Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ofiara Abrahama zapowiedzią zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3696 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie tego tematu powstało na potrzeby realizacji programu katechezy w klasie pierwszej gimnazjum, gdzie treści dla uczniów sa czasami trudne do zrozumienia i przyjęcia. Zastosowane metody i pomoce pozwalają przedstawić uczniom wybrane zagagnienia w bardziej przystępnej i ciekawszej formie. Przewidziany czas trwania jedna jednostka lekcyjna.
KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY I GIMNAZJUM


Temat:
Ofiara Abrahama zapowiedzią zbawczej śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa


Cel dydaktyczny: Ukazanie Izaaka jako ,,figury mesjańskiej”.
Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy wiary urzeczywistnianej w czynach wobec bliźniego.
Metody pracy: Dialog, wypowiedzi indywidualne.
Środki dydaktyczne: Podręcznik, film video, reprodukcja ,,Ofiara Izaaka”, piosenka
Korelacja: Sztuka/plastyka/ – Ofiara Abrahama w malarstwie.
Opracowała: mgr Elżbieta Ślesicka – nauczycielka religii w Gimnazjum nr 119 w Wesołej.
Tok lekcji
Wprowadzenie
Abraham jest ojcem naszej wiary, dzisiaj będziemy poznawać jego dalsze dzieje. Dlatego prośmy Pana o wiarę, która jest łaską słowami Apostołów ,,Panie przymnóż nam wiarę.”
/Wszyscy powtarzają/

Nawiązanie do tematu
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią Bóg zapowiedział już w raju, tuż po grzechu pierworodnym. Jak nazywamy tę zapowiedź? /Protoewangelia - Rdz 3,15/- Kto przypomni słowa Protoewangelii?

Rozwinięcie
Od tamtej pory ludzie czekali na wypełnienie Bożej obietnicy i w Piśmie św. czytamy o ich tęsknocie. Co jest treścią Pisma Świętego? /historia zbawienia/. Wydarzenia opisujące Bożą miłość wobec człowieka są realizacją Jego planów. Bóg wybrał naród, by przez jego dzieje przygotować ludzi na spotkanie z Mesjaszem.
· Kto dał początek narodowi wybranemu? /Abraham/
· Jaką otrzymał obietnicę od Boga? /Będzie ojcem wielkiego narodu i otrzyma błogosławieństwo Boże/
· Jaka była odpowiedź Abrahama? /wiara i zaufanie/
Abraham swoją wiarę urzeczywistniał w życiu i dlatego mówimy, że jest ,,ojcem wierzących”. Bóg za zaufanie i wiarę wynagrodził go spełniając Swoje obietnice i zawierając z Abrahamem przymierze. Jednak wiarę Abrahama poddał próbie – zażądał od niego wielkiej ofiary: by oddał Bogu w ofierze swojego jedynego syna – Izaaka.
Obejrzyjmy fragment filmu pt. ,,Ofiara Izaaka”.

Pogłębienie
W sztuce tę scenę uwiecznił Rembrandt von Rijn, kopię tego dzieła macie w podręczniku na str. 328.
Ofiara Abrahama jest jednym z wydarzeń starotestamentalnych, przez które Bóg zapowiada ofiarę Chrystusa.
· Kogo składa w ofierze Abraham? / swojego syna Izaaka /
Mówimy, że Izaak jest ,,figurą mesjańską”. Osoby lub wydarzenia ze Starego Testamentu przypominające Pana Jezusa lub Jego zbawcze dzieło nazywamy ,,figurami mesjańskimi”. /zapis w zeszycie/
Wykonamy tabelkę, aby lepiej to zrozumieć. Tekst Rdz 22,1-13. (Podręcznik str.74)

IZAAK
PAN JEZUS
Jedyny syn Abrahama
Jedyny Syn Ojca
Umiłowany syn Abrahama
Umiłowany Syn Ojca
Sam niesie drwa, na których ma być złożony w ofierze
Sam niesie krzyż, na którym ma być ukrzyżowany
Posłuszny Abrahamowi - ojcu
Posłuszny Ojcu - ,,Bądź wola Twoja”
Zachował życie- żyje!
Zmartwychwstał – żyje!
Ofiara dokonuje się trzeciego dnia
Zmartwychwstał trzeciego dnia

Figury mesjańskie utwierdzają nas w przekonaniu, że całe Pismo Święte mówi o Chrystusie. Dlatego powtarzamy za św. Hieronimem, że ,, Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” /Piosenka pt. ,,Słowo Twe”/

Zastosowanie
W liście św. Jakuba czytamy, iż ,,Wiara bez uczynków martwa jest”, zatem w świetle ofiary Abrahama możemy powiedzieć, że wiara to nie teoria, lecz postawa człowieka wobec Boga i bliźniego.

Refleksje
Zastanów się, czy wobec bliźnich zachowujesz się jak człowiek wiary, a więc gotów jesteś im pomagać, szanować ich godność?

Praca domowa
Wkleić do zeszytu łamigłówki (xero) i rozszyfrować ukryte w labiryncie zadanie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie