Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Daniel - analiza przypadku

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1362 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wśród populacji szkolnej spotykamy często uczniów, którzy mają ogromne trudności w nauce. Przyczyny tych niepowodzeń mają różnorodny charakter. Mogą na to wpływać uszkodzenia układu nerwowego, negatywne wpływy środowiskowo- wychowawcze i układy patogenne czynników biologiczno- społecznych.


I. Identyfikacja problemu.
Daniel jest uczniem klasy IV Szkoły Podstawowej. Od początku edukacji były zauważane duże trudności w czytaniu i pisaniu, ogólnej wiedzy o środowisku społecznym. Od klasy I uczeń był objęty zajęciami wyrównawczymi prowadzonymi przez wychowawczynię. Dodatkowo korzystał z pomocy pedagoga szkolnego. Jest objęty opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Trudności w wczytaniu i pisaniu wpływają niekorzystnie na efekty uczenia się ze wszystkich przedmiotów. W związku z tym objęłam ucznia systematyczną pomocą i pracuję zgodnie z zasadami dla dzieci dyslektycznych.

Geneza i dynamika zjawiska.
Daniel pochodzi z rodziny pełnej, ma dwóch starszych braci, u których również były stwierdzane problemy dydaktyczne. Matka systematycznie interesuje się postępami syna w nauce, stara mu się pomóc, ale czasami wyręcza go z prac plastyczno- technicznych, przepisuje notatki do zeszytu.
Z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wynika, iż przyczyny trudności w nauce tkwią w słabszym rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych, nieharmonijnym rozwoju umysłowym. Badanie psychologiczne stwierdza rozwój umysłowy na poziomie normy. Słabsze funkcje u ucznia to myślenie przyczynowo- skutkowe, analityczno- syntetyczne i abstrakcyjne. Uczeń posiada mały zasób słownictwa, zaburzoną analizę i syntezę słuchowo- wzrokową, skrzyżowaną lateralizację (lewoboczny, praworęczny) oraz niski poziom grafomotoryki. Powoduje to trudności w nauce czytania i pisania. Dodatkową przyczyną tych trudności jest powolne tempo pracy i procesów myślowych oraz trudności w wypowiedziach ustnych i pisemnych. U ucznia stwierdzono dysleksje i dysortografię, został zakwalifikowany na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. W czasie wakacji 2005 roku pojawiły się u ucznia ataki padaczki. Nie są one częste, ale uczeń jest objęty opieką neurologiczną i farmakologiczną. Z rozmowy z wychowawca klasy dowiedziałam się, że Dawid miał trudności od początku edukacji. Wypowiadał się pojedynczymi wyrazami, nie potrafił poprawnie budować zdań złożonych. Czytał wolno, głosując, nie rozumiejąc treści przeczytanego tekstu. Pisał niekształtne litery, nie stosował zasad ortograficznych, popełniał wiele błędów matematycznych. Miła problemy z pamięcią i koncentracją. W klasie IV jego wyniki w nauce również nie są zadawalające.

Znaczenie problemu.
Uczeń w czasie zajęć pracuje niechętnie, niestarannie, aby tylko skończyć zadanie. Nadal ma trudności w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych, nie odpowiada pełnymi zdaniami. Jego wypowiedzi charakteryzują się ubogim słownictwem, wypowiada się niechętnie. Popełnia wiele błędów ortograficznych, nie potrafi stosować zasada poprawnej pisowni. Przepisanie krótkiego tekstu sprawia mu trudności: myli i przestawia litery, pisze niestarannie. Czytanie również nie jest na dobrym poziomie: przestawia litery, sylaby, dłuższe wyrazy musi czytać sylabami, ale nie zawsze potrafi złożyć je w całość. Nie rozumie przeczytanego tekstu, nie potrafi ułożyć pytań do tekstu ani wyczerpująco na nie odpowiedzieć. Trudności te wpływają niekorzystnie na wyniki w nauce chłopca. Pozostawienie go bez pomocy w takiej sytuacji spowodowałoby zahamowanie rozwoju i brak efektów w nauce. Poznanie problemów ucznia, uwarunkowań jego trudności w nauce i podjęcie działań korekcyjno- kompensacyjnych jest istotnym czynnikiem dalszego kształcenia.

Prognoza.
negatywna
Na podstawie własnych doświadczeń i przeczytanej literatury wiem, że dziecku mającemu trudności w pisaniu i czytaniu należy udzielić pomocy pedagogicznej. Nie podjecie działań korekcyjno- kompensacyjnych spowoduje pogłębienie tych trudności, brak zdobywania wiedzy i umiejętności ze wszystkich przedmiotów. Uczeń może stracić motywację do nauki, pokonywania trudności, do poszerzania swoich horyzontów, wiarę we własne siły.

pozytywna
Po wprowadzeniu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych spodziewam się, że uczeń:
-usprawni technikę czytania i pisania,
-zdobędzie nowa wiedzę,
-wzbogaci słownictwo,
-osiągnie pozytywne efekty w nauce wszystkich przedmiotów.


Propozycje rozwiązań.

cele:
-usprawnienie funkcji słuchowych,
-usprawnienie techniki czytania,
-eliminowanie błędów w czytaniu i pisaniu.

zadania naprawcze:
-okazywanie dziecku dużo pomocy i cierpliwości w eliminowaniu jego błędów,
-utrzymywać stałą współpracę z wychowawcą i polonistą,
-stosować pozytywne wzmocnienia, motywację do uczenia się,
-stwarzanie szansy poprawy prac pisemnych.

Wdrażanie oddziaływań.
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne rozpoczęłam z uczniem we wrześniu 2005 roku, spotykamy się dwa razy w tygodniu. Opieram się na zasadach pracy terapeutycznej z uczniem dyslektycznym. Stosuje ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące technikę pisania, przepisywanie tekstu wraz z samodzielnym wyszukiwaniem przez ucznia błędów, pisanie z pamięci. Zawsze uczeń ma możliwość korzystania ze słownika ortograficznego. Utrwalamy teoretyczną znajomość poznanych reguł ortograficznych i wykorzystywanie ich w praktyce. Uczeń czyta głośno tekst, odpowiada na zadawane pytania. Wspieram motywację ucznia do pracy przez stopniowanie trudności zadań, doceniam nawet najdrobniejsze jego sukcesy w poprawnym czytaniu i pisaniu.

Monika Wiktor

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie