Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pozalekcyjnego kółka matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 936 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program pozalekcyjnego kółka matematycznego dla klasy II liceum profilowanego dla uczniów z trudnościami w nauce.


Wstęp
Program ten został opracowany na zajęcia pozalekcyjne w oparciu o program "Matematyka z plusem" (DKW-4015—37-01) dla II klasy liceum.
Przygotowany został do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Program przeznaczony jest dla uczniów klasy II z trudnościami w nauce, którzy w klasie I uzyskali z tego przedmiotu słabe oceny na świadectwie.

Cele ogólne:
 • kształcenie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
 • wykształcenie nawyku systematycznego uczenia się i pracowitości,
 • rozwijanie umiejętności czytania zadań ze zrozumieniem,
 • wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zadań w stopniu pozwalającym na uzyskanie promocji do klasy III,
 • rozbudzanie motywacji do nauki matematyki.
Cele szczegółowe:
 • kształcenie umiejętności wykonywania działań na wielomianach,
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania równań wielomianowych,
 • kształcenie umiejętności rysowania i odczytywania własności funkcji trygonometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych,
 • utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu przekształceń geometrycznych ,
 • kształcenie umiejętności stosowania własności ciągu geometrycznego i algebraicznego w zadaniach .
Formy realizacji:
 • dobieranie typowych zadań utrwalających zdobytą na lekcjach wiedzę,
 • umożliwianie wyrównania braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów poprzez rozwiązywanie zadań sprawiających im największe problemy,
 • wzmacnianie poczucia satysfakcji i własnej wartości uczniów,
 • dbanie o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.
Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia

Lp.
Treści nauczania
Umiejętności ucznia
I
WIELOMIANY
1
Działania na wielomianach
 • zna pojęcie wielomianu
 • dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany
 • wykonuje dzielenie wielomianów z resztą
 • 2
  Twierdzenie Bezouta
 • zna treść twierdzenia
 • znajduje pierwiastki wielomianów
 • 3
  Równania wielomianowe
 • zna twierdzenie o rozwiązaniach całkowitych
 • rozwiązuje proste równania wielomianowe
 • 4
  Powtórzenie wiadomości o wielomianach
  • rozwiązuje typowe zadania na wielomianach
  • stosuje poznane twierdzenia do rozwiązywania równań wielomianowych
  II
  TRYGOMOMETRIA
  1
  Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
 • zna definicje funkcji
 • rysuje wykresy funkcji trygonometrycznych i odczytuje ich własności
 • rozwiązuje proste zadania geometryczne
 • korzysta z podanych wartości funkcji kątów do rozwiązywania prostych zadań
 • zamienia na miarę łukową i z miary łukowej na stopnie
 • 2
  Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • zna tożsamości trygonometryczne
 • oblicza wartości wskazanych funkcji trygonometrycznych
 • 3
  Powtórzenie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych
  • szkicuje wskazaną funkcję i podaje jej własności
  • stosuje funkcje i tożsamości trygonometryczne do rozwiązywania typowych zadań
  III
  FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA
  1
  Symetria
 • rozwiązuje zadania dotyczące symetrii w układzie współrzędnych
 • 2
  Wektory
 • oblicza współrzędne wektora i jego długość
 • podaje wzór funkcji przesuniętej o dany wektor
 • IV
  CIĄGI
  1
  Ciąg arytmetyczny
 • tworzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego znając jego 1-szy wyraz i różnicę
 • znajduje wzór ogólny ciągu arytmetycznego mając dane jego kolejne wyrazy
 • znajduje wzór ciągu arytmetycznego na podstawie podanych informacji
 • oblicza skończoną sumę wyrazów ciągu arytmetycznego
 • 2
  Ciąg geometryczny
 • tworzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego znając jego 1-szy wyraz i iloraz
 • znajduje wzór ogólny ciągu geometrycznego mając dane jego kolejne wyrazy
 • znajduje wzór ciągu geometrycznego na podstawie podanych informacji
 • oblicza skończoną sumę wyrazów ciągu geometrycznego
 • 3
  Powtórzenie wiadomości o ciągach
 • znajduje wzory ogólne ciągów
 • wypisuje kolejne wyrazy ciągów
 • oblicza proste sumy wyrazów ciągów
 • Uwagi:
 • Odwołać się do wcześniej zdobytych wiadomości, w razie braków, uzupełnić je.
 • Odwołać się do sytuacji z życia codziennego.
 • Podczas zajęć poświęcać czas szczególnie na zadania, które sprawiają uczniom najwięcej trudności na bieżących lekcjach matematyki.
 • Lekcje powtórzeniowe przed pracami klasowymi poświęcić zwłaszcza na zadania z poziomu wymagań K- konieczne i P- podstawowe (R- rozszerzone).
  Opracowała: Monika Makowska
  Uwagi:
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie