Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Procent składany - oprocentowanie lokat i kredytów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2879 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz lekcji matematyki napisałam dla klasy drugiej liceum (zakres podstawowy). Zachęcam do skorzystania z propozycji. Praca w grupach dała mozliwość zaangazowania się słabym uczniom. Wszyscy pracowali bardzo sumiennie i pomagali sobie wzajemnie.

Scenariusz lekcji matematyki
                                                                                                                                              


Klasa: 2 (zakres podstawowy)

Dział programowy: Ciągi
 

Temat: Procent składany – oprocentowanie lokat i kredytów

Cele lekcji:

Po zakończeniu lekcji uczeń:
-   utrwalił umiejętności obliczeń procentowych,
-   posługuje się pojęciami bankowymi: lokata, kapitał, odsetki, oprocentowanie stałe, oprocentowanie  zmienne, kapitalizacja odsetek, kredyt,
-   stosuje procent składany,     
-  czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny.


Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętności:   
- współpracy i komunikowania się w grupie,
-  odpowiedzialności za całą grupę,
-  pełnienia określonych ról podczas pracy w zespole,
-  prezentowania pracy grupy, organizacji zespołu oraz zachowania dyscypliny czasowej,
-  analizowania, dyskutowania, wnioskowania, oceniania i wygłaszania własnej opinii,
-  precyzyjnego wysławiania się.

Typ lekcji: ćwiczeniowa

Formy i metody pracy:
-  praca w grupach,
-  rozwiązywanie zadań.

Pomoce:
-  kalkulatory,
-  kartki z tekstami zadań,
-  ankiety.
 
Uproszczony tok lekcji
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i pracy domowej.

2. Powtórzenie z poprzedniej lekcji:
-  kapitał – początkowa kwota, którą wpłacamy do banku,
-  dochód – różnica między kwotą końcową a kapitałem,
-  kapitalizacja – dopisanie odsetek (doliczenie dochodu) do kapitału,
-  okres kapitalizacji – czas, po jakim następuje kapitalizacja,
-  oprocentowanie – procent, o który wzrasta kapitał,
-  kredyt – kwota, którą pożyczamy od banku,
-  kredyt – kwota, którą pożyczamy od banku,
-  procent składany

3. Faza wprowadzająca
¨  Omówienie celów i tematu lekcji.

4. Faza realizacji
¨  Podział losowy klasy na 5 grup. Ustalenie czasu pracy w grupach, zasad pracy, prezentacji opracowanych przez grupę zadań i sposobu oceniania.
¨  Uczniowie w każdej grupie wybierają lidera, który będzie odpowiadał za grupę, ale niekoniecznie on później prezentuje pracę.
¨  Rozdanie kartek z zadaniami. Praca w grupach trwa około 25minut. Rozwiązania zadań zapisują w zeszytach.
¨  Uczniowie mogą zadawać pytania prowadzącemu, jeśli w grupie są wątpliwości co do metody rozwiązania zadania.
¨  Każda grupa prezentuje swoje zadania, referując ich rozwiązania.

Gdy mamy dwie godziny do dyspozycji
: każda grupa rozwiązuje tylko jedno zadanie przez około 5-7 minut; prezentuje swoje zadanie na tablicy, referując jego rozwiązanie; każda prezentacja trwa 5 minut. Pozostali uczniowie notują zadania w zeszytach, mogą zadawać pytania, jeśli w grupach są wątpliwości co do rozwiązania zadania. W grupach w sposób tajny robią wyceny odpowiedzi poszczególnych grup (od 1 do 5 punktów). Oceny są średnią arytmetyczną otrzymanych punktów.

5.
Podsumowanie
-  Uczniowie otrzymują oceny.
¨   Dyskusja na temat:
         - pracy w grupach i skuteczności tej metody,
         - czego nauczyłem się na lekcji.
¨  Uczniowie anonimowo wypełniają ankiety dla ucznia.
 

Załącznik 1
W rozwiązaniach zadań uwzdlędniamy 20% podatek od dochodu (odsetek).
Zadanie 1.
Złożyliśmy w banku kwotę 200 zł przy oprocentowaniu 12% w skali roku. Odsetki są naliczane co:
a)  pół roku.
b)  kwartał,
c)  miesiąc.
Jaką kwotę będziemy mieli na koncie po roku? Ile dostaniemy odsetek?

Zadanie 2.
Chcemy ulokować 1000 zł na dwa lata. Bank A oferuje 6% w skali roku z kapitalizacją półroczną. Bank B oferuje 7% w skali roku z kapitalizacją roczną. W którym banku lokata jest korzystniejsza?

Zadanie 3.

Rodzice Basi złożyli do banku kwotę 1000 zł na pięć lat. W pierwszych trzech latach oprocentowanie wynosiło 6%, w ostatnich dwóch latach 5%. Oblicz, jaką kwotę podejmą z banku po pięciu latach?

Zadanie 4.
Jaką kwotę należy ulokować na koncie, aby po pięciu latach uzyskać 1217 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 4%? Jaką kwotę należałoby złożyć, aby uzyskać ten sam kapitał końcowy po trzech latach?

Zadanie 5.

Oblicz, na ile miesięcy należy złożyć kapitał 12000 zł, aby przy oprocentowaniu 9% w skali roku i kapitalizacji miesięcznej przyniósł dochód 144,43 zł?
 
  Załącznik 2
Dyskusja oceniania w skali od 1 do 5 punktów
Dyskusja punktowa
 
Grupy
 
I
II
III
IV
V

1.       Odpowiedzi przedstawiciela grupy były jasne i zrozumiałe.
 
 
 
 
 

2.       Na ile wykonane i przedstawione obliczenia były poprawne.
 
 
 
 
 

3.       Odpowiedzi ucznia – reprezentanta grupy uczyły zrozumienia problemu, zagadnienia.
 
 
 
 
 

4.       Wiadomości i umiejętności przedstawione przez przedstawiciela były rzeczowe.
 
 
 
 
 

                                                                       Razem punktów
 
 
 
 
 

                                                                       Średnia punktów
 
 
 
 
 

               
 
Załącznik 3
Ankieta dla ucznia
 
Nie mam zdania
Tak
Nie
1. Mojej grupie udało się nie przekroczyć czasu
 
 
 
2. Moja grupa pracowała bardzo sprawnie
 
 
 
3. Byłem zaangażowany w pracę grupy
 
 
 
4. Metoda uczy współdziałania w grupie
 
 
 
5. Metoda uczy odpowiedzialności za całą grupę
 
 
 
6. Stosować tę metodę na lekcji matematyki
 
 
 
 
Załącznik 4
Analiza dla prowadzącego - autorefleksja
Mocne strony tej metody moim zdaniem to:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
¨       Słabe strony tej metody moim zdaniem to:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
 

                                                                                               Opracowała: Katarzyna Semeniuk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie