Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja mała ojczyzna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7408 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Aby rozbudzać zainteresowanie historią i kulturą regionu nauczyciel musi poszerzać swoją wiedzę z tej dziedziny by w sposób profesjonalny i z ogromnym taktem pedagogicznym wprowadzić dzieci w świat niemal baśniowy, aby potem harmonijnie przenieść go do czasów współczesnych ukazując nie tylko budowle i pozostałe pamiątki przeszłości ale również ten czar który pozostał w komnatach zamku, urok rodzinnych wieczorów w prostej chłopskiej chacie oraz trud życia przy świecy, lampie naftowej, bez wody i centralnego ogrzewania.

Edukacja regionalna- projekt edukacyjny
„Moja mała ojczyzna”Publiczne Przedszkole w Borownie

Opracowała: nauczycielka Iwona Warkiewicz

WSTĘP

Najmłodsze pokolenie winno być otwarte na inne kultury i przygotowanie do życia w dużej społeczności. Podstawą aktywności dzieci musi być poczucie przynależności do konkretnego miejsca, kultury i rodziny. Wiedza o regionie daje poczucie bycia u siebie – bycia sobą i wpływa korzystnie na aktywność dorosłego człowieka.

Rozwój cywilizacji spowodował ogromny wzrost tempa życia. Z pomocą rodzicom pracującym i posiadającym małe dzieci przychodzi bardzo często przedszkole. To tam mały człowiek spędza większą część dnia.
Doskonałym przewodnikiem dla nauczyciela do prowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową jest kalendarz uroczystości przedszkolnych, ludowe obrzędy, doroczne i rodzinne święta.
Podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym to zabawa, będąca doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa gminy, regionu oraz zainteresowania folklorem.
Myślą przewodnią mojego projektu edukacyjnego jest zapoznanie z bogactwem Gminy Mykanów i regionu częstochowskiego, ukazanie najważniejszych kręgów, w których funkcjonuje mały człowiek, a są nimi: rodzina, przedszkole, miejscowość, region, państwo.
Jest ono kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności do dzieci 5,6-letnich.
Treści projektu podzieliłam na kilka obszarów tematycznych:

q Mój dom
q Moje przedszkole
q Moja miejscowość
q Moja gmina
q Mój region
q Mój kraj

Każdy z tych obszarów zawiera zagadnienia szczegółowe. Nauczyciel znając potencjał swoich wychowanków, dostosuje treści w nich zawarte do możliwości i cech psychofizycznych dzieci.CELE DZIAŁAŃ EDUKACJII REGIONALNEJ


Celem nadrzędnym mojego projektu edukacyjnego jest wyrabianie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem – ich „Małą Ojczyzną”, przez poznawanie bogactwa miejsc, w których żyją i pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie kultury materialnej.

Cele szczegółowe to:
- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
- rozwój wartości rodzinnych w powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej,
- rozwój postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną i lokalną,
- zapoznanie z cechami charakteryzującymi gminę Mykanów oraz cały region częstochowski,
- poznanie władz gminy,
- wyrabianie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody,
- wyrabianie szacunku do języka i symboli narodowych,
- wyrabianie umiejętności wypowiadania się za pomocą środków plastycznych, muzycznych i technicznych.
TREŚCI EDUKACYJNE

I. MÓJ DOM
RODZINA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- struktura rodziny, więzi pokoleniowe, pamiątki rodzinne, dzieje rodziny, praca rodziców,

- tradycje rodziny związane z rokiem liturgicznym i przyrodniczym, doroczne zwyczaje i obrzędy rodzinne,
- dom jako miejsce zamieszkania,
- moje miejsce w rodzinie.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- rozumie pojęcia – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,
- wie, jaką pracę wykonują rodzice, potrafi o niej opowiedzieć,
- umie nazwać imieniem i nazwiskiem członków najbliższej rodziny,
- zna ważne tradycje, ich miejsce w życiu rodziny, dostrzega potrzebę podtrzymywania tradycji,
- jest tolerancyjny wobec innych wierzeń, kultur i obrzędów,
- umie pomóc w drobnych pracach domowych i przydomoych.


PODSUMOWANIE


- rysowanie drzewa genealogicznego rodziny,
- album rodzinny.II. MOJE Przedszkole
DZIEJE PRZEDSZKOLA

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- poznanie dziejów przedszkola,
- wykorzystanie kronik przedszkolnych, zdjęć, wspomnień osób pracujących najdłużej w przedszkolu,
- spotkania z emerytami – byłymi pracownikami przedszkola.


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna historię przedszkola,
- rozumie pojęcie upływającego czasu,


PODSUMOWANIE

- udział w „Wieczorku wspomnień”, zorganizowanym na terenie przedszkola,PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- rozmowa z dyrektorem placówki,
- odwiedziny w miejscach pracy pozostałych pracowników przedszkola (rozmowy),
- poznanie rozkładu pomieszczeń w przedszkolu.OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna osoby pracujące w przedszkolu i wie jaką pracę wykonują,
- zna rozkład pomieszczeń w przedszkolu,
- wie, że zawsze może zwrócić się o pomoc do każdej pracującej w przedszkolu osoby.

PODSUMOWANIE

- wykonanie portretów osób pracujących w przedszkolu.
JA I MOJA GRUPA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- urodziny grupy- zabawy mające na celu poznanie dzieci i nauczycieli,
- wspólne zaprojektowanie ściany z imionami.


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna imiona dzieci uczęszczających z nim do grupy, zna imiona nauczycieli,

- rozumie, że należy być tolerancyjnym wobec innych,

PODSUMOWANIE

- wykonanie projektu ściany z imionami.
ŚWIĘTA W NASZYM PRZEDSZKOLU – NASZE TRADYCJE
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- wróżby andrzejkowe,
- tradycje Świąt Bożego Narodzenia, spotkanie z Mikołajem,
- słuchanie i nauka kolęd i pastorałek,
- spotkanie wigilijne w przedszkolu,
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- bal karnawałowy w przedszkolu,
- zapusty i tłusty czwartek,
- zwyczaje i tradycje związane z pożegnaniem zimy- Marzanna, Gaik,
- tradycje związane ze świętami wielkanocnymi,
- poznanie różnych technik wykonania pisanek i kraszanek,
- uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna niektóre zwyczaje i obrzędy doroczne,
- zna niektóre kolędy,
- zna tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- rozumie konieczność pamiętania o bliskich,
- aktywnie uczestniczy w imprezach przedszkolnych.

PODSUMOWANIE

- przygotowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami różnych uroczystości organizowanych na terenie przedszkola.
III. MOJA MIEJSCOWOŚĆ


HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- poznanie legendy o Borownie: „Zjawa Dennhoffów”,
- wycieczka do pałacu w Kruszynie,
- poznanie zabytków Borowna,
- spotkanie z paniami z zespołu ludowego: „Borowianki”,
- spotkanie z twórczynią ludową i miejscową poetką- darcie pierza,
- wizyta w bibliotece- wyszukanie książek, które dotyczą naszego regionu.

OSIĄGNIĘCIA DZIECI

- zna historię Borowna,
- wie, gdzie znajduje się słynny pomnik,
- poznał ważniejsze osoby, które mieszkają w Borownie,
- zna zwyczaj darcia pierza.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna: „Tu mieszkam- tu jest moje przedszkole,
- wystawa malarska: „Wrażenia z wycieczki do pałacu w Kruszynie”,
- zorganizowanie kącika ludowego w szatni: „Wiejska chata”.MOJA MIEJSCOWOŚĆ W GMINIE
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- zapoznanie dzieci z książką: „Przewodnik po gminie Mykanów”,
- poznanie nazw innych miejscowości w gminie,
- wizyta w Urzędzie Gminy, spotkanie z Wójtami,


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna nazwy niektórych miejscowości na terenie gminy Mykanów,
- zna herb gminy, umie go pokolorować, stosując właściwe kolory,
- zna lokalizację Urzędu Gminy- wie, co można tam załatwić,
- zna nazwisko i osobę Wójta- wie, jakie wypełnia zadania.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna: praca w zespołach- wykonanie herbu gminy,
- mini konkurs wiedzy o gminie,
IV. MÓJ REGION


CZĘSTOCHOWA I JEJ ZABYTKI

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- wycieczka do Częstochowy, poznanie ważniejszych zabytków,
- poznanie legendy dotyczącej miasta Częstochowy,
- poznanie herbu Częstochowy,
- nauka tańca częstochowskiego: „Michałek”,
- poznanie stroju częstochowskiego.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna i potrafi wymienić niektóre zabytki Częstochowy,
- zna legendę o Częstochowie,
- umie pokolorować, używając właściwych barw herb Częstochowy,
- wie jak wygląda regionalny strój częstochowski,
- umie zatańczyć częstochowski taniec: „Michałek.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna- kolorowanie herbu Częstochowy,
- wystawa malarska: „Wrażenia z wycieczki do Częstochowy”.

V. POLSKA – MÓJ KRAJ OJCZYSTY

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- praca z mapą Polski: granice Polski, zaznaczenie stolicy Polski, rzeki Wisły, Morze Bałtyckie, niektóre polskie regiony,
- flaga, godło- wyjaśnienie pojęć, omówienie wyglądu oraz sytuacji i miejsc w jakich można je zobaczyć,
- wysłuchanie hymnu narodowego: omówienie kanonu zachowań podczas słuchania i śpiewania,
- poznanie legendy o Lechu i powstaniu państwa polskiego.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna nazwę stolicy Polski,
- wie jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski,
- zna niektóre polskie regiony,
- zna polskie symbole narodowe,
- potrafi opowiedzieć legendę o Lechu,

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna- kolorowanie godła,
- aktywność plastyczna: praca w zespołach- wydzieranka flaga Polski.
konkurs wiedzy pt: „Moja mała ojczyzna”.


Opracowała: Iwona Warkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie