Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pojezierze Wielkopolskie- mój region

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3030 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Scenariusz lekcji można z powodzeniem wykorzystać na zajeciach geografii w gimnazjum, realizując tematykę regionalną.


Konspekt lekcji geografii w klasie II gimnazjum.
Temat:
Pojezierze Wielkopolskie- mój region.
Cel główny: po znanie środowiska geograficznego, poziomu rozwoju gospodarczego własnego regionu
Cele lekcji w ujęciu operacyjnym:
a) uczeń zna, pamięta:
- nazwy jednostek tworzących Pojezierze Wielkopolskie
- nazwy największych miast regionu
- polodowcowe formy terenu charakterystyczne dla regionu
- nazwy największego jeziora oraz kulminacji regionu
b) uczeń rozumie:
- walory i problemy swojego regionu
- problemy mieszkańców regionu
c) uczeń potrafi:
- czytać tekst ze zrozumieniem
- czytać mapę gęstości zaludnienia
- analizować dane statystyczne
- wskazać na mapie obszar Pojezierza Wielkopolskiego
- wskazać na mapie jednostki ( mezoregiony) wchodzące w skład Pojezierza Wielkopolskiego
- wskazać na mapie własną miejscowość
- wskazać na mapie największe miasta regionu

Metody pracy: praca z mapą, analiza danych statystycznych, SWOT
Formy pracy: zbiorowa, praca w grupach
Środki dydaktyczne: mapa Polski, atlasy, podręcznik, zdjęcia, karta pracy
Przebieg lekcji:
I. Wstęp.
1.Czynności organizacyjne.
2.Powtórzenie:
-Gdzie w Polsce występuje krajobraz młodoglacjalny?
-Podaj cechy krajobrazu młodoglacjalnego?
-Rozpoznaj na ilustracji formy rzeźby młodoglacjalnej.
3.Określenie celów lekcji.
II. Realizacja nowego tematu.
I. Praca zbiorowa
1.Określ położenie Pojezierza Wielkopolskiego.
(w zachodniej i środkowej Polsce, pomiędzy doliną Obry na zachodzie a doliną Wisły na wschodzie, pomiędzy Pradoliną Notecką na północy a Pradoliną Berlińską na południu)
2.W jaki sposób ukształtowała się rzeźba Pojezierza Wielkopolskiego?
(Rzeźba regionu jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia, rzeźba młodoglacjalna,)


 

3.Jakie formy rzeźby młodoglacjalnej występują na wskazanym pojezierzu?
Nauczyciel przedstawia zdjęcia zapisane na CD-ROM, a ucz niowie próbują rozpoznać określone formy polodowcowe np. największe jezioro regionu Gopło, faliste wysoczyzny moreny dennej z ciągami wzgórz moren czołowych- kulminacje moren w okolicach Poznania osiągające 154 m n.p.m. w Górze Moraskiej, a w okolicach Gniezna 167 m n.p.m., zaś na północy pod Chodzieżą Gontyniec191 m n.p.m.


 

II. Praca grupowa.
Podział klasy na grupy. Instrukcja pracy zawarta w karcie pracy. Karta pracy- złącznik 1
III. Referowanie rozwiązań. Ocena wypowiedzi i pracy uczniów.


 

IV. Zadanie domowe- załącznik 2


 


Załącznik 1

KARTA PRACY

1.Na podstawie tekstu oraz mapy wykonajcie polecenia.
Pojezierze Wielkopolskie to jeden z trzech wielkich regionów pojeziernych Polski. Zajmuje niecałe 10% powierzchni kraju. Rzeźba regionu jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia. Obszar za sprawą moren i pagórków polodowcowych wznosi się do 192 m n.p.m.( Gontyniec w pobliżu Chodzieży ).Występuje tu ponad 1000 jezior, z których największym jest Gopło o powierzchni 21,8 km2. Pojezierze Wielkopolskie obejmuje tereny między pradolinami Toruńsko-Eberswaldzką na północy i Warciańsko-Odrzańską na południu; przełom Warty pod Poznaniem i rynna jezior goplańskich dzieli na Pojezierze Wielkopolskie 3 wysoczyzny jeziorne — pojezierza: Poznańskie, Gnieźnieńskie, Kujawskie; ponadto wyróżnia się: Poznański Przełom Warty, Pojezierze Chodzieskie i równiny — Inowrocławską i Wrzesińską; gł. m. — Poznań .

· Wpiszcie w odpowiednie miejsca na mapie nazwy geograficzne: Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Poznańskie, Poznański Przełom Warty, Pojezierze Chodzieskie, Pojezierze Gnieźnieńskie, Równinę Wrzesińską, Równinę Inowrocławską i Pojezierze Kujawskie. Wpiszcie nazwy pradolin.
· Podpiszcie największe miasto regionu oraz Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń. Zaznaczcie na mapce Czerlejno.

2.Na podstawie mapki „ Mapa gospodarcza Pojezierzy” i tabeli „ Zróżnicowanie gęstości zaludnienia i poziom rozwoju gospodarczego pojezierzy” uzupełnij tekst.(mapa i tabela w podręczniku)
Pojezierze Wielkopolskie to region …………….zaludniony. Gęstość zaludnienia ………mieszk. na km2 (w Polsce ……..). Są to tereny …………….zurbanizowane niż przeciętnie w kraju, …… %stanowi ludność miejska. Jest to region przemysłowo- rolniczy. Bardzo dobrze, w skali kraju, rozwinięte jest………………, pomimo przeciętnych warunków przyrodniczych uzyskuje się …………….. plony ziemniaków i zbóż. Większość przemysłu przetwórczego zlokalizowana jest w ………………… i okolicach, m.in. w dynamicznie rozwijającej się gminie Tarnowo Podgórne (w przeliczeniu na 1 mieszk. najwyższe inwestycje zagr. w Polsce). Walorem regionu jest…………………. sieć komunikacyjna. Największe znaczenie mają tranzytowe szlaki handlowe (kolejowe i drogowe) z Berlina do Warszawy i dalej na wschód oraz do: Szczecina, Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy. Stopa bezrobocia kształtuje się na ………………poziomie aniżeli w całym kraju.


3.Pojezierze Wielkopolskie to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy 3 regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Jaki czynniki o tym decydują?

Uzupełnij tabelę.
Dobre strony regionu

Słabe strony regionu

Szanse

Zagrożenia

Załącznik 2 –zadanie domowe

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Krainy sąsiadujące z Pojezierzem Wielkopolskim.Krainy wchodzące w skład Pojezierza Wielkopolskiego.

Formy powierzchni ziemi.Temperatury powietrza w styczniu i lipcu, długość okresu wegetacyjnego, opady.Bogactwa mineralne.Typy gleb.Ważniejsze rzeki i jeziora.Najważniejsze ośrodki przemysłowe.
Najważniejsze ośrodki krajoznawczo- turystyczne. Zabytki.


Przykład analizy SWOT

Dobre strony regionu

Słabe strony regionu

-położenie geograficzne

-położenie na szlaku handlowym

- szybkie połączenia kolejowe z dużymi miastami kraju

-chłonny rynek, zamożność mieszkańców

-atrakcyjne krajobrazy: jeziora położone wśród lasów, WPN, zabytki

-obecność lotniska

- potencjał wytwórczy przedsiębiorstw

- wysoki poziom edukacji społeczeństwa


-niski poziom infrastruktury poza Poznałem

-stosunkowo mało lasów

- słabo rozbudowana baza turystyczna

Szanse

Zagrożenia

- rozwój turystyki rowerowej, kajakarstwa, jeździectwa, wędkarstwa, myślistwa…

- turystyka weekendowa, budownictwo letniskowe

- rozwój bazy hotelowej oraz infrastruktury turystycznej

-modernizacja zakładów i unowocześnienie ich technologii

- inwestycje w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich


- brak nowych inwestycji podnoszących jakość produkcji, wnoszące myśl techniczną, nowe technologie

-zastój w handlu

-obniżenie poziomu życia mieszkańców

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie