Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3383 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dziewczynka lat 9. Upośledzona intelektualnie w stopniu umiarkowanym. I etap edukacyjny, drugi rok nauki w zespole klasowym ogólnodostępnej szkoły (wcześniej rok uczęszczania do oddziału przedszkolnego tej samej szkoły).Dziewczynka pogodna, śmiała, otwarta: łatwo i bez zahamowań nawiązuje kontakt. W pracy mało wytrwała, łatwo zniechęca się, nie przyjmuje krytyki nauczyciela, ma skłonności do dekoncentracji uwagi swojej i osób z otoczenia. Potrafi rozpoznać przedmioty ze względu na kształt i ich przydatność użytkową. Niski poziom sprawności motorycznej ciała, szczególnie ręki. Koordynacja wzrokowo – ruchowa niedojrzała. Ubogi zasób słów. Odczuwa silną potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami z nauczycielem oraz  kontaktu i akceptacji przez klasę. Rozpoznaje podstawowe kolory, zna dni tygodnia i pory roku. Liczy porządkowo na konkretach. Dzieli proste wyrazy na sylaby (z klaskaniem).

METODY PRACY:
·        Ćwiczenia motoryki małej.
·        Zajęcia stymulująco – terapeutyczne – metoda wzmocnień pozytywnych.
·        Zajęcia rozwijające percepcję wzrokowo – słuchową.
·        Elementy pedagogiki zabawy.
·        Ćwiczenia rozwijające manualizm.
·        Muzykoterapia.
·        Elementy rytmiki i koordynacji ruchu ciała.
·        Ćwiczenia koordynacji wzrokowej.
 
CELE:
·        Zachęcanie do komunikowania się z otoczeniem.
·        Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów.
·        Doskonalenie percepcji wzrokowo – słuchowej.
·        Przybliżenie wiedzy o otoczeniu.
·        Rozwijanie akceptacji siebie.
·        Uspołecznianie.
·        Usprawnienie motoryki ciała.
 
I.    Samoobsługa:
 
1.      Ubieranie się:
-  doskonalenie umiejętności odpinania i zapinania odzieży z różnym typem zapięć,
-  kształtowanie  potrzeby sprawnego rozbierania się i ubierania w ubikacji,
-   doskonalenie umiejętności sznurowania butów,
-  wdrażanie do estetycznego poczucia swego wyglądu (ubiór, uczesanie),
-  uzmysłowienie potrzeby dostosowania ubioru do specyfiki pogody i pory roku.

2.      Zachowanie się w grupie i sytuacji:
-  uczenie zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami, nakrywania stołu,
-  uświadomienie potrzeby zachowania porządku w miejscu pracy.

3.      Zachowanie higieny:
-  wdrażanie do stosowania się do podstawowych zasad higieny osobistej (mycie zębów, mycie rąk, zmiana bielizny, utrzymanie czystości odzieży).

 
II.                Komunikowanie się:
-  utrwalenie nawyku witania się i żegnania z najbliższymi, nauczycielem, kolegami,
-  wdrażanie do uważnego i rozumnego słuchania poleceń i odpowiedniego reagowanie na nie,
-  nazywanie i rozpoznawanie przedmiotów ze względu na kształt, kolor, przeznaczenie,
-  właściwe sygnalizowanie swoich potrzeb i odpowiednie wyrażanie swoich emocji,
-  formułowanie prostych zdań i pytań,
-  budowanie krótkich ustnych wypowiedzi dotyczących spostrzeżeń, przeżyć i doświadczeń dziecka (kształtowanie mowy opowieściowej),
-  rozpoznawanie symboli monet, uczenie się ich przydatności,
-  nauka krótkich rymowanek, wierszyków na pamięć i ich odtwarzanie,
-  przeliczanie jednostkowych figur, przedmiotów (od 1 do 10),
-  zespołowe śpiewanie fragmentów piosenek,
-  naśladowanie (powtarzanie) dźwięków pochodzących z otoczenia dziecka,
-  słuchanie opowiadań, bajek (rozwijanie wyobraźni),
-  ćwiczenia wyraźnej mowy – powtarzanie wyrazów, artykułowanie głosek, sylab.

III.             Zajęcia:
       A. Ćwiczenia manipulacji celowej.

-  wycieranie tablicy gąbką,
-  rysowanie kredą na tablicy,
-  pielęgnacja kwiatów,
-  cięcie nożyczkami,
-  porządkowanie stolika i przyborów w szafce.

      B. Wykorzystanie technik plastyczno – technicznych.

-  posługiwanie się kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem,
-  posługiwanie się pędzlem i farbami,
-  tworzenie z plasteliny, modeliny, masy solnej.

     C. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem klocków mozaikowych, patyczków,
         przedmiotów codziennego użytku, zestawów konstrukcyjnych.

1.   Rozwijanie motoryki dużej:
-  doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się po schodach i między ławkami,
-  ćwiczenie umiejętności dostosowania się do chodzenia w parach i wykonywania ruchów całej grupy dzieci (np. te same ćwiczenia ruchu rąk, nóg, głowy, bioder itp.)
-  udział w zabawach i grach ruchowych (czworakowanie, pełzanie, przeciąganie, skakanie przez niewielkie przeszkody, poruszanie się po równoważni, próby skoków na skakance, przeciąganie się przez szarfę gimnastyczną, chwyty i rzuty piłki).

IV.              Uspołecznienie.
-  ćwiczenia umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, ośrodek zdrowia itp.),
-  stosowanie form i zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach znanych dziecku z doświadczenia
-  uwrażliwienie na potrzeby innych, docenianie i rozumienie uczuć kolegów,
-  kształtowanie świadomości charakteru relacji społecznych typu:

dziecko – rodzice

dziecko – rodzeństwo

dziecko – koledzy

dziecko – nauczyciel

dziecko – obca osoba

-  posługiwanie się wiedzą dotyczącą znajomości własnych danych:

      imię

      nazwisko

      imiona rodziców

      adres

-  kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania (dyżur w klasie),
-  uczenie zasad pracy w grypie, zespole; dzielenie się swoimi pomysłami; akceptacja zdania kolegów (zgoda na krytycyzm otoczenia, krytyczna samoocena),
-  zaznajomienie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego (bezpieczne poruszanie się po jezdni, korzystanie z autobusu),
-  wdrażanie do aktywnego odbioru programów interesujących i przeznaczonych dla ucznia.

 

Przewidywane osiągnięcia po I etapie kształcenia:
 
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, potrafi wkładać obuwie,
 • sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne,
 • przestrzega zasad higieny osobistej,
 • potrafi komunikować się ze swoim otoczeniem,
 • zna swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz strukturę swojej rodziny,
 • zna swoje najbliższe otoczenie, imiona kolegów z klasy oraz innych uczniów,
 • zna i przestrzega zasady obowiązujące w szkole,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób starszych i swoich kolegów,
 • wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie oraz inne powierzone zadania,
 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • potrafi zachować porządek na swoim miejscu pracy,
 • dba o przybory szkolne i sprzęt znajdujący się w szkole,
 • nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i zna ich zastosowanie,
 • posługuje się różnymi przyborami szkolnymi (kredki, linijka, nożyczki, klej, farby, plastelina, ołówek, długopis),
 • dokonuje doboru programów telewizyjnych ze względu na swój wiek,
 • bierze udział w zabawach i grach zespołowych,
 • rozpoznaje podstawowe kolory,
 • buduje krótkie ustne wypowiedzi,
 • zapamiętuje krótkie fragmenty wierszy, piosenek,
 • zna podstawowe monety i ich przydatność,
 • potrafi częściowo krytycznie ocenić swoje zachowanie.
Opracowała: mgr Jolanta Popowicz

Bibliografia:


Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym opracowany przez zespół pod przewodnictwem Lidii Klaro – Celej, Warszawa 1997 Nr DOW – 4014 – S – 2
- Orzeczenie nr 28/2002/2003 o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zamościu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie