Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła ekologicznego Klub Młodego Ekologa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2561 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W związku z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, należy uwrażliwiać młodzież na problemy związane z jego ochrona.PROGRAM „KLUB MŁODEGO EKOLOGA”
Opracowany przez: mgr Joannę Samulak nauczyciela matematykimgr Elżbietę Kocikowskąnauczyciela geografii i informatyki Zespołu Szkół w Bierzwnicy

I OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

W związku z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, należy uwrażliwiać młodzież na problemy związane z jego ochrona. Dokładne poznanie środowiska naturalnego i problemów związanych z jego ochroną wpłynie na wykształcenie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego otoczenia.
Działania Klubu Młodego Ekologa będą odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Tematyka zajęć będzie dotyczyła następujących zagadnień: zasoby wodne i gospodarowanie nimi; powietrze, którym oddychamy; gleba i jej ochrona; gospodarowanie odpadami; środowisko przyrodnicze mojej okolicy; ochrona środowiska naturalnego; środowisko a zdrowie człowieka; sposoby badania stanu czystości elementów środowiska. Na zajęcia zapraszani będą przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, którzy przybliżą tę tematykę uczniom. W ramach zajęć zorganizowane będą wycieczki: do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, ścieżkami przyrodniczymi w naszym regionie, do Drawskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie w przygotowaniu projektów będą wykorzystywali materiały uzyskane z internetu, od zaproszonych gości, z literatury i prasy oraz innych źródeł. Prezentacja odbywać się będzie w trakcie zajęć otwartych, w których uczestniczyć będą uczniowie naszej szkoły i nauczyciele.

II CELE EDUKACYJNE

Cel główny:
1. Pogłębienie wiedzy o środowisku naturalnym i jego elementach.

2. Poznanie przyczyn i skutków zmian w otoczeniu człowieka.

3. Uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska.

4. Podejmowanie działań służących popularyzacji ochrony środowiska.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie pojęć związanych ze środowiskiem naturalnym.

2. Poznanie zależności między poszczególnymi elementami środowiska.

3. Poznanie źródeł zanieczyszczenia środowiska.

4. Poznanie sposobów zmniejszania zanieczyszczeń.

5. Poznanie różnorodnych form ochrony środowiska przyrodniczego.

6. Poznanie sposobów badania stanu wybranych elementów środowiska.

7. Uświadomienie wpływu własnego stylu życia na zanieczyszczenie środowiska.

8. Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę zasobów naturalnych.

9. Umiejętność zdobywania wiedzy ekologicznej z różnych źródeł.

10. Dokumentowanie w różnych formach wiedzy o środowisku.

11. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w dokumentowaniu zdobytych wiadomości.

12. Rozbudzenie odkrywczości i inwencji u uczniów

13. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.


III TEMATYKA ZAJĘĆ KLUB MŁODEGO EKOLOGA


TEMAT
ZAKRES TREŚCI
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1. Zasoby wodne i gospodarowanie nimi
1. Zasoby wodne na Ziemi
2. Zasoby wodne w okolicy
3. Obieg wody w przyrodzie
4. Znaczenie wody w przyrodzie
5. Stan jakości wód w Polsce
6. Uzdatnianie wody
7. Źródła zanieczyszczenia wody w naszej okolicy
8. Sposoby zmniejszania zanieczyszczeń wody
9. Mój udział w zmniejszaniu zanieczyszczenia wody
10. Badanie czystości wody
- projekt
- wykład
- ćwiczenia
- metody audiowizualne (projekcja filmów, programy komputerowe, Internet)
- wycieczki do oczyszczalni ścieków
XI 2005r.
Joanna Samulak
2. Powietrze, którym oddychamy
1. Rola powietrza w przyrodzie
2. Źródła zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy
3. Skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze i ich wpływ na organizmy żywe)
4. Sposoby zmniejszania zanieczyszczeń powietrza
5. Mój udział w zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza
- projekt
- wykład
- ćwiczenia
- metody audiowizualne (projekcja filmów, programy komputerowe, Internet)
XII 2005r.
Elżbieta
Kocikowska
3. Gleba i jej ochrona
1. Rodzaje gleb i ich skład
2. Gleby najbliższej okolicy i sposoby ich zagospodarowania
3. Źródła zanieczyszczenia gleb i ich wpływ na organizmy żywe
4. Sposoby zmniejszania zanieczyszczeń gleby
5. Badanie czystości gleby
- projekt
- wykład
- ćwiczenia
- metody audiowizualne (projekcja filmów, programy komputerowe, Internet)
- spotkanie z pracownikiem ODR
I 2005r.
Joanna Samulak
4. Gospodarowanie odpadami
1. Źródła powstawania odpadów i ich rodzaje
2. Segregacja odpadów i ich składowanie
3. Gospodarowanie odpadami w naszej okolicy – komunalne wysypisko śmieci
4. Wykorzystanie surowców wtórnych /recykling/
5. Sposoby zmniejszania ilości odpadów w najbliższym otoczeniu
- projekt
- wykład
- ćwiczenia
- metody audiowizualne (projekcja filmów, programy komputerowe, Internet)
-wycieczka na wysypisko śmieci
-zbiórka surowców wtórnych (makulatur, puszki aluminiowe)
-porządkowanie okolicy naszej szkoły
II 2006r.
Elżbieta
Kocikowska
5. Ochrona środowiska naturalnego
1. Formy ochrony przyrody w Polsce i ich znaczenie dl zachowania różnorodności biologicznej
2. Ochrona przyrody w naszej okolicy
3. Zasady zachowania się na obszarach chronionych
4. Udział w odnawianiu zasobów przyrody
-wycieczka do Drawskiego Parku Krajobrazowego
-udział w akcji sadzenia lasu
-sadzenie roślin wokół szkoły
-upiększanie szkoły kwiatami doniczkowymi
-opracowanie przewodnika po najciekawszych miejscach w naszym województwie
III-IV 2006r.
Elżbieta
Kocikowska
Joanna Samulak
6. Środowisko a zdrowie człowieka
1. Naturalne metody produkcji żywności
2. Żywność zdrowa i „niezdrowa” – czy wiemy co jemy?
3. Rośliny lecznicze w naszej okolicy
-analiza składu produktów spożywczych na podstawie ich opakowań
-wystawa: zdrowa i „niezdrowa” żywność
-album roślin leczniczych
-spotkanie z producentem zdrowej żywności – degustacja
V 2006r.
Joanna Samulak
7. Środowisko przyrodnicze mojej okolicy
1. Naturalna szata roślinna mojej okolicy
2. Mieszkańcy naszych lasów, pól, torfowisk
-wycieczka do lasu (rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin, szukanie pomników przyrody)
-wycieczka do Nadleśnictwa (porządkowanie lasu)
-wycieczka ścieżką przyrodnicza
-wystawa zielników
V 2006r.
Elżbieta Kocikowska
8. Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
1. Moje ekologiczne sumienie.
2. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
3. Określanie azotanów w wodzie.
4. Badanie mikrobiologiczne powietrza, wody i gleby.
-sporządzenie mapy zanieczyszczeń i zagrożeń w okolicy
-multimedialny konkurs rozpoznawania gatunków drzew
  Joanna Samulak
Elżbieta Kocikowska

Ewaluacja w celu sprawdzenia realizacji programu oraz pomocy w lepszym planowaniu dalszych działań.

- udział i zaangażowanie uczniów w akcjach proekologicznych

- prezentowanie najciekawszych prac projektowych uczniów podczas zajęć otwartych

- prezentowanie wytworów uczniów (zielniki, przewodnik, plansze)

- przygotowanie quizu ekologicznego

- konkretna działalność uczniów dotycząca ochrony środowiska

- ankieta przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, dotycząca wpływu programu na zachowania ekologiczne w ich codziennym życiu.


IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Uczniowie Pracować będą w oparciu o materiały uzyskane z różnorodnych źródeł, głównie z internetu, fachowej literatury i prasy oraz wykorzystując programy komputerowe o tematyce ekologicznej. W przypadku realizacji zadań projektowych uczniowie kierować się będą instrukcjami


VII EWALUACJA PROGRAMU

Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego nie ma na celu oceny osiągnięć uczniów, ale dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Dlatego też ewaluację będę dokonywała w różny sposób tj. podczas rozmowy z uczniem, dyskusji, obserwacji zachowania w określonej sytuacji i wykonywania czynności praktycznych.


Program zatwierdzony do realizacji na radzie pedagogicznej z dnia 22 września 2005r.

bieta Kocikowska Joanna Samulak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie