Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs ekologiczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 998 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

I.                   Termin i miejsce
Konkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 5 w Gorliczynie podczas ferii zimowych- dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.
II.                Cele konkursu
·         rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego człowieka;
·         tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
·         integrowanie treści różnych dziedzin edukacji z uwzględnieniem potrzeb ekologicznych;
·         rozwijanie umiejętności rozwijania, gromadzenia oraz selekcjonowania informacji na temat środowiska przyrodniczego, jego elementów oraz form ochrony;
·         wskazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
III.             Zasady uczestnictwa1.         Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów terenu gminy Przeworsk.
2.         Do udziału w konkursie szkoły zgłaszają 3- osobowy zespół reprezentujący szkołę.
3.         Tematyka konkursu obejmuje  zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych oraz ogólnych wiadomości z ekologii i ochrony środowiska.
4.         Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap I- rozwiązanie testu złożonego z 10 pytań, test oparty jest na korelacji międzyprzedmiotowej(biologia, chemia, geografia, fizyka). Każdy uczestnik rozwiązuje test indywidualnie, uzyskane przez niego punkty sumowane są na konto całej drużyny.
Etap II- konkurencje zespołowe:
§         1 konkurencja- 1 z członków zespołu losuje i przedstawia rysunkiem powiedzenie (przysłowie) tematycznie związane z wodą. Pozostali członkowie odgadują, jeżeli nie udzielą odpowiedzi w określonym czasie, szansę dostają pozostali uczestnicy konkursu.
§         2 konkurencja- każda drużyna udziela odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
5.         Nagrody otrzymują wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny.
Pytania konkursowe
1.         Co to są kwaśne deszcze?
2.         Na czym polega zjawisko eutrofizacji.
3.         Jakie znasz klasy czystości wód? Scharakteryzuj każdą z nich.
4.         Co to jest bilans wodny i jakie są jego elementy składowe?
5.         Wymień trzy sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń hydrosfery.
6.         Na czym polega proces samooczyszczania wód?
7.         Na czym polega biologiczne oczyszczanie ścieków?
8.         Wymień trzy największe polskie rzeki graniczne.
9.         Wymień trzy funkcje wody w organiźmie człowieka.
10.     W dorzeczu jakiej rzeki znajduje się Twoja miejscowość?
Właściwości wody:
1.         Dlaczego lód nie opada na dno zbiornika?
2.         Dlaczego nie można zmieszać wody i oleju?
3.         Na czym polega polarna budowa cząsteczki wody?
4.         Dzięki jakiej właściwości wody niektóre owady mogą biegać po jej powierzchni?
5.         Co oznacza pojęcie ciepło parowania?
6.         Jakie rodzaje mieszanin tworzą z wodą różne znane nam substancje, podaj przykłady?
7.         Na czym polega dekantacja?
8.         Na czym polega  sedymentacja?
9.         Wyjaśnij pojęcie elektrolizy.
10.     Na czym polega destylacja? Co to jest woda destylowana?
Pojęcia- wyjaśnianie znaczenia1.         Hydrologia
2.         Woda królewska
3.         Woda ciężka
4.         Woda twarda
5.         Woda utleniona
6.         Woda sodowa
7.         Woda krystalizacyjna
8.         Hydrosfera
9.         Woda wapienna
10.     Roczna suma opadów
Powiedzenia (przysłowia)
1.         Burza w szklance wody.
2.         Podobni jak dwie krople wody.
3.         Wpaść z deszczu pod rynnę.
4.         Robić wodę z mózgu.
5.         Dziesiąta woda po kisielu.
6.         Cicha woda brzegi rwie.
7.         Sitem wody nie nabierzesz.
8.         W gorącej wodzie kąpany.
9.         Czuć się jak ryba w wodzie.
10.     Bać się jak diabeł święconej wody.
11.     Patykiem po wodzie pisane.
12.     Woda sodowa uderza do głowy.

TEST KONKURSOWY
-         otrzymujesz test złożony z 10  pytań
-         odpowiedź zaznacz czytelnie długopisem
-         czas na rozwiązanie testu wynosi 20 minut
POWODZENIA 
1.      Oczyszczanie chemiczne ścieków polega na:
A.     Przepuszczaniu ścieków przez kraty, sita i piaskowniki
B.     Filtrowaniu
C.     Koagulacji i utlenianiu, chlorowaniu ścieków surowych
D.     Oczyszczaniu na sztucznych złożach biologicznych      (0-1pkt)
2.      Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?
A.     Woda do picia nie zawiera domieszek żadnych innych substancji chemicznych
B.     Woda pokrywa około 75% powierzchni Ziemi
C.     Wody mineralne to wody źródlane, w których rozpuszczone są sole
D.     Woda destylowana to woda oczyszczona metodą destylacji, nie zawiera innych związków.                                                                           (0-1pkt)
3.      Kwaśne deszcze są spowodowane zanieczyszczeniem powietrza tlenkami
A.     Wodoru, glinu, chloru
B.     Siarki, azotu, węgla
C.     Krzemu, wapnia, chloru
D.     Sodu, potasu, wodoru                                                     (0-1pkt)
4.      Człowiek wydala wodę z :
A.     Moczem
B.     Potem
C.     Wydychanym powietrzem
D.     Wszystkimi wymienionymi drogami                               (0-1pkt)
5.      Woda jest niezbędna do rozmnażania się
A.     Ryb i płazów jajorodnych
B.     Mszaków i paprotników
C.     Owodniowców
D.     Poprawne są odpowiedzi A i B                                       (0-1pkt)
 
                                                               
6.      Woda przeznaczona do picia może zawierać:
A.     Detergenty
B.     Bakterie
C.     Sole mineralne
D.     Związki kadmu i ołowiu                                                 (0-1pkt)
7.      Wybierz prawidłowy łańcuch troficzny
A.     Rośliny wodne- ryby roślinożerne- ryby drapieżne
B.     Rośliny- ryby drapieżne- ryby roślinożerne
C.     Ukleja- plankton- szczupak
D.     Ślimak- roślina- ukleja                                                    (0-1pkt)
8.      Woda zamarzając w szczelinach skał rozsadza je i niszczy dlatego, że:
A.     Zwiększa swoją objętość

B.     Zmniejsza swoją objętość

C.     Objętość wody pozostaje taka sama
D.     Brak poprawnej odpowiedzi                                          (0-1pkt)
9.      Wskaźnik, który umożliwia określanie stanu sanitarnego wód to:
A.     BZT
B.     Odczyn kwaśny
C.     Miano Coli
D.     Odczyn zasadowy                                                           (0-1pkt)
10.  Która z informacji o występowaniu wody w przyrodzie jest prawdziwa:
A.     Najwięcej wody występuje w hydrosferze
B.     Najmniejsze ilości wody są w atmosferze
C.     W skład wszystkich organizmów żywych wchodzą duże ilości wody
D.     Odpowiedzi A, B, C są prawdziwe                                    (0-1pkt)
 
 
 
 
 
 
                                  Zagadnienia do konkursu
 
1.                 Występowanie wody w przyrodzie.
2.                 Właściwości fizyko-chemiczne wody
3.                 Woda jako związek chemiczny- budowa cząsteczki.
4.                 Woda jako rozpuszczalnik, roztwory, mieszaniny niejednorodne, sposoby  
                        ich rozdzielania.
5.                 Pojęcia związane z wodą np. hydrologia, woda królewska itp.
6.                 Rola wody w życiu roślin, zwierząt, człowieka  (np. rozmnażanie,      wydalanie).
7.                 Zależności troficzne w ekosystemach wodnych.
8.                 Zanieczyszczenia wód i sposoby przeciwdziałania im.
9.                 Metody oczyszczania ścieków.
10.             Klasy czystości wód.
11.             Kwaśne deszcze.
12.             Eutrofizacja.
13.             Samooczyszczanie się wód.
14.             Powiedzenia (przysłowia ) związane z wodą (na podstawie Małego Słownika J.Polskiego PWN).


przygotowany przez: nauczyciela biologii i chemii- mgr Agatę Gilarską;
nauczyciela plastyki- mgr Małgorzatę Rozpotyńską

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie