Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program proflaktyczny Ja to wiem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1005 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Autorki programu „ Ja to wiem” zakładają, że treści dotyczące zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji tytoniowej, alkoholowej, narkotykowej przekazywane są młodzieży w trakcie lekcji wychowawczych, podczas realizacji treści zawartych w ścieżce prozdrowotnej oraz w trakcie wszelkich działań podejmowanych przez szkołę w ramach realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki i szkolnego programu wychowawczego . Treści te przekazywane są młodzieży zarówno przez specjalistów do spraw uzależnień zapraszanych do szkoły w ramach realizacji programów poświęconych konkretnym uzależnieniom np. : „ Noe”, „ Być albo brać”, „ Korekta”, „ Arion”, jak przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego w trakcie spotkań z młodzieżą i spotkań z rodzicami.

W roku szkolnym 2002/2003 autorki programu były zaangażowane w wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży zainspirowały do stworzenia niniejszego programu, którego głównym celem jest weryfikacja wiedzy uczniów na temat szkodliwości używek i niebezpieczeństwa uzależnienia.
Program „ Ja to wiem” przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 11 „ Energetyk” w Sosnowcu. Zgodny jest z założeniami Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły.Program „ Ja to wiem” został opracowany przez:

- mgr Katarzynę Drożdżak


- mgr Dorotę Kołacz.

Program został zrealizowany przez autorki w Zespole Szkół Zawodowych nr 11 „ Energetyk” w Sosnowcu w roku szk. 2003/04.WSTĘPAutorki programu „ Ja to wiem” zakładają, że treści dotyczące zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji tytoniowej, alkoholowej, narkotykowej przekazywane są młodzieży w trakcie lekcji wychowawczych, podczas realizacji treści zawartych w ścieżce prozdrowotnej oraz w trakcie wszelkich działań podejmowanych przez szkołę w ramach realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki i szkolnego programu wychowawczego . Treści te przekazywane są młodzieży zarówno przez specjalistów do spraw uzależnień zapraszanych do szkoły w ramach realizacji programów poświęconych konkretnym uzależnieniom np. : „ Noe”, „ Być albo brać”, „ Korekta”, „ Arion”, jak przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego w trakcie spotkań z młodzieżą i spotkań z rodzicami.


W roku szkolnym 2002/2003 autorki programu były zaangażowane w wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży zainspirowały do stworzenia niniejszego programu, którego głównym celem jest weryfikacja wiedzy uczniów na temat szkodliwości używek i niebezpieczeństwa uzależnienia.

Program „ Ja to wiem” przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

nr 11 „ Energetyk” w Sosnowcu. Zgodny jest z założeniami Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły.

CELE PROGRAMU „ JA TO WIEM”:
 • uwewnętrznienie wiedzy na temat zagrożenia uzależnieniem
 • aktywizacja uczniów do weryfikacji swojej wiedzy
 • wzbudzanie wiary we własne siły i budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
 • uświadomienie alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami sprzyjającymi sięganiu po używki
 • promowanie zdrowego trybu życia
 • rozwijanie umiejętności odmawiania
 • rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z rówieśnikami
 • umożliwienie twórczego wyrażania swoich poglądów i postaw


SPODZIEWANE EFEKTY:
 • uczeń posiada wiedzę na temat wpływu tytoniu, alkoholu i narkotyków na organizm ludzki
 • uczeń pogłębia informacje na temat własnego zdrowia
 • uczeń ma świadomość na czym polega uzależnienie
 • uczeń kształtuje własną postawę wobec używek
 • uczeń rozumie społeczny aspekt nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii
 • uczeń kształtuje umiejętność głoszenia swoich poglądów oraz umiejętność dzielenia się swoją wiedzą
 • uczeń skutecznie opiera się naciskom środowiska w sprawie sięgania po używki
 • uczeń rozwija umiejętność pracy w grupie
 • uczeń realizuje się twórczo


EWALUACJA:
 • analiza odpowiedzi na pytania konkursowe
 • ankieta ewaluacyjna dotycząca programu
REGULAMIN KONKURSOWY „ JA TO WIEM”
 1. Konkurs organizują Katarzyna Drożdżak – pedagog szkolny

  Dorota Kołacz - nauczyciel
 2. Konkurs przebiega w trzech konkurencjach : - „ Ja to wiem o... narkotykach”

  - „ Ja to wiem o... alkoholu”

  - „ Ja to wiem o... papierosie”
 3. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 11 „ Energetyk”
 4. Terminy : I konkurencja – X.2003

  II konkurencja - XII 2003

  III konkurencja – V 2004
 5. Rozstrzygnięcie konkurencji odbędzie się w pierwszym tygodniu po ich realizacji.
 6. Wręczenie nagród w trakcie Dnia Sportu.
 7. Forma i termin składania prac plastycznych w zależności od konkurencji.
 8. Informacje o terminach poszczególnych konkurencji będą wywieszane na tablicy ogłoszeń i dostępne na stronie internetowej pedagoga szkolnego.
Zestaw zdań konkursowych „ Ja to wiem o....narkotykach”

Zaznacz właściwą odpowiedź wpisując krzyżyk we właściwą kratkę:

Treść zdaniaprawdafałsz
 
 1. Jednorazowe , okazjonalne zażycie narkotyku nie może spowodować stanu trwałego uzależnienia.
     
 1. Jeśli ktoś często zażywa środki odurzające będzie potrzebował ich coraz więcej aby czuć się normalnie .
     
 1. Gotowanie sprzętu używanego do iniekcji środków odurzających chroni przed zakażeniem wirusem HIV.
     
 1. Ze wzrostem tolerancji organizmu na narkotyk rozwija się zależność fizyczna i głód narkotyczny.
     
 1. Prawo zezwala na sprzedaż narkotyków.
     
 1. O zażywaniu leków uspokajających możesz decydować bez wiedzy osób dorosłych.
     
 1. Haszysz i marihuana mogą być dodawane do produktów żywnościowych ( galaretki, cukierki, ciastka)
     
 1. Stany podniecenia nerwowego i majaczenia występują wielokrotnie nawet w kilka miesięcy po zażyciu ostatniej dawki LSD
     
 1. Korzystanie z narkotyków pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych.
     


10. Istnieją nieszkodliwe narkotyki
     


11. Od wysiłków rodziny narkomana zależy czy przestanie on brać.
     
 1. Używanie narkotyków pomaga w uzyskaniu sukcesów życiowych.
     
 1. Istnieją narkotyki, które wywołują zmiany chromosomalne w komórkach rozrodczych.
     
 1. Wyprostowana postawa ciała , patrzenie prosto w oczy oraz mówienie w sposób zdecydowany pomaga w odmawianiu osobie namawiającej cię do użycia środka odurzającego.
     
   


Druga część – plastyczna, polega na wykonaniu przez każdą klasę wspólnego plakatu o treści antynarkotykowej.

Zestaw zdań konkursowych „ Ja to wiem o....alkoholu”

Zaznacz właściwą odpowiedź wpisując krzyżyk we właściwą kratkę:

Treść zdaniaprawdafałsz
 
 1. Osoby z mocną głową mogą bezpiecznie pić więcej alkoholu od innych.
     
 1. Jeśli ktoś często zażywa środki odurzające będzie potrzebował ich coraz więcej aby czuć się normalnie .
     
 1. Z piciem alkoholu warto poczekać do pełnoletności.
     
 1. Alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce.
     
 1. Prawo zezwala na sprzedaż piwa i wina od 16 roku życia.
     
 1. O zażywaniu leków uspokajających możesz decydować bez wiedzy osób dorosłych.
     
 1. Wypicie alkoholu przed jazdą przeszkadza w prowadzeniu pojazdu.
     
 1. Istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego picia.
     
 1. Picie alkoholu i korzystanie ze środków uzależniających pomaga w rozwiązywaniu kłopotów osobistych.
     


10. Picie piwa lub wina może prowadzić do uzależnienia.
     
 1. Od wysiłków rodziny alkoholika zależy czy przestanie on pić.
     
 1. Picie alkoholu pomaga w uzyskaniu sukcesów życiowych.
     
 1. Istota uzależnienia od alkoholu polega na tym, że człowiek często pije.
     
 1. Wyprostowana postawa ciała , patrzenie prosto w oczy oraz mówienie w sposób zdecydowany pomaga w odmawianiu osobie namawiającej cię do spożycia alkoholu.
     
   


Druga część – plastyczna, polega na wykonaniu projektu znaczka pocztowego o wymowie antyalkoholowej - znaczek o wymiarach 10x15cm. umieszczony na formacie A-4.

Zestaw zdań konkursowych „ Ja to wiem o....papierosach”

Zaznacz właściwą odpowiedź wpisując krzyżyk we właściwą kratkę:

Treść zdaniaprawdafałsz
 
 1. Nagłe przerwanie nałogu palenia papierosów wywołuje szkodliwe następstwa dla zdrowia.
     


2. Osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą palić papierosy w miejscu publicznym.
     


3. U palaczy stwierdzono wzrost zachorowań na raka płuc, warg, języka oraz marskość wątroby.
     


4 Nikotyna znalazła zastosowanie w medycynie.
     


5. Jednorazowa dawka nikotyny powyżej 0,02 grama jest toksyczna a dawka większa od 0,05 grama jest śmiertelna dla człowieka.
     


6. Nikotyna z dymu zasadowego ( fajka i cygara) jest znacznie bardziej szkodliwa niż z dymu kwaśnego ( papierosy).
     
 1. Statystyczny Polak wypala w ciągu roku około 3 kg suchego tytoniu.
     


8. Do organizmu człowieka nikotyna dostaje się poprzez układ oddechowy, pokarmowy i przez skórę.
     


9. Dzieci palaczy częściej mają wady wrodzone i częściej umierają – nagła śmierć noworodków.
     


10. Palenie bierne źle wpływa na zdrowie.
     


11. Palenie papierosów odchudza.
     
 1. Palenie papierosów pozwala na rozwiązywanie trudności życiowych.
     
 1. Dym tytoniowy zawiera cyklon B – gaz, używany w komorach gazowych do eksterminacji ludzi podczas II wojny światowej.
     


14. Wyprostowana postawa ciała , patrzenie prosto w oczy oraz mówienie w sposób zdecydowany pomaga w odmawianiu osobie namawiającej cię do spożycia alkoholu.
     
   


Druga część – plastyczna, polega na wykonaniu postera na antyreklamę papierosów. Ocenie podlega strona graficzna pracy oraz treść umieszczonego na niej hasła.

Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestnika programu „ Ja to wiem”
 1. Czy uczestniczenie w programie przyczyniło się do ugruntowania Twojej wiedzy na temat zagrożenia uzależnieniami?
  • TAK
  • NIE
 2. Jak określiłbyś (abyś) swój poziom wiedzy na temat uzależnień:
  1. uważam, że wiem bardzo dużo
  2. wiem dużo, ale nie jest to wystarczająca wiedza
  3. uważam, że wiem niewiele
  4. w zasadzie nie wiem nic
 3. Czy udział w programie ułatwił Ci podjęcie decyzji o zerwaniu z nałogiem?
  • TAK
  • NIE
  • NIE DOTYCZY
 4. Czy udział w programie umożliwił Ci dzielenie się swoją wiedzą na temat używek z rówieśnikami?
  • TAK
  • NIE
 5. Czy chętnie uczestniczyłeś w proponowanych Ci zajęciach?
  • TAK
  • NIE
 6. Która z metod pracy podobała Ci się najbardziej?
  • wypełnianie zestawu zdań konkursowych dotyczących uzależnień
  • wykonanie wspólnie z kolegami plakatu o treści antynarkotykowej
  • wykonanie projektu znaczka pocztowego o treści antyalkoholowej
  • wykonanie postera o treści antynikotynowej
  • ułożenie hasła antyreklamowego


Wnioski pokonkursowe:
 • program „ Ja to wiem” spełnił swoją rolę sprawdzającą stan wiedzy młodzieży na temat używek
 • program odegrał rolę kształcącą zarówno w części teoretycznej jak i plastycznej
 • przyjęta forma programu spodobała się młodzieży
 • część plastyczna pozwoliła na rozwijanie wrażliwości oraz dała możliwość wykazania się twórczymi pomysłami plastycznymi w szkole o profilu technicznym
 • weryfikacja wiedzy w części teoretycznej pozwala na modyfikowanie treści nauczania ścieżki prozdrowotnej i ekologicznej realizowanych w szkole przez wszystkich nauczycieli
 • zaangażowanie nauczycieli pozwoliło na objęcie programem całej społeczności uczniowskiej
 • autorki programu czują głęboką satysfakcję z osiągniętych wyników programu
 • planujemy kontynuację pracy programem „ Ja to wiem.”


Uroczyste podsumowanie wszystkich konkurencji programu „ Ja to wiem” oraz rozdanie nagród odbyło się podczas szkolnego Dnia Sportu.

Nagrody zostały pozyskane staraniem autorek programu od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu. Długopisy, znaczki, reklamówki, koszulki z emblematami propagującymi zdrowy styl życia stanowiły miły dodatek do zdobytych osiągnięć.

W roku szkolnym 2003/2004 mgr Katarzyna Drożdżak i mgr Dorota Kołacz opracowały i zrealizowały program „ Ja to wiem” w Zespole Szkół Zawodowych nr 11 „ Energetyk”w Sosnowcu . Pani Drożdżak i pani Kołacz, jako autorki programu, inicjowały i monitorowały przebieg wszystkich trzech konkurencji programu „ Ja to wiem” oraz dokonały ich podsumowania. Panie pozyskały nagrody od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu. Dokonały również ewaluacji programu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie