Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria ocen z Informatyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4791 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wyznaczenie jasnych kryteriów oceniania oraz określenie swoich wymagań w stosunku do uczniów jest jednym z wazniejszych warunków uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej.
KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI
 dla uczniów szkoły podstawowej


OCENA: CELUJĄCY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:
 -wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania wykraczające poza zakres materiału;
 -zastosować poznane treści programowe w sytuacjach trudniejszych;
 -przygotować dodatkowe informacje na zajęcia.

2. Uczeń w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.

3. Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela bierze udział w konkursach informatycznych; korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach.


OCENA: BARDZO DOBRY
 
1. Uczeń potrafi samodzielnie:
 -wykonać zlecone prace na komputerze;
 -zawsze skończyć rozpoczętą pracę.

2. Uczeń jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć.

3. Uczeń opanował wszystkie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę.


OCENA: DOBRY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:
 -wykonać większość zadań na lekcji.

2. Uczeń jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań; przeważnie kończy rozpoczęte na lekcji zadania.

3. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; czasami korzysta z pomocy nauczyciela.OCENA:  DOSTATECZNY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:
 -wykonać proste zadania za pomocą komputera.

2. Uczeń pracuje nie zawsze systematycznie; nie wykorzystuje swoich możliwości; nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

3. Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; wymaga pomocy nauczyciela w większości podejmowanych działań.


OCENA: DOPUSZCZAJĄCY

1. Uczeń nie potrafi samodzielnie:
 -wykonać zadania na komputerze.

2. Uczeń pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.

3. Uczniowi brak chęci do pogłębiania wiedzy; wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań.


OCENA:  NIEDOSTATECZNY

1. Uczeń nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających stosowania podstawowych umiejętności.

2. Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem; bierze bierny udział w zajęciach.

3. Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.METODY POMIARU DYDAKTYCZNEGO:

1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
2. Odpowiedzi ustne.
3. Odpowiedzi pisemne ( kartkówki, sprawdziany, testy)
4. Aktywność podczas pracy na lekcji.
5. Samodzielne prace uczniów.
6. Prace domowe.


Ad.1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
 Ocenie podlega:
-stopień samodzielności wykonywania zadania;
-końcowe efekty pracy;
-stopień zaangażowania podczas wykonywania zadania.

Ad.2. Odpowiedzi ustne.
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest  wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.

Ad.3. Odpowiedzi pisemne ( kartkówki, sprawdziany, testy)
 Ocenie podlega:
-wiedza bieżąca (kartkówki);
-wiadomości i umiejętności zdobyte po zakończeniu nauki z poszczególnych działów tematycznych.

Ad.4.  Aktywność podczas pracy na lekcji.
 Ocenie podlega:
-aktywność ucznia w czasie zajęć;
-stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;
-zainteresowanie tematem lekcji;
-przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji (na ocenę celującą).

Ad.5. Samodzielne prace uczniów.
 Ocenie podlega:
-stopień opanowania umiejętności posługiwania się danym programem;
-stosowanie typowych rozwiązań;
-dokładność i estetyka wykonania zadania.

Ad.6. Prace domowe.
 Ocenie podlega:
-umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł. Renata Rycombel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie