Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekty lekcji języka angielskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 50881 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentuję kilka konspektów swoich lekcji prowadzonych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w klasie VI Szkoły Podstawowej- bez załączników, poprostu jako pomysł na schemat lekcji.
Tematy lekcji:
1.Parts of body.
2.Safe holiday.
3.Vocabulary practise.
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI
SOSW w Sanoku

DATA: 23.09 2002r
MIEJSCE: sala lekcyjna
CZAS TRWANIA: 45 min.

SUBJECT: PARTS OF BODY.

CEL OGÓLNY:
 • Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z nazwami części ciała w języku angielskim.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Ćwiczenie wzrokowego odpoznawania znanych wyrazów spośród kilku innych o podobnym obrazie graficznym.
 • Wprowadzenie nowego słownictwa czynnego- kolejne nazwy części ciała: hand, leg, feet, teeth.
 • Wprowadzenie do słownictwa biernego uczniów przymiotnika „big” oraz określeń kierunkowych „left”, „right”.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego czytania i zapisywania wprowadzonych na lekcji nowych wyrazów.
 • Próby konstruowania samodzielnych krótkich zdań oznajmujących.
 • Ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w języku angielskim bez dokładnej znajomości wszystkich słów.
METODY PRACY:
 • podająca,
 • praktycznego działania.
FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • binarna.
 • zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • kaseta magnetofonowa
 • karty pracy,
 • etykiety,
 • ilustracje.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności: Who’s missing?; present, absent).
 2. Odpytanie uczniów z następującego zakresu wiadomości:
  • nazwy kolorów,
  • liczebniki w zakresie 10, w języku angielskim
  • nazwy części ciała.
 3. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji:
  • nazywanie przez wszystkich uczniów kolejnych części ciała w jęz. angielskim,
  • wspólne zaśpiewanie piosenki „Head, shoulders...” z pokazywaniem.
 4. Zapis na tablicy i w zeszytach tematu lekcji: „PARTS OF BODY”.
 5. Wprowadzenie nowego słownictwa:
  • zapis w zeszytach nowych nazw nieznanych jeszcze uczniom nazw części ciała w języku angielskim (hand, leg, feet, teeth) z wymową i tłumaczeniem,
  • ćwiczenie ich prawidłowej wymowy.
 6. Utrwalanie nazw częsci ciała w jęz. angielskim:
  • wykonywanie karty pracy I.(wzrokowe odpoznawanie wyrazów spośród kilku podobnych, ćwiczenia w pisaniu),
  • ćwiczenia w słuchowym odpoznawaniu wyrazów (uczniowie tłumaczą na język polski słowa wypowiadane przez angielskiego lektora na kasecie magnetofonowej),
  • zapoznanie uczniów ze znaczeniem przymiotnika „big”, wykonywanie karty pracy II ( uzupełnianie zdań nazwą części ciała, np.Elephant has got big ….nose…… .
  • zabawa “Lampa- nos” z użyciem słów angielskich.
 7. Podsumowanie wiadomości z lekcji:
  • praca w dwójkach z elementami rywalizacji – dobieranie etykiet do obrazków na czas,
  • praca grupowa - konstruowanie prostych zdań np.”This is head.” etc.
  • próby tłumaczenia i wykonywania poleceń bez znajomości wszystkich słów np.”Touch your nose.” „Stand up.” etc.
 8. Ocena zachowania i pracy uczniów na lekcji.
 9. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim.
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI
SOSW w Sanoku

DATA: 09.06.2003r.

MIEJSCE: sala lekcyjna

CZAS TRWANIA: 45 min.

SUBJECT: “SAFE HOLIDAY”.

CEL OGÓLNY:
 • Wprowadzenie nowego słownictwa .
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wprowadzenie słownictwa ostrzegającego przed niebezpieczeństwem w języku angielskim.
 • Ćwiczenie poprawnej wymowy i pisowni nowych słów.
 • Utrwalanie umiejętności wykorzystywania znanych słów w zdaniach.
 • Ćwiczenie rozumienia kontekstu dłuższej wypowiedzi w języku angielskim bez dokładnej znajomości wszystkich słów
METODY PRACY:
 • podająca,
 • burza mózgów,
 • praktycznego działania.
FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • karta pracy do „Exercise Book”
 • ilustracje tematyczne (tablice ostrzegawcze w języku angielskim),
 • kaseta magnetofonowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności; Who’s missing?; present, absent).
 2. Odpytanie Uczniów ze znajomości słownictwa zawartego w „Exercise Books” oraz umiejętności stosowania poznanych struktur gramatycznych czasu Present Simple.
 3. Swobodna rozmowa na temat okresu wakacji (oczekiwania Uczniów, formy wypoczynku wakacyjnego i niebezpieczeństwa z tym związane) mająca na celu zapoznanie Uczniów z celem dzisiejszej lekcji, zapis na tablicy i w zeszytach tematu zajęć: „SAFE HOLIDAY”
 4. Wklejenie do zeszytów ilustracji tablic ostrzegających przed niebezpieczeństwem w języku angielskim np. DANGER!, STOP!, DON’T OPEN!, DON’T TOUGH! Omówienie każdego znaku, przetłumaczenie jego znaczenia na język polski, ćwiczenie poprawnej wymowy.
 5. Słuchanie kasety magnetofonowej z krótkimi opisami słownymi niebezpiecznych sytuacji, zawierających słowa kluczowe, które pozwolą uczniom samodzielnie przetłumaczyć skrótowo usłyszaną historyjkę na język polski i dopasować do sytuacji któryś z wcześniej poznanych znaków ostrzegawczych.
 6. Wykonywanie karty pracy do ćwiczeń (praca indywidualna): uzupełnianie zdań z lukami wyrazami z lekcji, podpisywanie ilustracji odpowiednimi ostrzeżeniami w języku angielskim, układanie zdań z rozsypanek słownych.
 7. Podsumowanie zajęć, ocena pracy i zachowania Uczniów na lekcji.
 8. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim.
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI
SOSW w SANOKU

DATA: 03.04. 2003r.

MIEJSCE: sala lekcyjna

CZAS TRWANIA: 45 min.

SUBJECT: “VOCABULARY PRACTISE”.

CEL OGÓLNY:
 • Utrwalenie znanego Uczniom słownictwa z różnych dziedzin.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Ćwiczenie poprawnej wymowy i pisowni słów angielskich.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • Powtórzenie i utrwalenie liczebników, słownictwa związanego z rodziną, szkołą, nazwami zwierząt, owoców, warzyw etc.
METODY PRACY:
 • metoda burzy mózgów,
 • metoda praktycznego działania.
FORMY PRACY:
 • grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • puzzle słowne,
 • rozsypanki wyrazowe i zdaniowe,
 • ilustracje i etykiety,
 • zagary,
 • owoce.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności; Who’s missing?; present, absent).
 2. Odpytanie Uczniów ze znajomości słownictwa związanego z rodziną.
 3. Zapoznanie Uczniów z celem dzisiejszej lekcji – powtórzenie całego znanego Uczniom słownictwa w formie rywalizacji między grupami, zapis na tablicy i w zeszytach tematu zajęć: „VOCABULARY PRACTISE”
 4. Podział klasy na trzy grupy poprzez odliczanie rymowanką „The seven days blues”w języku angielskim
 5. Przeprowadzenie rywalizacji; zadania do wykonania na czas i poprawność:
  • Układanie puzzli z nazwami kolorów.
  • Dopasowywanie etykiet z nazwami zwierząt do ich ilustracji.
  • Wykonywanie uzupełnianki literowej z dniami tygodnia.
  • Układanie w odpowiedniej kolejności rozsypanki z nazwami miesięcy.
  • Nastawianie zegarów na podaną przez nauczyciela godzinę pełną.
  • Układanie zdań, przekształcanie zdań twierdzących w pytające (układanie rozsypanek zdaniowych).
  • Opisywanie gestem i przymiotnikami (typu: big, red, sweet) przez przedstawiciela grupy pokazanego mu przez nauczyciela owocu, zadaniem grupy jest odgadnąć jego nazwę w języku angielskim.
 6. Podsumowanie wyników rywalizacji, nagrodzenie zwycięskiej grupy owocami, których nazwy odgadywali oraz ocenami.
 7. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie