Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
EMOCJE

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1967 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W ostatnich latach coraz częściej można spotkać dzieci, które mówią nam o pojawiających się u nich uczuciach smutku, poczuciu bezwartościowości, przygnębieniu, rozdrażnieniu, zniechęceniu, czy bezradności. Większość z nich szybko odzyskuje dobry nastrój i równowagę emocjonalną.  U pozostałych jednak nastrój ten utrzymuje się przez dłuższy czas, wywierając znaczny wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka: relacje rodzinne, funkcjonowanie szkolne, relacje z rówieśnikami. Należy pamiętać, iż troska o sferę emocjonalną dziecka  jest równocześnie troską o całą jego osobę, gdyż emocje są napędem działania, a jak trafnie określił F. Perls, w rzeczywistości stanowią prawdziwy język organizmu
TEMAT ZAJĘĆ:     ROZPOZNAJĘ, NAZYWAM I WYRAŻAM SWOJE EMOCJE W SPOSÓB WERBALNY  I  NIEWERBALNY.

CELE OGÓLNE OŚRODKA:

- uczeń rozpoznaje, nazywa i wyraża emocje własne w sposób niewerbalny

- uczeń rozpoznaje, nazywa i wyraża emocje własne w sposób werbalny

- uczeń rozpoznaje i nazywa emocje innych wyrażone w sposób niewerbalny

- uczeń rozpoznaje i nazywa emocje innych wyrażone w sposób werbalny

- usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej


CELE TERAPEUTYCZNE I WYCHOWAWCZE:

- Stworzenie klimatu pozwalającemu uczniowi oderwać się od trudniej dla niego sytuacji

- Kształtowanie prawidłowego obrazu siebie samego

- Podwyższenie poczucia własnej wartości

- Usprawnianie aparatu oddechowego

- Usprawnianie motoryki małej

- Usprawnianie dużej motoryki

- Wdrażanie do poprawnego zachowywania się w czasie zajęć


CELE POZNAWCZE:
Ogólne i operacyjne
1.      Zapoznanie uczniów z pojęciem: emocja, mimika

      -  uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie emocji
      - uczeń wie co to jest mimika, co wyrażamy mimiką


CELE KSZTAŁCĄCE:
Ogólne i operacyjne
  1. Uczeń rozwija swoją ekspresję ruchową –  plastykę i płynność
- potrafi „stworzyć” emocję przy pomocy kartki papieru
  1. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia
       -  potrafi rozwiązać problem w twórczy sposób
     

METODY PRACY:

Waloryzacyjne:
 metoda ekspresyjna: ruchowa ( zabawy ruchowe)

                                 plastyczna ( tworzenie obrazu)

                                  

metoda impresyjna:  muzyczna (relaksacja)

Ćwiczebne: burza mózgów
Podające: rozmowa kierowana


FORMY PRACY:
-         indywidualna jednolita głośna i cicha

-         indywidualna zróżnicowana głośna

-         grupowa jednolita

-         zbiorowa jednolita głośna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: arkusze szarego papieru, kolorowe kartki, mazak, wata, farby, kłębek, lusterka, instrumenty muzyczne, kostka uczuć, kaseta, magnetofon.

STRUKTURA ZAJĘĆ


FAZA WSTĘPNA


1.      Zabawa integracyjna „Lubię”


Uczniowie prezentują siebie mówiąc swoje
imię i zdanie „Lubię........”.

2.      Zabawa integrująca – „Pajęczyna”  (Pedagogika zabawy)

Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel w prawej ręce trzyma kłębek włóczki, nawija nitkę na palec wskazujący lewej ręki i prawą rzuca do wybranego dziecka dodając jakąś pozytywną cechę, np.” rzucam do Marka, bo się ładnie

uśmiecha”, itd.

Następnie Marek nawija nitkę na swój palec wskazujący lewej ręki i prawą rzuca do innego dziecka mówiąc cechę pozytywną.

Po rzuceniu kłębka do wszystkich dzieci powstaje sieć. Aby się rozplątać dzieci odrzucają kłębek do koleżanek i kolegów od których wcześniej go otrzymały.


3.      Ćwiczenia oddechowe:

Uczniowie wykonują ćwiczenia oddechowe: głęboki wdech – ręce w górę i głęboki wydech – ręce w dół ze skłonem; dmuchanie na kłębek waty według zasady czyja watka wzniesie się wyżej i będzie się najdłużej utrzymywać w powietrzu.


4.      Elementy ćwiczeń W. Sherborne:

q       Chodzenie na „sztywnych” nogach

q       Chodzenie na miękkich „gumowych” nogach

q       Paczka – dziecko zwija się w kłębek, a współćwiczący usiłuje „rozwiązać paczkę”, ciągnąć za nogi i ręceFAZA ZASADNICZA

5.      Kostka uczuć – niedokończone zdania

Dzieci rzucają papierową kostką na której narysowane są emocje. Zadaniem dzieci jest powiedzenie kiedy, w jakiej sytuacji czy chwili doświadczyli danej emocji, która została wyrzucona

6.      Burza mózgów – wyjaśnienie pojęć: mimika, emocje.

Nauczyciel zawiesza duży arkusz papieru z napisem „emocje”. Prosi dzieci o zgłaszanie pomysłów, kojarzących się z tym pojęciem.
Nauczyciel zapisuje na arkuszu papieru.
Dzieci samodzielnie dochodzą do określenia pojęcia emocji. W razie potrzeby następuje weryfikacja prze prowadzącą.

7.      Zabawa z lusterkiem

Dzieci wybierają dowolną emocję i próbują ją  przedstawić przeglądając się w lusterku. Dokonują obserwacji jak zachowuje się ich twarz, co się z nią dzieje.


8.      Pantomima

Nauczyciel poleca aby dziecko przedstawiło dowolną emocję za pomocą mimiki twarzy, gestów. Zadaniem pozostałych dzieci jest odgadnięcie przedstawianej emocji.
Kolejno dzieci przedstawiają dowolną emocję, a pozostałe dzieci odgadują.

9.      Konstrukcja „obrazu własnej emocji”

Uczniowie wybierają daną emocję, następnie dobierają kartkę w odpowiednim kolorze, który najlepiej obrazuje emocję. Konstruują z kartki daną emocję, np. wydzierają serce, gniotą itp.

10.  Zabawa „Orkiestra emocji”

Rozdaje dzieciom różne instrumenty muzyczne. Prosi aby przy pomocy instrumentu wyraziły emocję pozytywną  i negatywną.

11.  Praca plastyczna – malowanie wybranej emocji

Nauczyciel rozdaje arkusze papieru i przybory do malowania wybranej przez ucznia emocji.

12.  Prezentacja pracy

Każde dziecko prezentuje na środku swoją pracę. Pozostałe dzieci wyrażają swoje odczucia związane z prezentowaną pracą. Następnie autor rysunku mówi jaką wyraził emocję.
Prace zawieszamy w klasie.

 

FAZA KOŃCOWA

13. Relaksacja – zmęczony miś  (według A. Polender)


Nauczyciel włącza muzykę i spokojnym głosem czyta tekst o misiu.
Dzieci leżą wygodnie na podłodze i wsłuchują się w dźwięki i głos prowadzącej oraz wykonują polecenia.

14.  Pożegnanie

 opracowała: Anna Mrusek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie