Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
LOP-Ligowa Ochrona Przyrody

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1014 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Mam nadzieję, że przedstawiony program pracy wyposaży uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności oraz postawy związane ze środowiskiem ich życia. Działania te w rezultacie powinny wykształcić człowieka wrażliwego na piękno przyrody, a jednocześnie rozumnie z nią współdziałającego i rozsądnie gospodarującego jej zasobami. Moja wieloletnia praktyka wskazuje, iż realizacja tego programu jest możliwa w każdej szkole podstawowej, oczywiście przy współpracy całego grona pedegogicznego, uczniów i rodziców.

Program edukacyjny: "Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej"

Od autorki
     Przedstawiony program pracy i jego realizacja ma wyposażyć uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności oraz postawy związane ze środowiskiem ich życia.
     Działania te w rezultacie powinny wykształcić człowieka wrażliwego na piękno przyrody, a jednocześnie rozumnie z nią współdziałającego i rozsądnie gospodarującego jej zasobami.
     Moja wieloletnia praktyka wskazuje, iż realizacja tego programu jest możliwa w każdej szkole podstawowej, oczywiście przy współpracy całego grona pedegogicznego, uczniów i rodziców.

Barbara Walas

Ogólne założenia programu :
 1. Program może być realizowany na zajęciach dydaktycznych lub pozalekcyjnych.
 2. Program można zrealizować z uczniami szkoły podstawowej.
 3. Zasady ochrony środowiska zawarty w programie wynikają ze współczesnej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i powinny wchodzić w zakres powszechnej wiedzy każdego ucznia.
 4. W programie uwzględniono cele i treści Ligi Ochrony Przyrody.
 5. Zrealizować można program w ramach ścieżek edukacyjnych przy współpracy grona pedegogicznego.
Cele nauczania Edukacji ekologicznej w szkole podstawowej:

Cel strategiczny:
 1. Społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego jako dobra ogólnonarodowego oraz wpływanie na tworzenie warunków do optymalnego korzystania z ich wartości.
Cele ogólne programu:
 1. Zdobycie określonej wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego.
 3. Kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody.
Ogólne cele przyrody:
 1. Budzenie umiłowania przyrody oraz szerzenie w społeczeństwie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.
 2. Poznanie podstawowych zasad i sposobów w zakresie ochrony środowiska.
 3. Wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w praktyce codziennej.
Cele integracyjne:
Uczeń powinien wynieść ze szkoły przekonania że:
 1. Ochrona środowiska jest moralnym, społecznym i prawnym obowiązkiem.
 2. Powinien podejmować działania zmierzające do zachamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabiegać o ochronę jej składników oraz inicjować prace zmierzające do prawidłowego jego kształtowania.
Cele poznawcze, kształcące, społeczne i wychowawcze:
 1. Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i motywacji do zdobywania wiedzy.
 2. Kształtowanie aktywnej postawy w społeczności.
 3. Budzenie szacunku do człowieka i otaczającego go środowiska.
 4. Wzbogacenie słownictwa związanego z ochroną środowiska i kształtowanie umiejętności wyjaśniania ich.
 5. Uświadomienie powiązań i zależności występujących w przyrodzie.
 6. Umiejętności zachowania w przypadku negatywnych zachowań katastrof ekologicznych.
 7. Uczenie się współpracy w zespole, przestrzegania norm, regół i zasad postępowania.
 8. Kształtowanie takich cech jak: wrażliwość, odwaga, rzetelność, wytrwałość, dyscyplina wewnętrzna, odpowiedzialność.
Treści programu:
 1. Nasze najbliższe otoczenie:
  • Przyroda, która nas otacza-elementy nieożywione i ożywione.
  • Poznawanie nowych gatunków drzew, kwiatów, przedstawicieli świata zwierząt i środowiska ich życia.
  • Opieka nad zielenią szkolną i przyszkolną.
  • dokarmianie ptaków.
  • Problem śmieci w naszej miejscowości.
  A Powietrze:
  • Co to jest powietrze?
  • Zanieczyszczenie powietrza a środowisko. Główne czynniki zanieczyszczające powietrze.
  B Woda:
  • Zasoby wody na ziemi.
  • Zasoby wody w naszej miejscowości i okolicy.
  • Co zanieczyszcza wodę?
  • Sposoby oczyszczania wody.
  C Gleba:
  • Co to jest gleba?
  • Czynniki zanieczyszczające glebę.
  • Sposoby rekultywacji gleby.
 2. Zywność a zdrowie człowieka:
  • Co to jest zdrowa żywność?
  • Znaczenie warzyw i owoców w diecie.
  • Wspólne układanie jadłospisów.
 3. udział w kulturze ekologicznej:
  • Wycieczki przyrodnicze w celu obserwacji przyrody.
  • Umiejętność wykorzystywania materiałów przyrodniczych w życiu.
  • Urządzanie kącika przyrodniczego.Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
  • Znaczenie ziół w życiu-kosmetyki, leki.
  • Dbałość o zieleń: opieka nad zielenią szkolną, przyszkolną, w najbliższym otoczeniu.
  • Wykorzystywanie surowców wtórnych:segregacja-przetwarzanie (recykling).
  • Kultura spożywania posiłków.
  • Uczestnictwo w akcjach ekologicznych w szkole i środowisku.
Zamierzone osiągnięcia uczniów
 • zna Godło Ligi Ochrony Przyrody i wie jak się wobec niego zachować;
 • rozróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje;
 • jest świadome swej więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialne za jego stan;
 • wie jaki jest związek pomiędzy własnym zdrowiem a stanem środowiska naturalnego.
Metody: czynna, słowna, rozmowa kierowana pytaniami, praca z tekstem, inscenizacja, uzupełnianie tekstu z lukami, pokaz, quizy, konkursy.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa zróżnicowana, indywidualna wielopoziomowa.

Opracowała Barbara Walas

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie