Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1100 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan rozwoju zawodoweg na stopień nauczyciela dyplomowanego.Pracuję w gimnazjum, jako nauczyciel matematyki i informatyki
rozpoczęcie staźu 31 .05.20
zakończenie 31. 05.2006

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Bożena Lasota nauczycielka matematyki i informatyki
Zespół Szkół w Jaworze Soleckim Okres stażu: 1 wrzesień 2003 – 31 maj 2006
§5 ust 1. pkt.1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Poszerzanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
sierpień/
wrzesień 2003
2. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
1.Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2.Udział w kursach, warsztatach, innych formach doskonalenia.
protokoły

zaświadczenia
cały okres stażu
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych.
1.Studiowanie czasopism
i literatury fachowej, poradników z zakresu matematyki, informatyki, pedagogiki, psychologii.
2.Przeglądanie stron internetowych.
3. Wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy do pracy na lekcjach.
4. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi.
rejestr przyswojonych pozycji bibliograficznych
na bieżąco
w miarę potrzeb

§5 ust 1 pkt. 2
Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
1.Praca w Zakładowej Komisji Socjalnej.
2.Tygodniowy rozkład zajęć.
poświadczenie
dyrektora

cały czas

sierpień , wrzesień
2. Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej Gimnazjalista.
1. Przepisywanie oraz wydruk gazetki.
gazetka, zaświadczenie dyrektora
cały czas
3.Uaktualnianie szkolnej strony WWW.4.Organizacja konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum.
1.Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
2. Indywidualne zajęcia z uczniami przygotowujące do konkursu.
protokół z przebiegu konkursu
poświadczenie dyrektora
wg kalendarz konkursów
5.Organizacja konkursu matematycznego „Kangur matematyczny”
1.Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
2. Dopełnienie formalności związanych z przeprowadzeniem konkursu.
3. Analiza wyników konkursu


sprawozdanie z konkursuwyniki konkursu
analiza wyników konkursu
dyplom uznania za wkład wniesiony w organizację konkursu
styczeń

marzecmaj§5 ust. 1 pkt. 3
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej.
1.Przeprowadzenie lekcji matematyki
z wykorzystaniem komputera.
2.Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
scenariusz lekcjina bieżąco
2. Udział w warsztatach , kursach adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły.

zaświadczenia§ 5 ust. 2 pkt.1
Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.


Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.
1. Komputerowe opracowywanie gazetek, scenariuszy, zaproszeń.
przykładowe egzemplarze
na bieżąco
2. Wykorzystanie komputera na lekcjach matematyki.
1.Lekcje matematyki w pracowni komputerowej
z wykorzystaniem programów komputerowych do nauki matematyki.
konspekty
scenariusze zajęć
cały okres stażu
3. Wykorzystanie techniki komputerowej do prowadzenia kroniki kl......

1.Prowadzenie kronikikronika kl......na bieżąco
4.Wykorzystanie techniki komputerowej do stworzenia domowej strony WWW.
2. Stworzenie domowej strony WWW
i umieszczenie jej
w internecie.
3. Zamieszczenie na stronie własnych materiałów związanych
z wykonywana pracą (testy, sprawdziany)
plik na płycie CDROM

5.. Tworzenie i stosowanie pomocy dydaktycznych.
1.Opracowanie
i wdrożenie ścieżki............
2.Opracowanie
i wdrażanie programu „Podstawy informatyki dla uczniów kl. I-III SP” oraz przekazanie go do biblioteki szkolnej.
plan pracy
poświadczenie dyrektora


§5ust. 2 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Przekazanie nauczycielom informacji na temat możliwości publikacji w internecie.
1.Spotkanie z nauczycielami w celu przekazania informacji
o możliwości opublikowania własnych materiałów związanych
z wykonywaną pracą na stronach internetowych.
lista obecności
potwierdzenie dyrektora

2.Prowadzenie zajęć otwartych
1. Opracowanie scenariuszy zajęć.
scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora, lista obecności

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
1.Opracowanie
i umieszczenie na stronach internetowych własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
wydruki, pliki na płycie CD-ROM
na bieżąco

§5 ust.2 pkt. 3a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Opracowanie programu „Podstawy informatyki dla klas I-III SP”
1.Opracowanie programu do pracy na lekcjach informatyki.
program zatwierdzony do realizacji

2. Opracowanie szkolnego programu ścieżki edukacyjnej.......................
1. Opracowanie programu ścieżki i wdrożenie tego programu w klasie ...
program zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły
scenariusze zajęć, ankiety, ich analiza i wnioski


§5 ust.2 pkt. 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Opracowanie publikacji.
1. Opracowanie
i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą w sieci Internet na serwisach edukacyjnych
zaświadczenie potwierdzenia publikacji
pliki na płycie CD-ROM
wydruki komputerowe§5 ust.2 pkt. 3d
Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Podejmowanie działań związanych
z wewnatrzszkolnym doskonaleniem zawodowym
1.Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ZS w Jaworze Soleckim.
referat
lista obecności
wyciąg z protokołu
potwierdzenie dyrektora
scenariusze zajęć
listy obecności
potwierdzenie dyrektora


§5 ust.2 pkt. 3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lipsku
2.Organizowanie spotkań pracowników z uczniami, rodzicami.
poświadczenie współpracy
listy obecności

2. Współpraca z innymi organizacjami w zależności od potrzeb realizowanych zajęć

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie