Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1507 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz projektu edukacyjnego, którego celem było ukazanie postaci Jana Pawła II jako dumy wszystkich Polaków oraz kształtowanie postawy szacunku wobec autorytetów, poprzez różne formy okazywania wdzięczności i miłości.

Scenariusz projektu edukacyjnego przeprowadzonego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokrzyskach w dniu 15.10.2003 r.

Temat projektu: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II

Cel ogólny: ukazanie postaci Jana Pawła II jako dumy wszystkich Polaków oraz kształtowanie postawy szacunku wobec autorytetów, poprzez różne formy okazywania wdzięczności i miłości.

Cele operacyjne:
Uczeń:
· Wie, że 16.10 jest rocznicą wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową
· Zapamiętał ważniejsze daty z życia i pontyfikatu Jana Pawła II
· Rozumie, że Ojcu Św. należy się szacunek
· Umie nazwać i okazywać uczucia
· Potrafi określić rolę Papieża w Kościele
· Potrafi dokonać wyboru okazjonalnych wierszy i piosenek
· Rozumie czytany tekst
· Potrafi wczuć się w daną rolę
· Umie opanować tekst na pamięć
· Trafnie dobiera potrzebne rekwizyty
· Śmiało prezentuje swoje umiejętności aktorskie
· Umie rozpoznać utwór napisany prozą i wierszem
· Potrafi napisać wiersz o Janie Pawle II
· Umiejętnie dobiera słowa określające uczucia
· Potrafi starannie i estetycznie wykonać różne upominki
· Umie śpiewać piosenki o Papieżu
· Korzysta z różnych źródeł wiedzy
· Umie zgodnie współdziałać w grupie
· Umie samodzielnie przygotować potrzebne materiały na dany temat
· Zna miejsca związane z życiem Karola Wojtyły
· Zapoznał się z wystawą „Papież przełomu tysiąclecia”

Czas realizacji: 1.09- 15.10.2003r.
Termin prezentacji: 15.10.2003r.
Realizacja: uczniowie klasy II b, III b, V a, V b oraz uczniowie z kółka tanecznego
Osoby odpowiedzialne:
mgr Bernadeta Rzenno, mgr s. Anna Poręba, mgr Ewa Gładki
Osoby pomocne przy realizacji projektu:
uczniowie, rodzice, babcie, dziadkowie, bibliotekarz szkolny, pedagog szkolny.

Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy opracowała zasady pracy w zespole. Wybrano liderów grup. Wychowawca zapoznał uczniów z instrukcją zawierającą informację o sposobie realizacji projektu. W czasie pracy nad zadaniami uczniowie mogli korzystać z różnych źródeł informacji (internet, rozmowy, rysunki, fotografie, scenariusze inscenizacji, encyklopedie, artykuły z czasopism, różne pozycje książkowe).
W czasie realizacji projektu należało:
· Szukać informacji w różnych źródłach
· Znaleźć fotografie Papieża
· Wykonać stroje i rekwizyty wspólnie z wychowawcami
· Wykonać upominki dla Papieża
· Zrobić gazetki o odpowiedniej tematyce
· Ułożyć wiersze o Janie Pawle II
· Opanować piosenki
· Opanować przygotowany układ taneczny
· Wykonać albumy o Papieżu
Przewidziano 4- tygodniowy czas realizacji. Ustalono harmonogram konsultacji uczniów z nauczycielem. Ustalono datę publicznej prezentacji efektów pracy każdej grupy na 15.10.2003r.
Sformułowano i zapisano kryteria oceny pracy uczniów oraz liczbę możliwych do uzyskania punktów:
· Oryginalność pomysłu 1-6 pkt.
· Sposób wykonania 1-6 pkt.
· Współpraca uczniów w grupie 1-6 pkt.
· Samoocena uczniów 1-6 pkt.
· Sposób prezentacji 1-6 pkt.
Po sporządzeniu instrukcji i jej analizie wychowawcy zawarli kontrakt z uczniami, w którym uczniowie zobowiązali się do wykonania projektu zgodnie z założeniami, a nauczyciele zobowiązali się do dokonania oceny zgodnie z przyjętymi normami.

Organizacja pracy metodą projektu przy realizacji tematu „25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II”. W klasach II b, III b, V a i V b Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach.
Prace nad realizacją tematu rozpoczęto od zapoznania uczniów z kolejnymi etapami pracy metodą projektu. Określono obszar tematyczny, a uczniowie za pomocą „burzy mózgów” wybrali tematy szczegółowe. Następnie uczniowie dobierali się w grupy, korzystając z podpowiedzi wychowawcy i osobistych odczuć. Potem nauczyciele sformułowali tematy prac dla poszczególnych grup.

Zadania grup:
Gr. 1 Karol Wojtyła od najmłodszych lat. Jego rodzice i najbliżsi.
· Zebranie książek, artykułów prasowych, wydruków komputerowych o dzieciństwie i życiu młodzieńczym Karola Wojtyły.
· Wypis najważniejszych dat i wydarzeń z tego okresu.
· Zapoznanie z wierszem Karola Wojtyły „Nad Twoją białą mogiłą”.
· Wykonanie albumu.
· Zebranie wspomnień kolegów Lolka.

Gr.2 Lata kapłańskie i kardynalskie.
· Wyjaśnianie pseudonimu „Wuj Karol”.
· Wykonanie gablotki „ Na szlaku z młodzieżą”.
· Kapłan i biskup wśród wiernych.
Gr.3 16.10.1978r. Wybór na Stolicę Piotrową.
· Wyjaśnianie terminu konklawe- samodzielne szukanie informacji: encyklopedie, słowniki, internet.
· Wykonanie herbu Jana Pawła II- objaśnianie jego symboliki.
· Humor Jana Pawła II

Gr. 4 Papież i górskie krajobrazy.
· Prace plastyczne dowolną techniką
· Zebranie wypowiedzi Jana Pawła II o górach i górskich wyprawach
· Sport i turystyka- albumy gazetka, wspomnienia przyjaciół

Gr.5 Ojciec Św. na spotkaniach z dziećmi.
· Zgromadzenie zdjęć Ojca Świętego z dziećmi
· Zebranie wypowiedzi Papieża o dzieciach
· Wybór ciekawych cytatów z przemówień do dzieci
· Dowolne prace plastyczne

Gr.6 13.05.1981r. Zamach na Papieża.
· Chwile grozy i cudowne wydarzenia.
· Rola Matki Bożej w życiu Papieża
· Zebranie i zapoznanie się z informacjami o Fatimie.
· Zamach i przebaczenie.

Gr.7 Życie prywatne Jana Pawła II.
· Rozkład dnia Ojca Świętego.
· Kuchnia papieska.
· Czym papież jeździ?
· Papież daje papież dostaje.
· Pomniki stawiane za życia.

Gr. 8 Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
· Opracowanie kroniki papieskich podróży do Ojczyzny
1. Układ chronologiczny
2. Hasło pielgrzymki
3. Główne przesłanie
4. Odwiedzone miasta
· Przygotowanie zestawu map konturowych Polski z zaznaczonymi miastami poszczególnych pielgrzymek.

Gr.9 Wiersze dla Ojca Świętego.
· Układanie wierszy rymowanek, modlitw o Ojcu Świętym.
· Pisanie oraz ozdabianie przygotowanych wierszy.
· Zgromadzenie najlepszych utworów na wystawce.
· Recytacja najładniejszych wierszy podczas koncertu dla Ojca Świętego.

Gr.10 Upominek dla Niestrudzonego Pielgrzyma.
· Zgromadzenie pomysłów na upominek dla Ojca Świętego.
· Gromadzenie potrzebnych materiałów do ich wykonania.
· Wykonanie upominków.

Gr.11 Piosenki dla Ojca Świętego.
· Wyszukiwanie piosenek dla Jana Pawła II.
· Opanowanie tekstów na pamięć.
· Zaprojektowanie strojów dla występujących.
· Opracowanie układu choreograficznego.

Gr. 12 Portret „Sercem malowany”.
· Wybór techniki plastycznej.
· Zgromadzenie potrzebnych materiałów.
· Wykonanie portretów.
· Prezentacja prac na wystawce.

Gr. 13 Taniec dla Papieża Polaka. (polonez)
· Zaprojektowanie strojów do tańca.
· Opanowanie kroków poloneza.

Sprawozdanie z pracy.

Gr. 1 Karol Wojtyła od najmłodszych lat. Jego rodzice i najbliżsi.
Nasza grupa zbierała materiały dotyczące dzieciństwa Ojca Świętego. Szukaliśmy tych informacji w różnych źródłach- internecie, czasopismach, książkach. Nasz trud oceniliśmy bardzo wysoko, gdyż wszyscy członkowie grupy rzetelnie do tego zadania przystąpili.

Gr.2 Lata kapłańskie i kardynalskie.
Członkowie naszej grupy mieli za zadanie wyszukać informacje dotyczące kapłaństwa Karola Wojtyły. Mieliśmy również wykonać gazetkę na temat „Na szlaku z młodzieżą”. Zbieraliśmy materiały potrzebne do jej wykonania. Wszyscy solidnie podeszli do wyznaczonych zadań. Dlatego pracą grupy oceniamy wysoko.

Gr. 3 16.10.1978r. Wybór na Stolicę Piotrową.
Zadaniem naszej grupy było wykonanie herbu Papieża, a także wyjaśnienie jego symboliki. Mieliśmy również opowiedzieć o konklawe i o radości jaka panowała w naszym kraju gdy Karol Wojtyła został Papieżem. Naszą pracę oceniamy wysoko gdyż wszyscy z wielkim zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania.

Gr.4 Papież i górskie krajobrazy.
Zadaniem naszej grupy było zebranie wypowiedzi Jana Pawła II o górach i górskich wyprawach. Mieliśmy również wykonać albumy o tej tematyce. Każdy z nas z wielką ochotą włączał się do zadań naszej grupy dlatego oceniamy się bardzo dobrze.

Gr.5 Ojciec Święty na spotkaniach z dziećmi.
W naszej grupie zajęliśmy się wyszukiwaniem zdjęć Ojca Świętego z dziećmi. Zdjęcia te zaprezentowaliśmy na wystawce. Kolejnym zadaniem naszej grupy był wybór cytatów z przemówień Jana Pawła II do dzieci. Przeglądnęliśmy wiele albumów angażując też swoich bliskich w poszukiwaniu ciekawych zdjęć. Nasza grupa z tego zadania wywiązała się wzorowo.

Gr.6 13.05.1981r. Zamach na Ojca Świętego.
Członkowie naszej grupy zajęli się zebraniem informacji o Fatimie. Mieliśmy również zaprezentować smutną piosenkę, w której nasza koleżanka śpiewając ją trzymała w ręku złamaną żółtą różę. Naszym zadaniem było podkreślenie szczególnej roli Matki Bożej w ocaleniu życia Ojca Świętego. Nasz trud oceniliśmy bardzo wysoko, gdyż wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem.

Gr.7 Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
Zadaniem naszej grupy było opracowanie kroniki papieskich podróży do Ojczyzny, a także przygotowanie zestawu map konturowych Polski z zaznaczonymi miastami poszczególnych pielgrzymek. Dowiedzieliśmy się ile razy Papież odwiedził Ojczyznę, w jakim celu przybywał, jakie były hasła i przesłania pielgrzymek. Staraliśmy się to zadanie wykonać starannie i dlatego oceniamy się bardzo wysoko.

Gr.8 Życie prywatne Jana Pawła II.
Nasza grupa zajęła się wyszukiwaniem ciekawostek na temat prywatnego życia Jana Pawła II. Chcieliśmy dowiedzieć się jak wygląda zwykły dzień Jana Pawła II, kto należy do osób z najbliższego otoczenia, co Papież lubi jeść, czym jeździ, jak się ubiera, jakie otrzymuje prezenty. To zadanie wymagało od nas dużo wysiłku gdyż takich informacji jest niewiele. Dlatego naszą pracę oceniamy bardzo wysoko.

Gr.9 Wiersze dla Ojca Świętego.
Dzień 16.10.2003r. to piękne i niecodzienne święto. Zadaniem naszej grupy było ułożenie wierszy o Ojcu Świętym. Nie było to zadanie proste bo nikt z nas jeszcze nie jest poetą. Przy tym zadaniu pomogły nam mamy, babcie, rodzeństwo. Niektóre wiersze zaprezentowaliśmy recytując je, a pozostałe wywieszone zostały na wystawce. Oceniamy się bardzo wysoko.

Gr.10 Upominek dla Niestrudzonego Pielgrzyma.
Biorąc pod uwagę talent plastyczny członków naszej grupy mieliśmy za zadanie opracować i zaprojektować wzory upominków dla Ojca Świętego. Wykonaliśmy różańce, laurki, buty dla Niestrudzonego Pielgrzyma. Była to dla nas mozolna praca, staraliśmy się wykonać ją estetycznie gdyż chcieliśmy w ten sposób wyrazić naszą miłość Papieżowi. Bardzo wysoko oceniamy swoją pracę.

Gr.11 Piosenki dla Ojca Świętego.
Nasza grupa podjęła się wyszukania piosenek, które wyrażałyby nasze uczucia miłości i wdzięczności do Papieża. Potem były próby i nauka pięknego śpiewania. Nasze mamy uszyły dla nas stroje. Przygotowane piosenki przedstawiliśmy wam jak najlepiej umieliśmy. Nasz trud oceniamy wysoko.

Gr.12 Portret „sercem malowany”.
Zadaniem naszej grupy było namalowanie portretów Jana Pawła II dowolną techniką. Staraliśmy się, aby prace były oryginalne i bardzo staranne. Nasze prace zaprezentowaliśmy na wystawce. W tę pracę włożyliśmy dużo wysiłku i dlatego oceniamy się wysoko.

Gr. 13 Taniec dla Papieża.
Pracując w tej grupie postanowiliśmy opracować poloneza dla Jana Pawła II. Do tego zadania włączyli się członkowie zespołu tanecznego. Na realizację tego zadania poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Wspólnie opracowaliśmy układy taneczne i kostiumy. Efekt naszej pracy oceniamy wysoko.

Ewaluacja

Na koniec został przeprowadzony arkusz ewaluacyjny.

1. Do walizki wpisz, które z zadań najbardziej ci się podobało.
/rys. przedstawiający walizkę/

2. Do kosza wpisz co sprawiało ci trudność.
/rys. przedstawiający kosz/

Bernadeta Rzenno

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie