Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metanal i etanal – ich właściwości. Aldehydy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11773 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propozycja konspektu z chemii przeznaczona jest do realizacji materiału w klasie II w technikum.
Celem zajęć jest zapoznanie z właściwościami aldehydów.

Autor publikacji:
Renata Sokołowska

Propycja konspektu lekcji chemii w klasie II w technikum
Temat: Metanal i etanal – ich właściwości. Aldehydy.
Czas lekcji: 1 godzina

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
-opisać ogólną budowę aldehydów,
- podać wzory i nazwy systematyczne aldehydów,
- opisać właściwości fizyczne etanalu,
- wymienić i opisać reakcje charakterystyczne dla aldehydów,
- omówić dwa sposoby otrzymywania aldehydów,
- zapisać schematy reakcji utleniania aldehydów,
- zapisać i zbilansować równania reakcji przedstawiające próbę Tollensa i Trommera dla aldehydu mrówkowego, wskazać utleniacz i reduktor.
Metody
- naprowadzająca – pogadanka,
- aktywizująca – burza mózgów,
- naprowadzająca, ilustrowana doświadczeniami laboratoryjnymi,
- oparta na pracy z tekstem.
Środki dydaktyczne
- odczynniki: etanol, siatka miedziana, formalina, roztwór wodorotlenku miedzi (II), roztwór azotanu (V) srebra, roztwór amoniaku,
- sprzęt laboratoryjny: szczypce metalowe, zlewka, palnik, stojak z probówkami, łapa do probówek,
- podręcznik
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego
2. Faza wprowadzająca:
- przypomnienie wiadomości o budowie węglowodorów nasyconych oraz alkoholi,
- przypomnienie właściwości fizycznych i chemicznych alkoholi monohydroksylowych
3. Faza realizacji
Treść lekcji

Sposób realizacji
1.Podanie celu i tematu lekcji

2.Otrzymywanie metanalu
* Pokaz nauczyciela – Utlenianie etanolu tlenkiem miedzi (II).
* Uczniowie omawiają przebieg doświadczenia i ustalają wnioski.
Omówienie: Ogrzaniu miedzi w płomieniu palnika towarzyszy jej utlenienie:
2 Cu + O CuO. Powstaje czarny tlenek miedzi (II).
Podczas reakcji CuO z etanolem zachodzi jego redukcja do metalicznej miedzi i utlenianie etanolu do aldehydu octowego (etanalu).
C H - OH + CuO CH - CHO + Cu + H O
Zapis ogólny: alkohol I – rzędowy aldehyd
* Przy tym doświadczeniu należy omówić właściwości fizyczne etanalu.
* Informacja nauczyciela na temat otrzymywania aldehydów na skalę przemysłową.
3.Podanie wzoru ogólnego aldehydów, zapoznanie z wzorami i nomenklaturą aldehydów
Informacja nauczyciela.
4.Badanie redukujących właściwości metanalu
* Pokaz nauczyciela
a) reakcja aldehydu mrówkowego z amoniakalnym roztworem tlenku srebra (I) – próba Tollensa (zwana także próbą lustra srebrnego),
b) reakcja aldehydu mrówkowego z wodorotlenkiem miedzi (II) – próba Trommera.
* Należy zwrócić uczniom uwagę na właściwości fizyczne aldehydu mrówkowego i na jego roztwór wodny zwany formaliną.
* Stworzenie sytuacji problemowej: Jakie właściwości aldehydów wynikają z przeprowadzonych reakcji?
* Analizowanie przez uczniów różnych możliwości.
* Wyłanianie różnych propozycji podczas dyskusji i burzy mózgów.
* Zapisanie wniosków:
W próbie Tollensa aldehyd mrówkowy wykazuje silne właściwości redukujące – zredukował kation srebra do metalicznego srebra Zachodzi reakcja:
H - CHO + Ag O H – COOH + 2 Ag

W próbie Trommera aldehyd mrówkowy wykazuje właściwości redukujące – redukcji ulega miedź:
H – CHO + 2 Cu(OH) H – COOH + Cu O + 2 H O
Aldehydy, dzięki obecności w ich cząsteczkach grupy aldehydowej, wykazują właściwości redukujące, przy czym same się utleniają do kwasów karboksylowych.
5.Polimeryzacja i polikondensacja aldehydów
* Praca samodzielna uczniów – młodzież analizuje proces polimeryzacji i polikondensacji na podstawie tekstu z podręcznika.
* Uczniowie odpowiadają, dlaczego aldehydy ulegają procesom polimeryzacji i polikondensacji oraz wyjaśniają, jaka jest istota tych reakcji.

4. Faza podsumowująca
- uczniowie wyjaśniają, czym są aldehydy, podają przykłady,
- opisują właściwości fizyczne i chemiczne aldehydów
5. Zadanie domowe
Zadanie 1
Spośród wymienionych związków podkreśl te, które ulegają próbie lustra srebrnego:
propanal, etan, propanol, pent– 1– ol, 2- metylopropanal, 1-chloroetan, etanol.
Zadanie 2.
Ułóż równania reakcji do następującego schematu oraz podaj nazwy powstałych produktów:
A B C H - CHO C
Zadanie 3
Ułóż wzory półstrukturalne aldehydów o następujących nazwach:
a) 2-bromopropanal
b) 2,3-dimetylobutanal
c) 3-matylopentanal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie