Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ewaluacja programu pracy z uczniem słabym – ankieta ewaluacyjna dla nauczy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3201 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ewaluacja programu pracy z uczniem słabym – ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli. W naszej szkole (Zespół Szkół w Starzynie, woj. pomorskie) od października 2005 r. jest realizowany program stymulowania rozwoju uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna “Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi” Jak każdy program, ten również podlega ewaluacji dwa razy w ciągu roku szkolnego. Jednym z pomysłów na jego ewaluację jest ankieta dla nauczycieli “Praca z uczniem słabym”. Ankieta dotyczy sposobów i stopnia realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce z powodu globalnie obniżonego potencjału intelektualnego. Te dzieci znajdują się w szczególnie trudnym położeniu, ponieważ np. w sytuacji egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu kończącego szkołę podstawową nie są traktowane jak uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, natomiast w celu umożliwienia im odnoszenia sukcesów w nauce należy koniecznie dostosowywać wymagania do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Jak to pogodzić, wie zapewne tylko doświadczony, ale i wrażliwy nauczyciel.

A N K I E T A

Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi

W jaki sposób realizuje Pan(i) zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące uczniów z inteligencją poniżej przeciętnej.1. Dostosowuję wymagania do indywidualnych, aktualnych możliwości ucznia z obniżonym potencjałem intelektualnym.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


2. Wydłużam czas pracy z tekstem pisanym i czytanym uczniom, którzy pracują w wolnym tempie.
ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


3. Stosuję łagodniejsze kryteria oceniania prac pisemnych pod względem ilości błędów ortograficznych (dotyczy to wyłącznie uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej i z dysortografią) i pod względem poziomu grafii (uczniowie z zaburzeniami grafomotoryki).
ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


4. Wykorzystuję w pracy różnorodne techniki i metody aktywizujące.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


5. W czasie zajęć dydaktycznych proponuję uczniom ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy i słuchowy, koordynację wzrokowo – ruchową oraz ćwiczenia doskonalące technikę czytania.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


6. Stymuluję rozwój intelektualny uczniów, prowadząc w czasie lekcji ćwiczenia: myślenia słowno – pojęciowego, spostrzegawczości, pamięci bezpośredniej i pamięci trwałej, a także innych funkcji warunkujących powodzenie w nauce szkolnej.


ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


7. Prowadzę zajęcia wyrównawcze lub ściśle współpracuję z nauczycielem prowadzącym zajęcia wyrównawcze i zajęcia kompensacyjno – korekcyjne.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


8. Stosuję wzmocnienia pozytywne, chwaląc uczniów za podejmowany wysiłek i efekty pracy.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


9. Wyrabiam w uczniach nawyki systematycznej nauki (odrabianie lekcji, utrwalanie wiadomości, praca ze słownikiem) poprzez systematyczną kontrolę przygotowania do zajęć:

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


10. Poszukuję i rozwijam zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauki i życia w celu ich wykorzystania w szczególnie trudnych dla uczniów zadaniach i działaniach.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


11. Współpracuję systematycznie z rodzicami uczniów z trudnościami szkolnymi w celu ujednolicenia i zintensyfikowania form pomocy udzielanej uczniom słabym.

ٱ zawsze


ٱ czasami


ٱ nigdy


12. Inne stosowane przez Pana (Panią) sposoby pracy z uczniem słabym.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................


Opracowała: mgr Mirosława Popławska, pedagog w Zespole Szkół w Starzynie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie