Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polska i Niemcy - historia dobrosąsiedzkich stosunków

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1178 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zainaugurowanie przez Prezydentów Polski i Niemiec, Aleksandra Kwaśniewskiego i Horsta Köhlera Roku Polsko- Niemieckiego 2005/2006, który ma być, jak powiedział minister Waldemar Dąbrowski „mostem łączącym ludzi po obu stronach Odry”, zainspirowało mnie do tego, by również moim uczniom przybliżyć temat stosunków polsko- niemieckich.Na przestrzeni dziejów stosunki między obydwoma krajami układały się bardzo różnie, a często dramatycznie. Nie należy przemilczać trudnych wydarzeń w naszych wspólnych dziejach, ale powinniśmy szukać tego, co pozytywne, co nas łączy. Słowa wypowiedziane w 1848 roku  w Paryżu przez niemieckiego poetę Georga Herwegha „Nasze losy są powiązane. Nie będzie wolnych Niemiec bez wolnej Polski i nie będzie wolnej Polski bez wolnych Niemiec” nabierają w zjednoczonej Europie szczególnego znaczenia.Przygotowany przeze mnie scenariusz przeznaczony jest na lekcję języka niemieckiego, ale mogą wykorzystać go również nauczyciele historii lub wiedzy o społeczeństwie.

SCENARIUSZ LEKCJI


Temat lekcji: Gutnachtbarliche Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. /Dobrosąsiedzkie stosunki polsko-niemieckie/


Cele lekcji:

- Poszukiwanie pozytywnych kontaktów polsko-niemieckich;

- Poszukiwanie patronów zbliżenia polsko-niemieckiego;

- Kształcenie umiejętności opowiadania o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii Polski i Niemiec;

- Kształcenie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii.


Materiał leksykalny:

- Poznawanie słownictwa związanego z wydarzeniami i osobami, które miały wpływ na poprawę stosunków polsko- niemieckich.


Metody pracy:

- Elementy burzy mózgów;

- Praca w grupach.


Pomoce:

- Prezentacja multimedialna;

- J. Jagusiak, Polacy-Niemcy. Kronika dobrych kontaktów; H. Orłowski. R. Dziergwa, Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej; E. Buszewicz, J. Faza, Słownik pisarzy polskich;

- Materiał pomocniczy przygotowany przez nauczyciela (propozycje różnych nazwisk).


Przebieg lekcji:


1. Wstęp:
Po krótkim wprowadzeniu i wskazaniu celów lekcji uczniowie wpisują temat do zeszytów.

2. Prezentacja:
Następnym punktem lekcji jest prezentacja multimedialna na temat dobrosąsiedzkich stosunków polsko- niemieckich, którą przygotowałam wspólnie z chętnymi uczniami. Podczas prezentacji młodzież notuje wydarzenia i osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do poprawy stosunków polsko- niemieckich.

3. Ćwiczenie:
W następnej części lekcji uczniowie pracują w trzy osobowych grupach. Ich zadaniem jest wyłonienie nazw ulic dla polsko- niemieckiego osiedla, na którym mieliby zamieszkać obywatele obydwu krajów. Aby stworzyć przyjazną atmosferę wśród lokalnej społeczności ulice powinny nosić imiona i nazwiska ludzi zasłużonych dla stosunków polsko-niemieckich różnych dziedzinach np.: w sztuce, literaturze, polityce.

Na początek uczniowie szkicują plan osiedla, przez który przebiegają trzy ulice centralne (Kunststraβe, Politykstraβe und Literaturstraβe) i wybierają nazwy uliczek osiedlowych. Wybór patronów ulic powinien być przemyślany i uzasadniony, w związku z tym należy udostępnić młodzieży możliwie dużo pomocy, mogą oni również skorzystać z materiału pomocniczego zawierającego wybrane propozycje, przygotowane przez nauczyciela.

4. Podsumowanie:
Przedstawiciele grup prezentują poszczególne opracowania i uzasadniają własne wybory, tzn. zasługi danego patrona ulicy dla stosunków polsko-niemieckich. Na tablicy wypisani zostają wszyscy zgłaszani patroni wg ustalonych dziedzin. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymienione nazwiska nie wyczerpują listy osób zasłużonych dla sprawy stosunków polsko- niemieckich. Uczniowie otrzymują pytania: czy podoba im się taki pomysł wybierania patronów ulic i czy wpłynęłoby to pozytywnie na stosunki polsko-niemieckie oraz czy chcieliby mieszkać np. na ulicy
W. Brandta lub H. Heine. Gefällt euch die Idee solcher Siedlung? Hätte sie positiven Einfluss auf deutsch- polnische Beziehungen? Möchtest du in der Willy Brandtstraβe oder Heinrich Heinestraβe wohnen?
5. Objaśnienie pracy domowej:
Jako pracę domową uczniowie otrzymują zadanie napisania do podanych dat, wydarzeń po drugiej wojnie światowej, które miały wpływ na poprawę stosunków polsko-niemieckich:

1950, 1965, 1970, 1989, 1990, 1991 i 1998.

(O tych wydarzeniach była mowa w prezentacji).

6. Komentarz:
Przedstawiona lekcja porusza ważny temat dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich. Nie brak jednak negatywnych przykładów z polskiej i niemieckiej historii najnowszej, jakie mogą poruszyć uczniowie. O trudnej historii należy pamiętać, ale nie powinna ona przesłaniać realistycznego wizerunku obydwu państw i społeczeństw. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, iż wizerunek Polaka na Zachodzie ulega poprawie. Badania Instytutu Spraw Publicznych pokazują, jak zmienia się stosunek do Polaków i opinia o nas. Okazuje się,
że stereotypy o Polakach leniach i złodziejach to margines. Około 59 proc. Niemców nie widzi żadnego problemu, by Polacy osiedlali się w ich kraju na stałe; 71 proc. chciałoby mieć sąsiada Polaka; a 52 proc. zaakceptowałoby szefa Polaka.OPRACOWAŁA:

mgr Beata SUSZEK


MATERIAŁ POMOCNICZY /WYBRANE NAZWISKA/

- Robert Bosch- Ingenieur, Erfinder, Gründer im Jahre1921 in Stuttgart R. Bosch Stiftung, zuerst für Unterstützung des Gesundheitsschutzes. Nach dem 2. Krieg unterstützt sie die Friedenshandlungen und Aufnahme gutnachbarlicher Beziehungen zu Polen,
- Heinrich Böll(1917- 1985) - im Jahre 1972 erhielt Nobelpreis, von groβer Bedeutung war für ihn Versöhnung zwischen Deutschland und mittelöstlichen Ländern Europas.
- Willy Brandt(1913- 92) - Bundeskanzler(1969-74), Nobelfriedenspreisträger, im Dezember 1970 hat er ersten offiziellen Besuch in Polen abgestattet, während dieses Besuches hat er das Abkommen über Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und der BRD unterzeichnet.
- Daniel Chodowiecki(1726- 1801) – Maler, Graphiker. Seit 1743 in Berlin. Er machte Illustrationen zu literarischen Werken, Porträte, Bilder.
- Karl Dedecius geb. 1921 in Łódż – Übersetzer polnischer Literatur ins Deutsche
u.a. Gałczyński, Herbert, Szymborska. Er gründete das Deutsche Institut Polens
in Darmstadt,
- Hans Dürrer(1490- 1534) – Maler und Graphiker, 7 Jahre war er in Krakau bei polnischem König Sigismund, er malte Porträte des Königs und schmückte das Königsschloss Wawel.
- Hans Dietrich Genscher geb. 1927, Auβenminister der BRD, im November 1990 unterzeichnete mit dem polnischen Auβenminister Krzysztof Skubiszewski das Abkommen, in dem Vereinigtes Deutschland die Grenze auf Oder und Lausitzer Neisse anerkannte.
- Günter Grass geb.1927 in Danzig als Kind deutsch- polnischer Eltern. In seinen Werken spielt oft die Handlung in Danzig und seiner Umgebung. Er erhielt Doktorat h. c. der Universität in Posen.
- Heinrich Heine (1797- 1856) – deutscher Dichter, Anhänger der Freiheit und Demokratie, hatte groβe Sympathie für polnische Befreiungsbewegungen. Nach dem Aufenthalt in Polen schrieb er eine Skizze „Über Polen“.
- Helmut Kohl geb. 1930 – seit1982 Bundeskanzler, Anhänger der Integrationsprozesse
in Europa. Im November 1989 hat er einen offiziellen Besuch in Polen abgestattet.
In Krzyżowa hat er an der Versöhnungsmesse teilgenommen. Er erhielt Doktorat h. c. der Katholischen Universität in Lublin. Im Jahre 1991unterzeichnete er das Abkommen über gutnachbarliche Beziehungen zwischen Polen und der BRD.
- Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – Schriftsteller und Dichter, nach dem Ausbruch des Januaren Aufstandes musste er nach Dresden abreisen. Er schrieb an Dresdner Woche, hier entstanden historische Romane, die mit dem Ausbruch verbunden sind: „Dziecię starego miasta“, „Szpieg“, „Moskal“.
- Tadeusz Mazowiecki – Ministerpräsident, unterstützte zusammen mit Helmud Kohl
den Bau in Krzyżowa des Jugendtreffenshauses.
- Stanisław Przybyszewski (1868- 1927) studierte Architektur und Medizin in Berlin.
Er schrieb in deutscher und in polnischer Sprache; lebte in Krakau, München, Danzig.
- Wit Stwosz (1447–1533) – Bildhauer, Maler, Graphiker, in den Jahren 1477-1496 war
in Krakau und schnitzte den Hauptaltar in Marienkirche. Dann lebte er in Bayern.
- Richard von Weizsäcker geb. 1920, in den Jahren 1984-1994 Präsident der BRD; im 1993 erhielt Doktorat h. c. der Universität in Danzig.
- Szymon Bogumił Zug (1733- 1807) – Architekt, kam nach Polen im Jahre 1756. Restaurator des Saski Palastes, Autor der architektonischen Projekte u. a. die evangelisch- augsburgische Kirche, der Palast in Natolin.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie