Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powtórzenie wiadomości o kuli i sferze

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1850 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Do napisania niniejszego konspektu przyczyniły się dwie sytuacje. Jedna z nich to fakt, że lekcje prowadzone przeze mnie w kl. III gimnazjum zmusiły mnie do opracowywania wielu lekcji powtórzeniowych, a druga, to lekcja sprzed kilku lat, kiedy to po przeprowadzonej hospitacji lekcji Pani Wizytator zaproponowała mi, aby ten scenariusz opublikować. Nie uczyniłam tego wtedy, ale pomysł pozostał i tak powstał.

Opracowała:

Mgr Urszula Dobosz

Nauczyciel PZSG

W StrzałkowieDo napisania niniejszego konspektu przyczyniły się dwie sytuacje. Jedna z nich to fakt, że lekcje prowadzone przeze mnie w kl. III gimnazjum zmusiły mnie do opracowywania wielu lekcji powtórzeniowych, a druga, to lekcja sprzed kilku lat, kiedy to po przeprowadzonej hospitacji lekcji Pani Wizytator zaproponowała mi, aby ten scenariusz opublikować. Nie uczyniłam tego wtedy, ale pomysł pozostał i tak powstał:


Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjum
TEMAT: Powtórzenie wiadomości o kuli i sferze

CZAS TRWANIA: 45 minut


PROGRAM: Od Pitagorasa do Euklidesa

DKW – 4014-180/99


CEL GŁÓWNY: wyrabianie i utrwalanie sprawności rachunkowej i umiejętności posługiwania się wzorami matematycznymi (ich przekształceniami i zastosowaniami
w praktyce)

CELE OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- wskazać różnice między kulą a sferą i ich przekrojami,
- stosować wzory na obliczanie pola i objętości kuli (pola i obwodu koła)
- sprawnie przekształcać wzory i wykorzystywać je w sytuacjach praktycznych


METODY I FORMY:
- ćwiczeniowa
- praca w grupach

POMOCE:
- przyrząd do demonstracji figur obrotowych
- modele przestrzenne kuli i sfery
- ,,modele naturalne” przyniesione przez uczniów (jabłka, pomarańcze, kulki plasteliny, balony, piłki itp.)
- deseczki do krojenia, noże (ostrożnie !!), kolorowe kartony (połowa A-4)
- Zał. Nr 1 - tabela wyników pracy w grupach
- Zał. Nr 2 – kartki z zadaniami 1a, 1b, 1c
- Zał. Nr 3 – karta do zadania 2 (do pocięcia)
- Ćwiczeniówka ,,Od Pitagorasa do Euklidesa” klasa III gimnazjum

PRZEBIEG LEKCJI:
I 1) Sprawdzenie pracy domowej (przypomnienie wiadomości o figurach obrotowych - w szczególności kula i sfera):

- Przypomnienie definicji kuli
a) uczniowie wskazują modele kuli
b) przypomnienie wzorów na obliczanie pola powierzchni i objętości kuli
c) obliczenia pamięciowe dla np.: r = 1, r =3
d) zademonstrowanie na przyrządzie modelu kuli (sfery)
- demonstrujemy kule o różnych promieniach
- Przypomnienie definicji sfery
a) uczniowie wskazują modele sfery
b) obliczanie powierzchni sfery (porównanie z polem powierzchni kuli)
- Przypomnienie pojęcia przekroju kuli i sfery

a) uczniowie przekrawają przyniesione przez siebie owoce i odbijają powstałe przekroje na kolorowych kartkach
b) uczniowie podają wnioski, mówią jaka figura powstała i jak obliczyć jej pole

Po skończonej lekcji uczniowie bardzo chętnie zjadają przyniesione owoce, pomyślmy więc o serwetkach.

II 1) Podanie tematu lekcji
2) Przydział zadań dla grup uczniów (4 osoby)
a) uczniowie otrzymują kartki z zadaniem 1 (zał. Nr 2) Po rozwiązaniu zadań uczniowie prezentują wyniki i sposób obliczenia na tablicy, każda grupa inne zadanie. Punkty wpisujemy do tabeli umieszczonej na tablicy.
b) Uczniowie każdej z grup wskazują swojego przedstawiciela, który na tablicy rozwiązuje zadanie 2 obliczając pole lub objętość kuli. Uczeń przychodząc do tablicy losuje karteczkę z wartością promienia i drugą z wielkością, którą ma obliczyć. Za prawidłowo wykonane zadanie może uzyskać dla grupy 2 pkt. (zał. Nr 3)

III 1) Podsumowanie lekcji i ocena
2) Zadanie i omówienie pracy domowej.
Zadanie 11, 13 str. 61 (w: ,,Od Pitagorasa do Euklidesa” Wanda i Stefan Łęscy – ćwiczeniówka)


IV ZAŁĄCZNIKI

a) załącznik Nr 1 – wieszamy na tablicy


Nr grupy Punkty


I


IIIII


IV

Zad. 1a

– za 1 pkt.

Zad. 1b

- za 2 pkt.

Zad. 1c

-za 3 pkt.

Zad. 2

- za 2 pkt.


RAZEM
b) załącznik Nr 2
Zad. 1a
Jaką objętość ma kula o promieniu 5cm ? (1 pkt.)

Zad. 1b
Po wykonaniu przekroju kuli stwierdzono, że odbity na papierze ślad ma 10 dm średnicy. Jaką powierzchnię miała ta kula ? (2 pkt.)

Zad. 1c
Do wykonania piłki do grania w piłkę nożną zużyto 546 π cm3 skóry. Jaki promień ma ta piłka ? (3 pkt.)


c) załącznik Nr 3


r = 1r = 2


r = 3


r = 4


r = 5


r = 6


P kuliP kuli


P kuli


P kuli


P kuli


P kuli


V kuliV kuli


V kuli


V kuli


V kuli


V kuli


1. Rozcinamy wzdłuż linii

2. Dzielimy na dwie grupy: w jednej karteczki z długością promienia, w drugiej pozostałe. Uczeń będzie obliczał tę wielkość, którą wylosuje.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie