Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt szkolenia - ewakuacja budynku szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9047 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Szkolenie w tym zakresie ma za zadanie teoretyczne przygotowanie osób kierujących ewakuacją do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

KONSPEKT SZKOLENIE DOSKONALĄCE z zakresu procedur postępowania na wypadek ogłoszenia ewakuacji

TEMAT SZKOLENIA:
Doskonalenie procedur związanych z postępowaniem na wypadek ogłoszenia ewakuacji szkoły.

CEL SZKOLENIA
Teoretyczne przygotowanie osób kierujących ewakuacją do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych

METODA SZKOLENIOWA:
wykład + dyskusja

POMOCE DYDAKTYCZNE:
 • rzutnik pisma
 • foliogramy ze schematami
ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
 1. Procedura alarmowania i powiadamiania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny itp.).
 2. Obowiązki osób funkcyjnych w przypadku wystąpienia zagrożeń.
 3. Obowiązki uczniów w przypadku ogłoszenia nakazu ewakuacji.
 4. Praktyczna realizacja procesu alarmowania, powiadamiania i kierowania ewakuacją
 5. Procedury postępowania w przypadkach szczególnych.
TREŚCI SZKOLENIOWE:
 1. Procedura alarmowania i powiadamiania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny itp.).
       Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń (w tym zagrożenia terrorystyczne).
       Ewakuacją szkoły kieruje Dyrektor (jego zastępca lub osoba wyznaczona) wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły, utrzymując ciągłe współdziałanie z Miejskim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
       W przypadku ogłoszenia ewakuacji uczniowie i pracownicy szkoły wyprowadzani są wyjściami ewakuacyjnymi na boisko szkolne, w jego wschodnią część, wzdłuż ogrodzenia sąsiadującego z ul. Obwodową. W przypadku złych warunków atmosferycznych uczniowie ewakuowani są do budynku Szkoły Podstawowej nr 10 na ul. Kochanowskiego.
 2. Obowiązki osób kierujących ewakuacją:
  1. Dyrektor (jego zastępca lub osoba upoważniona)
   1. podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu ewakuacyjnego nadzoruje przebieg ewakuacji
   2. przekazuje przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej informację, czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia kompleksu szkolnego
   3. przekazuje informację o wyłączeniu głównego zasilania elektrycznego, (w przypadku nie wyłączenia zasilania przekazuje informacje o usytuowaniu głównego wyłącznika)
   4. przekazuje informację o źródle zagrożenia i jego rodzaju
  2. Kierownik administracyjny, woźny, konserwator (dyżurny elektryk, pracownik obsługi technicznej)
   1. Kierownik administracyjny ściśle wykonuje polecenia Dyrektora – kierującego ewakuacją, w tym:
    • ogłasza alarm (5-krotny przerywany dźwięk dzwonka, 3 sekundy przerwy)
    • powiadamia ustnie lub telefonicznie woźnego oraz pracownika obsługi technicznej o ogłoszeniu ewakuacji
   2. Woźny otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne oraz zapewnia drożność drogi pożarowej i składa meldunek o wykonaniu obowiązków kierującemu ewakuacją
   3. Pracownik obsługi technicznej wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i składa meldunek o wykonaniu obowiązków kierującemu ewakuacją
  3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych klasach:
   1. wydają polecenia uczniom o zabraniu rzeczy osobistych, zamknięciu okien i ustawieniu się w kierunku wyjścia z klasy,
   2. przeliczają uczniów, wyprowadzają ich na korytarz i kierują się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie ze schematem dróg ewakuacyjnych,
   3. po wyprowadzeniu uczniów na zewnątrz dokonują ponownego przeliczenia i składają meldunek osobie kierującej ewakuacją.
  4. Obowiązki uczniów w przypadku ogłoszenia nakazu ewakuacji
   Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:
   1. spakować wszystkie rzeczy osobiste,
   2. zamknąć na polecenie nauczyciela wszystkie okna,
   3. ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
   4. na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem w sposób uporządkowany, udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
   5. niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.:
    • przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie),
    • zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.
 3. Praktyczna realizacja procesu alarmowania, powiadamiania i kierowania ewakuacją

  Czas w minutach Działania
  G-00
 4. wystąpienie zdarzenia wg założenia
 5. do G + 01
 6. został powiadomiony o zdarzeniu nauczyciel lub inny pracownik szkoły
 7. do G + 02
 8. został powiadomiony Dyrektor szkoły
 9. do G + 04
 10. Dyrektor szkoły przeprowadza ocenę i analizę zagrożenia i PODEJMUJE DECYZJĘ o nakazie ewakuacji ludzi
 11. od G + 04 do G + 05
 12. Dyrektor powiadamia straż pożarną
 13. od G + 04 do G + 05
 14. Sekretariat realizuje swoje zadania zgodnie z procedurą: o ogłasza alarm (dzwonek) o powiadamia dyżurnego elektryka o powiadamia woźnego
 15. Od G + 05 do G + 10
 16. Dyżurny elektryk wyłącza główne zasilane elektryczne
 17. Od G + 05 do G + 10
 18. Woźny otwiera wszystkie wyjścia z budynku szkoły
 19. Od G + 05 do G + 10
 20. Nauczyciele wyprowadzają uczniów z budynku
 21. Do G + 11
 22. Dyrektor szkoły przyjmuje meldunki od nauczycieli o ilości osób ewakuowanych, o wyłączeniu głównego zasilania elektrycznego
 23. Do G + 15
 24. Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego wyznaczona) składa meldunek dowódcy przybyłej straży pożarnej i przekazuje kierownictwo dalszą akcją ratowniczą.
 25. Od G + 15 do G + 30
 26. Omówienie przebiegu ćwiczenia i powrót uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych.


 27. O czym należy pamiętać po ogłoszeniu nakazu ewakuacji?
  • sprawdzić czy zamknięte zostały wszystkie okna,
  • wyłączyć wszystkie maszyny i urządzenia (np. komputery, rzutniki, projektory, radia itp.),
  • przeliczyć wszystkich uczniów przed opuszczeniem klasy i ponownie po opuszczeniu budynku, o wszelkich różnicach należy powiadomić kierującego ewakuacją,
  • należy wszelkimi możliwymi środkami przeciwdziałać objawom paniki,
  • należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej, który z urzędu przejmuje dowodzenie,
 28. Procedury postępowania w przypadkach szczególnych
       Przez przypadki szczególne rozumiemy sytuację, gdy nie wszystkie działania zostaną przeprowadzone w sposób zaplanowany oraz gdy wynikną dodatkowe, nieprzewidziane komplikacje.

  Przykłady:
  1. W trakcie ewakuacji jedna z osób zasłabła i niezauważona przez pozostałych uczniów pozostała w budynku. Brak ucznia został dostrzeżony w trakcie ponownego przeliczania na boisku szkolnym.
   DZIAŁANIE:
        Zgłoszenie faktu dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej z podaniem prawdopodobnej lokalizacji poszkodowanego. Postawienie w stan gotowości pielęgniarki z gabinetu doraźnej pierwszej pomocy lub (w przypadku konieczności) wezwanie pogotowia ratunkowego
  2. Uzyskano informację o uczniu (uczniach) przebywających w budynku (np. w toalecie)
   DZIAŁANIE:
        Zgłoszenie faktu dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej z podaniem prawdopodobnego miejsca przebywania ucznia (uczniów).
  3. Wystąpiła niemożność skontaktowania się z pracownikiem obsługi technicznej – główne zasilanie elektryczne nie zostało wyłączone.

   DZIAŁANIE:
        Zgłoszenie faktu dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej z podaniem dokładnej lokalizacji głównego wyłącznika elektrycznego (tablica rozdzielcza nr 12 przy wyjściu od strony ul. Zacisznej)
  4. Nastąpiło odcięcie dróg ewakuacyjnych z powodu znacznego zadymienia korytarza.

   DZIAŁANIE:
       Pozostać w sali lekcyjnej zamykając drzwi i okna i oczekiwać na przybycie pomocy. W sposób widoczny i wyraźny sygnalizować o miejscu swojego pobytu. Zachować spokój, unikać paniki
  5. Podsumowanie szkolenia – dyskusja


Opracowanie:
Agnieszka Jaros
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie