Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs jako metoda prezentacji wiadomości i umiejętności uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1221 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mając na uwadze praktyczne przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Unii Europejskiej zrodziła się inicjatywa zorganizowania ogólnołódzkiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych KOLOROWA EUROPA. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż to wykształcona, znająca tematykę europejską i pełna zapału do działania młodzież jest przyszłością Unii Europejskiej.

KONKURS OGÓLNOŁÓDZKI

KOLOROWA EUROPA


I. WSTĘP

Jesteśmy nauczycielkami w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi. Prowadzimy Szkolny Klub Europejski „Eurofala”. Naszą działalność dopiero rozwijamy, bo oficjalnie klub zarejestrowałyśmy w zeszłym roku. Jednakże tematyka europejska przewija się już od kilku lat. Z większych przedsięwzięć możemy wspomnieć o przedstawieniu słowno-muzycznym z zeszłego roku „ Wakacje w Europie”, które zobaczyła społeczność szkolna klas IV-VI oraz rodzice uczniów przygotowujących przedstawienie. W bieżącym roku postanowiłyśmy wyjść z naszymi propozycjami nauki przez zabawę do uczniów innych szkół.
Uczniowie szkół podstawowych mogą pozyskiwać wiedzę na temat zmian zachodzących w Polsce i w Europie jedynie na kółkach zainteresowań czy też w klubach europejskich. Uznałyśmy, że poszerzanie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej poprzez zabawę, a taką konwencję przyjęłyśmy, będzie najlepszym rozwiązaniem na tym etapie nauki.
Pierwszym krokiem było zaproszenie do współpracy koleżanki uczącej muzyki i plastyki, której pomoc uznałyśmy za niezbędną przy organizowaniu naszego przedsięwzięcia, a która miała oceniać zmagania konkursowe od strony artystycznej. Postanowiłyśmy także poprosić o wskazówki do przygotowania konkursu Panią metodyk z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkurs otrzymał roboczą nazwę „Kolorowa Europa” i okazało się, że idealnie pasuje do zadań, które postanowiłyśmy w nim zawrzeć. Uznałyśmy, że nasi uczniowie nie będą brać udziału w zmaganiach konkursowych, jednakże będą uczestniczyć w jego przygotowaniach i prowadzeniu, ponadto będą opiekować się gośćmi na terenie szkoły. Dla uatrakcyjnienia imprezy nasz szkolny chór zaprezentował również włoską piosenkę przed ogłoszeniem wyników.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy przebiegał na terenie macierzystej szkoły. Polegał na wyborze przez uczniów jednego z europejskich państw, przygotowanie na jego temat folderu i przesłanie go do naszej szkoły wraz z kartą zgłoszenia zespołu uczniowskiego. Folder mógł być wykonany dowolną techniką, jedynym ograniczeniem był jego format – A4.

Drugim zadaniem było przygotowanie przez uczniów piosenki wybranego państwa i zaprezentowanie jej w II etapie konkursu. W przewidzianym terminie komisja konkursowa dokonała oceny przesłanych folderów i zakwalifikowała do następnego etapu 5 pięcioosobowych zespołów.
Podczas drugiego etapu uczniowie zmagali się z konkursowymi zadaniami już na terenie naszej szkoły. Przygotowując konkurs założyłyśmy sobie kilka celów: nie tylko poznanie czy poszerzenie wiedzy przez uczniów, ale także dobrą zabawę. W związku z tym uznałyśmy, że wszyscy uczniowie bez względu na zajęte miejsce otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Nasze poszukiwania sponsorów spotkały się z życzliwością osób i instytucji , do których się zwróciłyśmy. Pozytywnie odpowiedziały:
| Antykwariat „Dazar” w Łodzi ul. Piotrkowska 79,
| Poczta Polska,
| Gazeta „Transport Polski”,
| Prywatny Gabinet Stomatologiczny Pani Bożeny Zatorskiej.
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie otrzymali dyplomy, podziękowania i gratulacje.

II. REGULAMIN KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
zaprasza do udziału w I KONKURSIE
EUROPEJSKIM
pod hasłem:
KOLOROWA EUROPA


adresowanym do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.I. Cele ogólne konkursu:
1. Krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów.
2. Popularyzacja idei wspólnej Europy.
3. Doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie

II. Cele szczegółowe
Uczniowie:
- tworzą i prezentują na forum publicznym swoje prace,
- doskonalą umiejętności pracy w grupie,
- pogłębiają wiedzę o krajach europejskich,
- doskonalą umiejętność słownego opisu
- kształtują cechy tolerancji i szacunku dla inności i odmienności zwyczajów i tradycji.

III. Organizacja konkursu:
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi,
adres szkoły: ul. Sienkiewicza 46, tel/fax.633-17-39.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29.

2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
Ewa Laska, Maria Sosnowska.
Koordynator: Barbara Muras, Małgorzata Niewiadomska.
3. Przebieg konkursu:
· Etap I: szkolny – wybór jednego z europejskich państw i przygotowanie reklamującego dane państwo folderu ( format A4),
- przygotowanie znanej piosenki wybranego państwa w celu zaprezentowania jej na konkursie
Etap I jest przygotowaniem do konkursu na terenie macierzystej szkoły.

· Etap II: międzyszkolny – quiz wiedzy ogólnej o krajach Unii Europejskiej,
- praca polonistyczno – poetycka.
- rozwiązanie krzyżówki europejskiej.
Etap II odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 173

IV. Terminarz konkursu:
1. Udział 5 osobowych zespołów ze szkoły należy zgłosić pisemnie na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 15. stycznia 2006r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, Łódź 90 – 009
z dopiskiem: I KONKURS „Kolorowa Europa”.
O zakwalifikowaniu do konkursu będzie decydować termin zgłoszenia oraz dostarczony do szkoły folder reklamujący wybrane przez uczniów państwo. Szkoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu najpóźniej do 20 lutego 2006r.
2. Drużyny reprezentujące szkołę przygotowują i przynoszą na konkurs płytę CD
z muzyką lub własny instrument.
3. Termin konkursu: 27 kwietnia 2006r. (czwartek) w godzinach od 9.00 –12.30 podczas, których odbędzie się: quiz wiedzy ogólnej o krajach Unii Europejskiej, rozwiązanie krzyżówki, praca polonistyczna oraz festiwal piosenki.

V. Nagrody i wyróżnienia:
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe
i dyplomy.
2. Wszyscy nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa.
III. ZADANIA KONKURSOWE

· FOLDER


Folder należał do zadań etapu pierwszego. Uczniowie mieli wykonać folder
w swojej szkole, a następnie przesłać go razem ze zgłoszeniem do organizatora. Oceny dokonało jury konkursu na podstawie opracowanej punktacji. Wszystkie foldery zespołów biorących udział w konkursie zostały wyłożone w sali konkursowej wraz
z punktacją, a przybyli uczniowie mogli je obejrzeć i ocenić.


KRYTERIA
ILOŚĆ PUNKTÓW
Forma graficzna i estetyka wykonania

0-2 pkt
Wartość merytoryczna

0-2 pkt
Kompozycja
0-2 pkt


· PREZENTACJA PIOSENKI
Zadanie polegało na zaprezentowaniu piosenki zagranicznej przygotowanej wcześniej. Zespół uczniów decydował o interpretacji piosenki i sposobie przedstawienia. Piosenki były prezentowane na przemian między kolejnymi zadaniami. Po przedstawieniu piosenki jury zapisywało swoją ocenę w karcie zgodnie z przygotowaną punktacją dla poszczególnych zadań.


KRYTERIA
ILOŚĆ PUNKTÓW
Intonacja
(zachowany charakter piosenki)

0-2 pkt

Interpretacja
0-2 pkt
Poprawność wykonania
0-2 pkt
· KRZYŻÓWKA

Każdy zespół otrzymał na karcie pracy krzyżówkę, która zawierała 14 haseł. Drużyny miały 10 minut na jej wykonanie. Rozwiązaniem krzyżówki było hasło – Kolorowa Europa.

Zespoły otrzymywały po 1 pkt za każde prawidłowo rozwiązane hasło.


KRYTERIA
ILOŚĆ PUNKTÓW
Ilość prawidłowo rozwiązanych haseł

Każde hasło 1 pkt
1


23

4


5

6
7
89
10

111213


14

1. Wzgórze świątynne w Atenach.
2. Polski taniec chodzony.
3. Muzeum w Paryżu.
4. Amfiteatr w Rzymie.
5. Gorące źródła Islandii.
6. Potrawa często jadana w Polsce, fasolka po…
7. Polak ……. dwa bratanki.
8. Najwyższy szczyt Karpat.
9. Stolica Niemiec.
10. Łączna nazwa państw: Holandii, Belgii i Luksemburga.
11. Wolfgang Amadeusz ……… - geniusz muzyczny.
12. Hiszpańska rozrywka.
13. Masyw górski na granicy Włoch, Austrii, Szwajcarii, Francji, Niemiec i Słowenii.
14. Popularna potrawa włoska.


Podczas oceniania krzyżówek przez jury, uczestnicy mogli zapoznać się z poprawnymi odpowiedziami na wyeksponowanej na sztaludze odpowiednio powiększonej i uzupełnionej krzyżówce.


1

A
K
R
O
P
O
L2

P
O
L
O
N
E
Z
3

L
U
W
R

4

K
O
L
O
S
E
U
M


5

G
E
J
Z
E
R
Y


6

B
R
E
T
O
Ń
S
K
U7

W
Ę
G
I
E
R


8

G
E
R
L
A
C
H
9

B
E
R
L
I
N


10

B
E
N
E
L
U
K
S

11

M
O
Z
A
R
T

12

K
O
R
R
I
D
A
13

A
L
P
Y


14

P
I
Z
Z
A
· WIERSZ


Polecenie brzmiało: ułóż wiersz, minimum dwuzwrotkowy, opisujący piękno Polski
i zachęcający do jej odwiedzenia. Na ułożenie wiersza uczestnicy mieli 15 minut. Następnie jedna z wybranych osób z zespołu prezentowała go na głos. Pisemna forma wiersza trafiała jako dokument do jury.

ąą
KRYTERIA
ILOŚĆ PUNKTÓW
Realizacja tematu
0-2 pkt
Poprawność językowa
0-2 pkt
Oryginalność, ujęcie tematu
(bogate słownictwo, elementy humoru, środki stylistyczne)

0-2 pkt


· QUIZ

Quiz zawierał ogólne pytania z różnych dziedzin dotyczących krajów Unii Europejskiej (28 pyt.). Każdy z zespołów odpowiadał na pięć pytań, wylosowanych przez swojego przedstawiciela. Pytania losowały zespoły po kolei, wybierając je z koszyka. Zespół podawał nr pytania, odczytywał jego treść, a następnie miał 2 minuty na naradzenie się i udzielenie odpowiedzi.
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy otrzymywali po 2 pkt
Pytania konkursowe:

 1. Jak nazywa się najwyższy szczyt górski Europy? (Mount Blanc).
 2. W jakim mieście znajduje się Brama Brandenburska? (Berlin)
 3. W jakim mieście znajduje się słynna katedra Notre Dame? (Paryż)
 4. Z jakiego państwa wywodzi się ludowy taniec polka? (Czechy)
 5. Z jakiego państwa wywodzi się taniec czardasz? (Węgry)
 6. Z jakiego państwa wywodzi się taniec kankan? (Francja)
 7. Podaj nazwę największego czynnego wulkanu w Europie.(Etna)
 8. Wymień państwa, przez które przepływa rzeka Ren? (Holandia, Szwajcaria, Niemcy)
 9. Wymień przynajmniej 3 państwa, przez które przepływa Dunaj.(Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Rumunia, Bułgaria, Ukraina)
 10. Jakie znane miasto leży nad rzeką Tamizą? (Londyn)
 11. W jakim mieście znajdują się Pola Elizejskie? (Paryż)
 12. Państwo, z którego wywodzi się zwyczaj ubierania choinki? (Niemcy)
 13. Jeden z najsławniejszych kompozytorów austriackich – „ojciec” walca? (Johann Strauss)
 14. Z jakiego państwa pochodzili autorzy bajek - bracia Grimm? (Niemcy)
 15. Kiedy i gdzie został podpisany traktat o Unii Europejskiej? (Maastricht - 7.02.1992)
 16. Ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej? (25)
 17. Jak wygląda flaga Unii Europejskiej? (błękitne tło, 12 złotych gwiazd tworzących koło)
 18. Podaj nazwiska twórców hymnu Unii Europejskiej. (tekst - Fryderyk Schiller,
  muzyka - Ludwig van Beethoven)
 19. Podaj kraje kandydujące do Unii Europejskiej.(Bułgaria, Turcja, Rumunia)
 20. Jak nazywa się policja europejska? (Europol)
 21. Kraj tulipanów i wiatraków. (Holandia)
 22. Najsłynniejsza wieża w Europie zbudowana na światową wystawę techniki?
  (wieża Eiffla 1889)
 23. Najsłynniejszy angielski muzyczny zespół rock’n’rollowy z lat 60. i 70. (The Beatles)
 24. Stolica Unii Europejskiej? (Bruksela)
 25. Najmniejsze państwo członkowskie Unii Europejskiej. (Luksemburg)
 26. Najpopularniejszy środek komunikacji w Danii, korzysta z niego również rodzina królewska? (rowery)
 27. Stolica europejskiej mody. (Paryż)
 28. Największa atrakcja turystyczna dla dzieci w Danii. (Legoland- miasto zbudowane z klocków)

 1. Dwie najważniejsze instytucje Unii Europejskiej. (Rada Europejska, Komisja Europejska)
 2. Siedziba Parlamentu Europejskiego. (Strassburg)
 3. Najsłynniejsze europejskie wzgórze świątynne. (Akropol- Grecja)
 4. Jedyny prawosławny kraj UE, kolebka cywilizacji zachodniej. (Grecja)
 5. Zielona wyspa, kraj św. Patryka. (Irlandia)
 6. Siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (Luksemburg)
 7. Najstarsza giełda papierów wartościowych na świecie? (giełda założona w Wiedniu przez cesarzową Marię Teresę w 1771r.)
 8. Kraj lasów i jezior, zamieszkiwany przez najzdrowszych ludzi na świecie, 1/3 terytorium leży na północ od koła podbiegunowego. (Finlandia)UWAGI

Przy układaniu zadań uwzględniłyśmy możliwość uzyskania przez drużyny takiego samego wyniku końcowego. Dlatego przygotowałyśmy dodatkowe pytania (od 29 do 36) quizowe, które wyłoniłyby zwycięzcę.
Wszystkie zespoły rozwiązywały zadania w sposób jawny i prezentowały efekty swojej pracy wszystkim zebranym w sali, co umożliwiało zespołom wzajemną ocenę i porównanie własnego przygotowania.
Jury oceniało wszystkie zadania zgodnie z opracowaną punktacją i zapisywało wyniki w specjalnie przygotowanych dla wszystkich jurorów arkuszach.


IV. PRZEBIEG KONKURSU


1. Czynności organizacyjne ( uczniowie SP 173)
a) wskazanie przybyłym uczestnikom szatni, sali konkursowej,
b) zajęcie przez zespoły i opiekunów wyznaczonych miejsc.
2. Powitanie uczestników przez organizatora
3. Przedstawienie składu jury i otwarcie konkursu
4. Zadania konkursowe:
c) zaprezentowanie piosenki przez pierwszy zespół
d) rozwiązanie krzyżówki
e) kolejna prezentacja piosenki
f) układanie wiersza
g) następna prezentacja piosenki
h) pytania quizowe
i) prezentacja piosenki w wykonaniu chóru SP173
j) zaproszenie uczniów do stolików ze słodyczami i sokami
k) podsumowanie wyników
5. Ogłoszenie wyników konkursu
6. Przedstawienie sponsorów nagród
7. Rozdanie dyplomów opiekunom zespołów oraz gratulacji i nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom konkursu.
8. Zakończenie konkursu.
V. PODSUMOWANIE

Podczas całego konkursu uczniowie prezentowali nie tylko swoją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej, ale również swoje umiejętności artystyczne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie realizacji zadań konkursowych rozwijali umiejętność współdziałania w grupie, podejmowania decyzji i prezentowania siebie i szkoły na forum.
Konkurs spotkał się z aprobatą uczniów i opiekunów zespołów. Swoje zadowolenie wyraziła również zaproszona Pani metodyk.
W trakcie konkursu panowała atmosfera nie tylko rywalizacji międzyzespołowej, ale również dobrej zabawy, co było jednym z podstawowych założeń tego przedsięwzięcia. Niewątpliwie dyplomy i cenne nagrody dla wszystkich uczestników dodały atrakcyjności całemu konkursowi.
Uczestnicy dziękując za miłą zabawę wyrażali chęć uczestnictwa w dalszych edycjach tego konkursu.

Po zakończeniu konkursu pojawiło się kilka refleksji, które zostaną niewątpliwie wykorzystane podczas następnej edycji konkursu.
1. Ze względu na dużą i różnorodną ofertę konkursową musimy zadbać o to, aby następna edycja konkursu była jeszcze atrakcyjniejsza.
2. Postanowiłyśmy:
| zachować tytuł i treści ogólne konkursu „Kolorowa Europa”, ale zawęzić zadania konkursowe do jednego obszaru tematycznego, (np.: Polska w Unii Europejskiej);
| zmniejszyć liczebność zespołów z 5 do 3 osób;
| zwiększyć liczbę startujących zespołów do 6;
| zwiększyć stopień trudności zadań konkursowych.
3. Uczniowie naszej szkoły nie będą brać udziału w konkursie, aby nikt nie zarzucił nam braku obiektywizmu, natomiast będą brać udział w jego organizowaniu.


Opracowały:
mgr Małgorzata Niewiadomska
mgr Ewa Laska
mgr Maria Sosnowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie