Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czytanie ze zrozumieniem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12294 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Coraz częściej pojawia się wśród uczniów problem czytania ze zrozumieniem. Dotyczy on dużej liczby dzieci, oczywiście w różnym stopniu. Uzależnione jest to od ogólnych predyspozycji intelektualno-emocjonalnych jednostki oraz chęci sięgania po tekst pisany.

Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie bardzo duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Istotą czytania jest zrozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Rozumienie czytanego tekstu jest więc procesem „przekładania” języka symbolicznego, odzwierciedlonego w tekście pisanym, na język wyobrażeń.

Zdaniem A.Jakubowicz proces czytania ze zrozumieniem składa się:

· ze spostrzegania obrazów graficznych

· zrozumienia znaczenia grupy przeczytanych słów

· zapamiętania sensu przeczytanych wyrazów

· domyślanie się dalszego ciągu czytanego tekstu

· kojarzenia znaczeń w pewne całości myślowe

· weryfikacji przewidywań, czyli kontroli.

Zrozumieniu pierwszego wyrazu towarzyszy zapamiętanie jego sensu i pamiętanie go w momencie, gdy spostrzegamy wyraz następny. Aby zrozumieć cały tekst potrzebne jest połączenie poszczególnych słów w zdania oraz odnalezienie związków merytorycznych i logicznych między zdaniami i ujęcie ich w struktury myślowe.

Właściwa realizacja zadań w zakresie kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem uczniów klas najniższych przygotowuje ich do nauki w klasach wyższych. Wyrabianie nawyku poprawnego, cichego czytania otwiera przed dzieckiem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się, opanowywania i pogłębiania wiedzy. Informacje, które uczeń rozumie korzystnie wpływają na postępowanie i przystosowanie do określonej sytuacji. Informacje, których uczeń nie rozumie, są bezużyteczne. Jeżeli uczeń nie rozumie czytanego tekstu, wówczas na jego czytanie zużywa więcej czasu, czasem rezygnuje z lektury, lub uczy się go na pamięć.

Efektem takiego postępowania może być zapamiętanie treści, które nigdy nie zostały przyswojone poprzez zrozumienie.

Program nauczania zintegrowanego akcentuje kształcenie cichego czytania ze zrozumieniem, którego celem nadrzędnym jest doskonalenie umiejętności posługiwania się tekstem jako podstawowym i jednocześnie powszechnie dostępnym źródłem informacji.

Pracę nad wdrażaniem uczniów do cichego czytania ze zrozumieniem należy rozpocząć równolegle ze zdobywaniem przez dziecko umiejętności czytania, czyli od pierwszych dni pobytu dziecka w szkole.

Uwaga dziecka podczas czytania cichego jest prawie wyłącznie skupiona na treści.

Ryszard Więckowski wyróżnił trzy poziomy rozumienia czytanego tekstu przez uczniów klas I-III:

· poziom wyodrębniania faktów i zdarzeń,

· poziom ustalenia związków i zależności,

· poziom formułowania myśli głównej tekstu.

Powinnością edukacyjną nauczyciela podczas organizowania pracy z tekstem literackim jest osiągnięcie przez dzieci klas początkowych umiejętności wyodrębniania głównej myśli w tekście literackim.

Nauczyciele powinni tworzyć okazje do swobodnego komunikowania się dziecka z otoczeniem, za pomocą mówienia, słuchania, czytania, pisania i rysowania. Należy zwrócić również uwagę na warunki zewnętrzne, które będą stymulowały rozwój motywacji dziecka do czytania.

Dzieci, które opanowały technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, znacznie szybciej się uczą, lepiej i chętnie przyswajają różnego typu informacje, dobrze czują się w szkole.


Oto przykłady ćwiczeń wdrażających do czytania ze zrozumieniem, które można stosować w nauczaniu zintegrowanym:

 • szukanie w zdaniu wyrazu z podaną literą,
 • dobieranie podpisu do obrazka,
 • dobieranie do podpisu obrazka,
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, wyrazowo-sylabowej lub wyrazowo-zdaniowej,
 • układanie odpowiedzi na pytania,
 • wyszukiwanie w tekście informacji na podany temat,
 • uzupełnianie tekstu pisanego brakującymi literami, wyrazami, zdaniami,
 • uzupełnianie tekstu ikonograficznego brakującymi obrazkami,
 • szukanie w tekście odpowiedzi na pytania,
 • ilustrowanie treści wyrazu, zdania, tekstu,
 • określanie treści tekstu
 • określanie funkcji tekstu,
 • określanie nadawcy tekstu,
 • określanie odbiorcy tekstu,
 • wyodrębnianie w tekście fragmentów dotyczących postaci, zdarzeń, obrazków,
 • wyodrębnianie fragmentów opisujących wydarzenia, osoby, miejsce akcji,
 • wydzielanie obrazków, kolejności występujących zdarzeń,
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.
Literatura
- A.Jakubowicz, Czytanie w początkowych latach edukacji, Bydgoszcz 1999, Wydawnictwo „Arcanus”
- M.A.Tinker, Podstawy efektywnego czytania, Warszawa 1980, PWN
- R.Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1995, WSiP
- A.Brzezińska, Czytanie i pisanie-nowy język dziecka, Warszawa 1987, WSiP


Opracowała:
mgr Małgorzata Małek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie