Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja europejska na lekcjach matematyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 999 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Problematyka europejska znalazła odzwierciedlenie w programach dla gimnazjów i szkół średnich, jednak edukacja europejska stanowić powinna proces wychowania rozpoczynający się od wczesnych lat szkolnych. Dlatego moja innowacja ma na celu przybliżenie uczniom szkoły podstawowej wiedzy na temat Europy, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej struktur, ale w szczególności przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Rozszerzenie Unii Europejskiej to przełomowy etap historii Europy i Polski.

1 maja 2004r. Unia Europejska powiększyła się o 10 nowych państw. Oznacza to, że europejski „klub” liczy obecnie 25 członków. We wszystkich krajach Unii Europejskiej mieszka ponad 450 milionów osób. Od momentu rozpoczęcia procesu integracji Polski z Unią stało się jasne, że decydujące w tym procesie będzie przygotowanie młodego pokolenia do nowych warunków, w których przyjdzie im żyć. Problematyka europejska znalazła odzwierciedlenie w programach dla gimnazjów i szkół średnich, jednak edukacja europejska stanowić powinna proces wychowania rozpoczynający się od wczesnych lat szkolnych. Niewiedza jest jednym z głównych powodów odrzucania przez Polaków idei integracji z Unią Europejską. Należy uświadomić młodym ludziom, że integracja Polski z Unią to fundamentalne zmiany we wszystkich przejawach życia społecznego i zwłaszcza młode pokolenie powinno być do tych zmian dobrze przygotowane. Brak obiektywnej informacji o szansach i możliwych problemach związanych z procesem integracji to główny powód, dla którego poparcie dla procesu integracji jest tak zmienne. Nowoczesna szkoła powinna dbać o przygotowanie ucznia do funkcjonowania w zjednoczonej Europie, dlatego edukacja zajmuje centralne miejsce w debacie nad przyszłością integracji europejskiej.

Moja innowacja ma na celu przybliżenie uczniom wiedzy na temat Europy, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej struktur, ale w szczególności przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Znajdują się w niej trzy elementy:

1) uczenie o Europie, czyli podstawowe wiadomości o Europie, krajach należących do Unii Europejskiej oraz historia Unii Europejskiej;

2) uczenie o integracji europejskiej, czyli ukazanie procesów integracyjnych, wiedza o instytucjach europejskich;

3) europejskie myślenie, czyli nauka o fundamentalnych wartościach i zasadach, na których oparta jest Europa, takich jak demokracja, tolerancja, prawa człowieka, gospodarka rynkowa, a także otwartość na inność i różnorodność.

Zagadnienia z edukacji europejskiej wkomponowałam w plany wynikowe nauczania matematyki. Założyłam trzyletni czas trwania innowacji. Uczestniczą w niej uczniowie drugiego etapu edukacyjnego. Poprzez ciekawe treści zadań staram się przekazać uczniom jak najwięcej wiadomości na temat Europy i Unii Europejskiej. Zadania te odnoszą się do różnych treści i umiejętności zapisanych w podstawie programowej z matematyki dla danej klasy. Zastosowałam różne metody pracy, między innymi: pracę indywidualną i grupową ale również poszukiwanie i wybieranie informacji (biblioteka, prasa, telewizja, Internet).

CELE INNOWACJI:

~ kształtowanie świadomości europejskiej,
~ popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
~ zachowanie poczucia świadomości narodowej młodego pokolenia,
~ poznanie instytucji Unii Europejskiej,
~ doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

ZADANIA INNOWACJI:

~ stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, aby mógł znaleźć odpowiedź jak żyć w zjednoczonej Europie,
~ rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania krajów europejskich,
~ przekazywanie wiedzy o Europie, jako organizmie, w skład którego wchodzi Polska,
~ uczenie o Polsce w powiązaniu z historią i kulturą Europy,
~ rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
~ krzewienie praw człowieka, poszanowania odmienności, solidarności społecznej, współpracy, przyjaźni i pokoju.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA:

1. Pojęcie Unii Europejskiej.
2. Położenie Polski na mapie Europy i kraje sąsiadujące.
3. Położenie państw należących do UE.
4. Stolice i flagi krajów UE.
5. Powierzchnia i ludność krajów UE.
6. Historia integracji UE.
7. Flaga i hymn UE.
8. Euro – waluta zintegrowanej Europy.
9. Wybitni europejczycy, Robert Schuman, znani europejscy pisarze.
10. Instytucje UE: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1. Potrafi wymienić kraje należące do Unii Europejskiej.
2. Zna położenie krajów należących do UE na mapie.
3. Rozumie podstawowe cele UE.
4. Zna banknoty i monety Euro.
5. Zna cele wprowadzenia wspólnej waluty, umie przeliczać waluty.
6. Zna flagę i hymn Unii Europejskiej.
7. Potrafi wymienić instytucje Unii Europejskiej i ich najważniejsze zadania,
8. Znajdzie i wykorzysta informacje z różnych źródeł.
9. Potrafi wymienić cechy prawdziwego europejczyka.
10. Zainteresuje się problemami uczniów innych krajów.

EWALUACJA:

Zbieranie informacji zwrotnej od uczniów przeprowadzam w formie ewaluacji wiedzy po wybranych zajęciach lekcyjnych, konkursu o Unii Europejskiej oraz ankiety po każdym roku i na zakończenie innowacji. Analizę i wnioski przedstawiam w formie sprawozdania.

LITERATURA:

1. Edukacja europejska w zreformowanej szkole. Praca zbiorowa pod red. S. Bednarka, DTSK SILESIA, Wrocław 2000r
2. Jaka Europa? Perspektywy i bariery integracji. Praca zbiorowa pod red. Piotra Buczkowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003r
3. H. Konopka, Edukacja europejska. Ścieżka edukacyjna dla gimnazjum. Oficyna Wydawnicza “ Graf Punkt”, Warszawa 2000r
4. W. Weidenfeld, W.Wessels, Edukacja europejska w gimnazjum. Fundacja szkolna, Wałbrzych 2000r
5. N. Ostrowska, G. Spychała, Edukacja europejska na lekcjach matematyki. Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2002r

Opracowała:
Grażyna Szczęch, nauczyciel matematyki SP-8 Słupsk.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie