do osiągnięcia tych celów.
 3. Zróżnicowanie metod nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia ( z uwzględnieniem w programach nauczania)
 4. Dawanie informacji zwrotnej dotyczącej osiągnięć ucznia i dostosowanie metod nauczania do danego etapu.
 5. Zaangażowanie ucznia w proces uczenia się i ponoszenie odpowiedzialności za swoją pracę.
 6. Kształtowanie umiejętności samooceny u ucznia.
 7. Ocenianie kształtujące jako centralny punkt procesu dydaktycznego.
 8. Ocenianie kształtujące ma oddziaływanie emocjonalne.
Ocenianie kształtujące może być przełomem w naszej edukacji. System oceniania kształtującego funkcjonuje w takich krajach jak Australia, Kanada, Dania, Anglia, Finlandia, Szkocja.
     Stosowanie oceniania kształtującego usprawnia rozpoznawanie obszarów wymagających poprawy i skutecznie prowadzi do pożądanych zmian – ewaluacji zarówno uczniów jak i placówki edukacyjnej (w naszym przypadku artystycznej).
     Mimo, że teoria oceniania kształtującego często wydaje się prosta i oczywista i wielu z nas uważa, że stosuje ją, na co dzień, to przy próbie wprowadzania jej w życie okazuję się, że tak nie jest. Nauczyciele, uczniowie i rodzice, wszyscy jesteśmy pod wpływem pewnych stereotypów. W zderzeniu z przyzwyczajeniami czujemy całą trudność wdrażania oceniania kształtującego. Jest to zadanie niełatwe, mimo to warto podjąć ten trud, pod warunkiem zrewidowania naszego dotychczasowego sposobu rozumienia roli własnej i uczniów w systemie kształcenia.
     Fundamentalne zmiany mogą być osiągnięte w długotrwałym procesie, dzięki profesjonalnie opracowanym programom szkoleniowym i niezbędnej akceptacji idei przez nauczycieli, którzy prócz chęci muszą mieć także dość czasu na to by z dostępnych przykładów wybrać najbardziej im odpowiadające i włączyć je do swojej codziennej praktyki.

Irena Wawrzynkowska

* dr Grażyna Czetwertyńska – autorka i współautorka wielu podręczników dla szkół ogólnokształcących oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia
 1. L. Otręba „ Przyśpieszony kurs inżynierii pedagogicznej”
 2. P. Black i D. William „Inside the Black Box” http:/ www.kd.ac.uk
 3. Gr. Czetwertyńska ,,OK- czyli o ocenianiu skutecznym i pożytecznym”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie