Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju nauczyciela języka niemieckiego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3764 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczyciem mianowanym języka niemieckiego w gimnazjum. Przez te osiem lat pracowałam juz w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, oraz z dorosłymi, opracowując swój plan brałam pod uwagę tylko takie działania, które mogę zrealizować na 100%.

Cele:
· podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych,
· podniesienie jakości pracy szkoły
· zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Procedura wstępna
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, uwagi

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

·Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie).

sierpień/ wrzesień 2005 r.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 1 pkt. 1 Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, uwagi

1.

Wykorzystanie technologii informacyjnej

·Przygotowanie testów, sprawdzianów, rozkładów materiału, pomocy
dydaktycznych, konspektów
itp. przy pomocy techniki komputerowej;

·Korzystanie z Internetu w celu wyszukania interesujących materiałów dydaktycznych, nowości metodycznych, oryginalnych tekstów niemieckojęzycznych

·Prowadzenie korespondencji z Instytutem Goethego, Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, itp. przy pomocy Internetu.

na bieżąco


okres

stażu

na bieżąco

Przykładowe pomoce, konspekty;

Przykładowe materiały

Korespondencja

2.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i Internetu

·Lekcje internetowe;

·Lekcje otwarte;

·Zajęcia koła z języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera i Internetu, np.: korespondencja lekcje internetowe.

okres stażu

w miarę możliwości

Konspekty lekcji internetowych i otwartych

3.

Wykorzystywanie na lekcji dostępnych programów multimedialnych

·Korzystanie z polsko – niemieckiego, niemiecko – polskiego słownika multimedialnego

·Korzystanie z programu komputerowego do tworzenia krzyżówek EclipseCrossword”

w miarę

potrzeb
okres stażu

Konspekt lekcji z użyciem słownikaPrzykładowe krzyżówki

4.

Poszukiwanie informacji

·Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

okres stażu

Wykaz stron internetowych pomocnych w pracy nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy

5.

Współtworzenie internetowej strony szkoły

·Stworzenie niemieckojęzycznej wersji strony PG w Białobrzegach;

·Aktualizowanie strony w języku niemieckim

okres stażu

potwierdzenie

6.

Publikacje na stronach www np.: www.literka.pl lub www.profesor.pl

·Publikacje planu rozwoju, scenariuszy lekcji, przeprowadzonych projektów internetowych

okres stażu

zaświadczenia

7.

Dzielenie się swoją wiedzą dydaktyczną

·Prowadzenie lekcji dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

·Samoocena

okres stażu

Karty obserwacji

8.

Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Języka Niemieckiego

·Członkowstwo w PSJN

·Udział w konferencjach i zjazdach PSJN

okres stażu

zaświadczenia

9.

Wykonywanie zadań egzaminatora maturalnego

·Udział w komisjach egzaminacyjnych;

·Sprawdzanie prac maturalnych

maj (w miarę potrzeb)

Zaświadczenia, sprawozdania


§ 8 ust. 1 pkt. 2 Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły .

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, uwagi

1.

Udział w pracach zespołów zadaniowych

·Aktualizacja planu dydaktycznego szkoły, kalendarza imprez szkolnych i innych dokumentów.

wrzesień 2005 r., 2006 r., 2007 r.

potwierdzenia

2.

Udział w dniach otwartych szkoły

·Systematyczny udział w dniach otwartych szkoły i kontakt z rodzicami

okres stażu

potwierdzenie

3.

Realizacja programu autorskiego koła zainteresowań z języka niemieckiego

·Udział w kursie „Jak napisać program autorski”

·Opracowania programu autorskiego zajęć na rzecz ucznia zdolnego z języka niemieckiego

·Wdrożenie programu autorskiego

rok szkolny 2005/2006

rok szkolny 2005/2006


2006/2007

Zaświadczenie,program autorski
Ksero dziennika

4.

Prowadzenie zajęć dodatkowych

·Prowadzenie koła z zainteresowań z języka niemieckiego

na bieżąco

Ksero dziennika

5.

Organizowanie wycieczek integracyjnych, krajoznawczych, promujących język niemiecki

·Organizacja wycieczek klasowych np.: do kina

·Organizacja rajdów pieszych (edukacja regionalna)

·Organizacja rajdów rowerowych (edukacja regionalna)

·Organizacja wycieczki do Berlina

okres stażu
w miarę możliwości finansowych uczniów

Karty wycieczek

6.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

·Wspólne organizowanie zakończenia klas III oraz ślubowania klas I

· Współorganizowanie imprez szkolnych np.: dyskoteki, akademie z okazji Bożego Narodzenia.
na bieżąco

Scenariusze, zaświadczenia

7.

Współpraca z Komitetem Konkursu z Języka Niemieckiego dla Gimnazjum (Instytut Goethego, Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego)

·Przygotowanie uczniów do konkursu;

·Przeprowadzenie szkolnej edycji konkursu;

·Sprawdzenie prac etapu szkolnego;

·Napisanie sprawozdania z etapu szkolnego konkursu.

okres stażu
listopad 2005 r.

2006 r.

2007 r.
Listy uczestników, sprawozdania

8.

Organizacja konkursów międzyklasowych

·Organizacja konkursów ze znajomości języka niemieckiego w kategorii klas pierwszych, drugich i trzecich

·Organizacja konkursu

Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
kwiecień/ maj 2006 r.

2007 r.

2008 r.

Przykładowe zestawy konkursowe, sprawozdania

9.

Praca w zespole języków obcych

·Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach zespołu;

·Pisanie sprawozdań z działalności zespołu języków obcych

·Tworzenie wspólnych projektów
okres stażu

Protokoły zebrań zespołu,

Sprawozdania z działalności.


Scenariusze projektów sprawozdania
10.

Kształcenie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym, oraz mającym problemy w nauce języka niemieckiego

·Zapoznanie z opinią Poradni;

·Zebranie informacji o możliwościach ucznia (ankieta)

· Analiza możliwości ucznia;

· Wdrożenie działań
okres stażu

Ankieta, analiza i wnioski (przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, rodzicami ucznia i pedagogiem)

§ 8 ust. 1 pkt. 3 Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, uwagi

1.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu,

·Uczestnictwo w konferencjach metodycznych;

·Udział w formach doskonalenia organizowanych przez szkołę;

·Uczestnictwo w kursach doskonalących;
okres stażu

Zaświadczenia, certyfikaty,

potwierdzenia udziału w kursach,
2.

Samokształcenie

·Czytanie literatury fachowej;

·Czytanie prasy fachowej np.: „Języki obce w szkole”, „Fremdsprache Deutsch”
okres stażu

Notatki, wnioski

3.

Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy

·Dbanie o pracownię przedmiotową;

·Aktualizowanie gazetki ściennej;

· Przygotowanie pomocy dydaktycznych;

·Przygotowanie scenariuszy zajęć.
okres stażu

Ciekawe materiały, scenariusze zajęćPlan opracowała
mgr Anna Wieczorek
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BIAŁOBRZEGACH

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie