Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy legędę o Lechu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 969 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

OPRACOWAŁA: SYLWIA BRZYSKATemat bloku: Polska – nasza Ojczyzna

Temat dnia: Poznajemy legendę o Lechu

Zapis w dzienniku:
Ciche czytanie ze zrozumieniem i opowiadanie „Legendy o Lechu” według C. Niewiadomskiej. Układanie i zapisanie zdań na temat Gniezna. Wielka litera w pisowni nazw geograficznych. Plastyczne przedstawienie legendy w formie komiksowej oraz ilustrowanie ruchem w grach dramowych. Mnożenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 25. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Metody: - problemowa
- pokaz, - praca z tekstem, - praktycznej działalności, - ćwiczeń, - technika tzw. „rybi szkielet”. Strategie: A P E O Formy: - zbiorowa,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana, - grupowa zróżnicowana. Środki dydaktyczne: - indywidualne karty pracy (1– 4),
- mapa Polski, - czytanka z podręcznika „Legenda o Lechu”,
- ortogramy,
- sylwetka Lecha, - arkusze papieru (6) z zapisanymi wydarzeniami z legendy, - plansze „rybi szkielet” oraz „słoneczka” do ewaluacji zajęć.

Lp.


Cele operacyjne


Warunki pobudzające aktywność

Opis działalności UU. i N-la


Obszar aktyw-
ności
1.
Obliczają iloczyny w zakresie 25.
Karta pracy 1.
UU. obliczają iloczyny w zakresie 25.
UU. dobierają litery do iloczynów i odczytują hasło.
mat.
pol.
2.
Wymieniają dawne stolice Polski.
Karta pracy 1.
UU. wymieniają dawne stolice Polski na podstawie hasła z Karty pracy 1.
środ.
3.
Oszukują Gniezna na mapie Polski.
Mapa fizyczna Polski.
UU. pracują z mapą Polski – oszukują Gniezna.
pol.

społ.-przyr.
4.
Poznają temat i cele zajęć.
Mapa Polski. Sylwetka Lecha.
Wypowiedź N-la.
N-l podaje temat i cele zajęć: Lech to postać związana z pierwszą stolicą Polski. Dlaczego? Dowiecie się w trakcie zajęć.
U. przyczepia sylwetkę Lecha na mapie Polski w miejscu Gniezna.
pol.


społ.-przyr.
5.
Odszukują i odczytują nazwy miast, morza, gór, rzek oraz nazwy państw sąsiadujących z Polską.
Mapa Polski.
UU. odszukują i odczytują nazwy miast, morza, gór, rzek oraz nazwy państw sąsiadujących z Polską.
N-l zwraca uwagę na pisownię nazw geograficznych wielką literą.
pol.


społ.-przyr.
6.
Zapisują wielką literą nazwy geograficzne.
Mapa Polski.
UU. wybierają trzy nazwy państw sąsiadujących z Polską.
UU. poprawnie zapisują trzy nazwy sąsiednich państw (indywidualnie wybranych) – stosują wielką literę w pisowni nazw państw.
pol.

7.
Czytają cicho ze zrozumieniem tekst pt. „Legenda o Lechu”.
Tekst pt. „Legenda o Lechu”.
Ilustracje do legendy.
N-l przygotowuje UU. do poznania treści „Legendy o Lechu”.
UU. oglądają ilustracje do „Legendy o Lechu”.
UU. czytają głośno teksty napisane w dymkach.
UU. wyjaśniają pojęcie legenda (przypominają znaczenie).
UU. wyjaśniają pod kierunkiem N-la trudne / niezrozumiałe wyrazy i zwroty występujące w tekście legendy: równina, puszcza, gród, drużyna (grupa), żyzna (urodzajna, odpowiednia, dobra),obfitość (dużo).
pol.
7.


N-l poleca: Przeczytaj cicho ze zrozumieniem „Legendę o Lechu” i dowiedz się, jak powstało Gniezno oraz skąd pochodzi jego nazwa.
UU. czytają cicho ze zrozumieniem całą legendę.
pol.
8.
Wypowiadają się na temat treści legendy.
Udzielają odpowiedzi na pytanie: Jak powstało Gniezno ?
Tekst legendy i ilustracje.
N-l sprawdza stopień zrozumienia treści legendy.
UU. odpowiadają na pytania N-la dotyczące treści legendy.
UU. udzielają odpowiedzi na pytanie –problem postawiony wcześniej: Jak powstało Gniezno ?
pol.
9.
Opowiadają treść legendy.
Tekst legendy i ilustracje.
Chętni UU. opowiadają treść legendy, pozostali słuchają.
pol.
10.
Realizują ruchem przebieg rytmiczny.
Kołatka.
Zabawa ruchowa „Jazda trójkami na konikach”.
UU. ilustrują ruchem jazdę na konikach.
UU. poruszają się zgodnie z przebiegiem rytmicznym.
muz. -
ruchowa
11.
Zapisują zdania na temat pierwszej stolicy Polski.
Karta pracy 2.


Pytania.

Rozsypanka wyrazowa.
UU. przygotowują się do ułożenia i zapisania zdań oznajmujących.
N-l przypomina o wielkiej literze w pisowni nazw miast i państw.
UU. odczytują pytania i zapisują na nie odpowiedzi (poziom I).
UU. układają zdania z rozsypanki wyrazowej, przepisują ułożone zdania (poziom II).
UU. odczytują ułożone i zapisane zdania (z poszczególnych poziomów).
pol.
12.
Rozwiązują zadania tekstowe na mnożenie.
Karta pracy 3.

UU. odczytują zadania tekstowe.
UU. analizują treści zadań tekstowych, rozwiązują – formuła matematyczna, graficzne ujęcie, udzielają odpowiedzi i sprawdzają poprawność wykonania.
mat.

13.
Obliczają iloczyny w zakresie 25 różnymi sposobami.
Karta pracy 4.

UU. przedstawiają dodawanie za pomocą mnożenia; obliczają iloczyny i porównują je; zaznaczają na osi liczbowej działanie – mnożenie, odczytują z osi liczbowej i zapisują działanie – mnożenie.
mat.

14.
Przedstawiają treść legendy w sposób plastyczny.
Plansze z zapisanymi wydarzeniami legendy.
N-l poleca przedstawić określone wydarzenia z legendy w ujęciu komiksowym.
UU. pracują w grupach, wykonują komiksowe ilustracje.
UU. łączą poszczególne ilustracje w całość zgodnie z treścią legendy.
UU. organizują wystawę.
plast.
pol.
15.
Podsumowują zajęcia.
Ilustracje komiksowe.
UU. oceniają poprawność wykonania zadania plastycznego.
UU. omawiają wybrane ilustracje.
pol.
16.
Przedstawiają treść legendy za pomocą pantomimy.
Zabawa
- z regułą - inspirowana legendą.
UU. przygotowują się do zabawy.
UU. pracują w grupach.
UU. przedstawiają wydarzenia z legendy za pomocą pantomimy.
ruchowa

pol.
17.
Dokonują ewaluacji zajęć.
Dwie plansze „rybi szkielet” oraz
„słoneczka” - „uśmiechnię -te” i „smut -ne”.
UU. oceniają zajęcia.
UU. wybierają odpowiedzi na pytania:
- „Co było ciekawe ?”
- „Co było trudne ?”
UU. opowiadają się na temat zajęć, przyklejając „słoneczka” w odpowiednich miejscach:
- praca z mapą,
- ciche czytanie ze zrozumieniem,
- układanie i pisanie zdań,
- mnożenie w zakresie 25,
- zadania tekstowe,
- tworzenie komiksu - praca w grupach.

UU. omawiają, co było najciekawsze, a co najtrudniejsze na zajęciach, na podstawie plansz „rybi szkielet”

pol.

plast.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie