Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czterolatek poznaje przyrodę

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2317 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program obejmuje wybrane zagadnienia przyrody ozywionej i nieozywionej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania zasad higieny, zdrowia i bezpieczeństwa dostosowane do poziomu dziecka czteroletniego.

Miejskie Przedszkole Nr 8
w Piekarach Śl.


Program autorski :„ Czterolatek poznaje przyrodę”

mgr Joanna Jurczyńska
mgr Edyta Walentek

WSTĘP


     U progu roku szkolnego 2004/05 na Radzie Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 8 przyjęta została na najbliższe 5 lat misja: „Poznawanie przyrody, dostarczanie nowych doznań i wzbogacanie wiedzy poprzez obserwację, eksperyment oraz bezpośredni i pośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami”. Nie bez powodu zdecydowałyśmy się poświęcić więcej uwagi tematyce przyrodniczej. Zajęcia zakresu przyrody są dla dzieci źródłem wielu przeżyć i ciekawych informacji. Niestety przyszło nam żyć w czasach, postępującej degradacji środowiska w wyniku ingerencji człowieka. Ekspansja cywilizacji sprawia, że dzieci coraz rzadziej mają okazję do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Dlatego potrzebują z naszej strony ofert, pomocy i impulsów, aby móc wykształcić w sobie pozytywny stosunek do przyrody i otoczenia. Przyjęłyśmy więc na siebie rolę przewodników po świecie przyrody.
     Aby dobrze spełnić przyjęte na siebie zadanie, zdecydowałyśmy się na opracowanie programu, który zawierałby propozycje zajęć i zabaw o tematyce przyrodniczej, dostosowanych do poziomu dziecka czteroletniego.
     Wstępem do napisania tego programu, była analiza dostępnych na rynku treści z zakresu przyrody – programy wychowania przedszkolnego, artykuły z czasopism pedagogicznych, pozycje książkowe. Pomocne w pisaniu okazały się warsztaty „Przedszkolak odkrywa tajemnice przyrody” oraz „Spotkanie z naturą – edukacja środowiskowa na poziomie nauczania przedszkolnego”.
     Kolejnym punktem było sprecyzowanie celów, a więc określonych umiejętności dzieci zdobytych w wyniku realizacji programu. Do każdego celu ogólnego dobrałyśmy propozycje materiałów, przy pomocy których można te cele osiągnąć.
     Program obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu: przyrody ożywionej i nieożywionej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania zasad higieny, zdrowia i bezpieczeństwa.
     Dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń proponowanego programu niezmiernie ważne staje się stosowanie metod aktywizujących, a jednoczesne ograniczenie metod podających.
     Proponujemy wykorzystanie następujących metod pracy z dziećmi:
 • wycieczki,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • metody audiowizualne,
 • zabawy ruchowe (m.in. z elementami pedagogiki zabawy),
 • metoda efektywnego współdziałania w grupie,
 • stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
     Nauczyciel dokonuje ciągłej i kompleksowej obserwacji dziecka, prowadzi z nim rozmowy i gromadzi wytwory jego pracy. Pogram został opracowany w oparciu i o podstawę programową Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego – Dz. U. Nr 14, poz. 129, zm Nr 60, poz. 642 oraz „ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI” Anna Łada-Grodziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

LUTY

TEMAT: OPIEKUJEMY SIĘ PTAKAMI

CEL GŁÓWNY: Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – ptaki np. wróbel, sikorka, gil ich nazwą, wyglądem, sposobem poruszania się, odżywiania, zwyczajami; potrzeba dokarmiania i pojenia ptaków w czasie zimy; obserwowanie ptaków w czasie dokarmiania.
 • Teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu H. Łochockiej „ O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i rondelku”. Zapoznanie z trudną sytuacją ptaków w związku z panującą zimą.
 • Praca plastyczna „Nasz wróbelek Elemelek”. Wydzieranie i naklejanie kawałków czarno białej gazety na kontur ptaka obrysowany na białej kartce.
 • „Co je gil, sikorka i wróbel” – dopasowywanie odpowiednich pokarmów do sylwetek poszczególnych ptaków. Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków. Przypomnienie o zakazie karmienia zimą ptaków pieczywem np. chlebem.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • potrafi rozpoznać wróbla, gila, sikorkę,
 • wie jaki pokarm podajemy tym ptakom,
 • wie dlaczego i w jaki sposób pomagamy ptakom zimą.
TEMAT: PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA

CEL GŁÓWNY: Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimo lub bardzo zimno, wiatr.
 • Spacer do ogródków działkowych. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy zimy, na zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem niskiej temperatury.
 • Wprowadzenie zabawy ruchowej pt. „Bałwanki” do utworu D. Kabalewskiego- pedagogika zabawy.
 • „Niebezpieczna ślizgawka” – rozmowa z dziećmi na temat zakazu prowadzenia zabaw zimowych w niedozwolonych miejscach. Wykorzystanie historyjki obrazkowej.
 • „Zima biała do nas zawitała” – malowanie biała farbą plakatową na czarnym papierze pejzażu zimowego.
 • „Biała zima wokół nas” – zabawy badawcze ze śniegiem i lodem. Eksperymentowanie i poznawanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw. Obserwowanie zjawisk topnienia śniegu i lodu.
 • „Pingwinek ” – rysowany wierszyk. Utrwalenie umiejętności rysowania koła.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • zna właściwości śniegu, lodu i wody,
 • potrafi przeprowadzić proste doświadczenia ze śniegiem i lodem,
 • potrafi rozpoznać ślady pozostawione na śniegu przez zwierzęta i ludzi,
 • wie jakie miejsca są zakazane do zabawy zimą.
MARZEC

TEMAT: SZUKAMY WIOSNY

CEL GŁÓWNY: Poznawanie i nazywanie niektórych roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Poznawanie roślin chronionych. Obserwowanie wzrostu roślin, wyróżnianie części nadziemnych i podziemnych.
 • „Czy to zima, czy to wiosna?”- wyszukiwanie różnic na ilustracjach i dopasowywanie ich do odpowiedniej pory roku tzn. zimy lub wiosny.
 • Nauka piosenki „Idzie wiosna” z repertuaru Misia i Margolci - „Wiosna”.
 • Historyjka obrazkowa „ Roślinka”- układanie historyjki składającej się z trzech ilustracji przedstawiających rozwój rośliny. Wiązanie przyczyn i skutków. Zwrócenie uwagi na wpływ światła, temperatury i wody na wzrost roślin.
 • „Przebiśnieg” – wykonywanie przebiśniegów wg pomysłu podanego przez nauczycielkę. Wykorzystanie materiałów papierniczych i wtórnych.
 • Utrwalenie zabawy ruchowej przy muzyce „Deszczyk”- KLANZA.
 • Zapoznanie z elementami kwitnącej rośliny: korzeń, łodyga z liśćmi, kwiat- układanka.
 • Wysiew żyta i sadzenie cebulek tulipanów do pojemników z ziemią lub watą.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną,
 • potrafi określić części kwitnącej rośliny – nadziemne i podziemne,
 • potrafi dostrzec różnice między zimą a wiosną,
 • dostrzega wpływ światła, temperatury i wody na wzrost roślin,
 • zna etapy wzrostu rośliny kwitnącej.
TEMAT: ILE WODY WOKÓŁ NAS

CEL GŁÓWNY: Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny: topnienie śniegu, ciepło, wiatr, deszcz, świeci słońce, kałuże, błoto.
 • „Historyjka o śniegowym bałwanku, który przed wiosną uciekał za morze”- przybliżenie dzieciom charakterystycznych cech przedwiośnia. Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat właściwości wody.
 • Wprowadzenie zabawy ruchowej pt. „ Morska podróż bałwanka” do fragmentu muzyki z filmu „ Władca pierścieni” – pedagogika zabawy
 • „Pada deszczyk” - ćwiczenia graficzne. Wodzenie po śladzie, tworzenie linii pionowych.
 • Słuchanie odgłosów wody, pochodzących z różnych źródeł.
 • „Wiosenne przebudzenie” - zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastyczno – relaksacyjnych metodą W. Sherbone.
 • „Mokra wiosna” – malowanie farbami akwarelowymi na mokrej kartce. Wykorzystanie kolorów podstawowych i jednego pochodnego – zielonego, mieszanie barw. Zwrócenie uwagi na sposób w jaki rozchodzi się farba na kartce pod wpływem wody.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • wie jakie są właściwości wody w zależności od stanu skupienia,
 • wie jakie znaczenie ma woda w życiu roślin i ludzi,
 • potrafi określić źródło wody po odgłosie np.: wodospad, morze, deszcz, kran, przelewanie ze szklanki do szklanki,
 • wie w jaki sposób można wykorzystać wodę do działań plastycznych.
KWIECIEŃ

TEMAT : UCZYMY SIĘ CHRONIĆ PRZYRODĘ.

CEL GŁÓWNY: Podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody, dbanie o czystość najbliższego otoczenia. Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 • Wycieczka do parku w Świerklańcu. Zwrócenie uwagi dzieci na różnorodność drzew w parku i w lesie. Słuchanie odgłosów lasu, parku, stawu.
 • „Drzewo – mój przyjaciel” –wyszukiwanie sobie przez dzieci ,, swojego” drzewa - przytulenie się do drzewa, odbijanie za pomocą kartki i kredek świecowych kory drzewa, zapoznanie się z różnorodnością faktury kory drzew.
 • Zapoznanie dzieci z zanieczyszczeniami powietrza, wód, gleby spowodowanymi złą działalnością człowieka.
 • „Gdzie z tymi śmieciami?” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z potrzebą segregacji odpadów i możliwością powtórnego wykorzystania tych odpadów po przeróbce.
 • ,,Sprzątanie lasu” – zabawa ruchowa do melodii T. Malik z wykorzystaniem gazet jako materiału wtórnego.
 • ,,Dbamy o czystość naszego przedszkola” – zbieranie śmieci wokół przedszkola. Zwrócenie uwagi na odpowiednie przybory potrzebne do zbierania śmieci (rękawiczki, worki na odpady).
PPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • potrafi wsłuchać się w odgłosy przyrody i nazwać je,
 • wie jakie zagrożenia płyną dla przyrody z działalność człowieka,
 • wie o potrzebie segregowania odpadów ,
 • uczestniczy w wzbieraniu śmieci wokół przedszkola.
TEMAT: WIOSENNE PRACE W OGRODZIE, W SADZIE, W POLU.

CEL GŁÓWNY: Poznanie wybranych środowisk przyrodniczych, np. ogrodu, sadu, pola.
 • Spacer na pobliskie ogródki działkowe, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną oraz prac wykonywanych na ogródkach.
 • „Nasz mały ogródeczek”. Zagospodarowanie przez grupę 4- latków fragmentu ogródka przedszkolnego w celu założenia hodowli warzyw i posiania kwiatów.
 • Samodzielne wykonywanie prac ogrodniczych przez dzieci pod okiem nauczycielek w „Naszym małym ogródeczku” – obserwacja wzrostu roślin posianych przez dzieci.
 • „Ile wody wokół nas”. Zapoznanie dzieci z możliwościami wykorzystania wody w życiu człowieka.
 • „Co to za ogrodnik”- nauka piosenki .Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki z płyty „Miś i Margolcia”.
 • „Kto pracuje w polu?” Zapoznanie z pracą rolnika na polu na podstawie historyjki obrazkowej.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • potrafi dostrzec i nazwać zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
 • uczestniczy w sadzeniu roślin na przedszkolnym klombie,
 • wie jakie prace wykonują ogrodnik i rolnik porą wiosenną,
MAJ

TEMAT: ŻYCIE OWADÓW WIOSNĄ.

CEL GŁÓWNY: Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnych środowiskach – owady, np. motyle, biedronki, pszczoły – charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się, odżywianie.
 • „Pszczółka Maja”. Zapoznanie dzieci z życiem owadów na łące na podstawie bajki.
 • Kto pracuje w pasiece? Zapoznanie z pracą pszczelarz podczas spotkania z nim. Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas pracy w pasiece. Wzbogacenie słownictwa o nowe określenia pasieka, królowa , robotnica, trutnia, plastry, itp. Zapoznanie dzieci z życiem pszczół i ich rolą w przyrodzie.
 • „Motylki” – nauka tańca do muzyki Fr. Schuberta „Motylki”. Moment Musical.
 • „Nasze pracowite pszczółki” – wykonanie z materiałów wtórnych i papierniczych kolorowych pszczółek.
 • „Biedronka ma kropek pięć”- zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie pięciu.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • posiada podstawowe wiadomości dotyczące życia owadów na łące,
 • wie na czym polega praca pszczelarza w pasiece,
 • wie jaką rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły,
 • posiada wiedzę dotyczącą pszczelej społeczności.
TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE.

CEL GŁÓWNY: Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie rolnym. Poznanie przemian rozwojowych np. „od jaja do dorosłego osobnika”
 • „W wiejskiej zagrodzie”- zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi przez ludzi, z wyglądem tych zwierząt, odgłosów wydawanych podczas rozmów przy gazetce tematycznej.
 • Wycieczka do Mini Zoo na Józefce. Obserwacja zwierząt hodowanych przez ludzi na gospodarstwie.
 • „Z pamiętnika kurczaka” – zapoznanie dzieci z etapami rozwoju ptaków w jajku i po wykluciu.
 • „Kaczuszki”. Zabawa ruchowa do utworu Le Basque. A.Galway.
 • „Nasz czworonożny przyjaciel” – wykonanie psa techniką kirigami z kół.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna nazwy, wygląd, odgłosy, sposoby odżywiania się zwierząt hodowanych na gospodarstwie rolnym,
 • zna cykl rozwojowy ptaka od zarodka do wyklucia,
 • potrafi wyzbyć się leków i uprzedzeń w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa,
CZERWIEC

TEMAT: MORZE NASZE MORZE.

CEL GŁÓWNY: Poznanie regionów Polski w sposób pośredni - morze.
 • „Legenda o latarni morskiej” M. Śliwińskiego. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań pięknem naszej ziemi.
 • „Nasze morze kolorowe” M. Łochockiej. Dostarczanie dzieciom wiadomości na temat wybranego regionu naszego kraju - morza. Zapoznanie z florą i fauna morską
 • „Czy znasz te odgłosy?”. Słuchanie i odgadywanie odgłosów morza, szumu fal, mew... nagranych na taśmie magnetofonowej.
 • „Rzeka i morze”. Improwizacja melodyczno rytmiczna do melodii z filmu „Władca pierścieni”
 • „Morze” – praca plastyczna wykonana techniką colage. Wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych i papierniczych.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna podstawowe wiadomości na temat flory i fauny morskiej,
 • potrafi dostrzec różnicę wielkości zbiorników wodnych: stawu, jeziora, morza,
 • zna legendę o latarni morskiej.
TEMAT: POLSKIE GÓRY.

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności regionu górskiego.
V„Legenda o Podhalu” W. Orkan. Zapoznanie z historią powstania Tatr.
 • Góry – zapoznanie z rzeźbą krajobrazu górskiego z charakterystycznymi cechami: góry, hale, doliny, lasy. Usypywanie gór w piaskownicy przedszkolnej.
 • Rośliny i zwierzęta spotykane na szlakach górskich. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione roślin i zwierząt spotykane w górach. Wyjaśnienie dzieciom terminu „ pod ochroną”
 • „Góralskie śpiewki”. Słuchanie piosenek w wykonaniu różnych góralskich zespołów.
 • „Płynie Wisła płynie”. Utrwalenie wiadomości dotyczących krajobrazu Polski. Zapoznanie ze źródłem wypływu Wisły w górach i ujściem do morza na podstawie utworu muzycznego.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna legendę polską „ Legenda o Podhalu”,
 • zna charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego,
 • potrafi nazwać wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych,
 • zna znaczenie terminu „pod ochroną”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie