Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Przyczyny i następstwa zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1787 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcjii historii dla klasy I gimnazjum. Zawiera elementy dramy. W załączniku umieszczono fragment tekstu źródłowego do wykorzystania na lekcji.


Scenariusz lekcji
Klasa 1 gimnazjum
Dział: Polska wśród państw i narodów Europy.
Temat: Przyczyny i następstwa zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku.
Zagadnienia do lekcji:
– Umocnienie państwa polskiego przez Bolesława Chrobrego.
– Powstanie i rola kultu św. Wojciecha.
– Zjazd gnieźnieński i jego konsekwencje.

Cele dydaktyczno – wychowawcze:
I. Wiadomości i ich rozumienie.
A. Uczeń pamięta:
-         w jakim okresie panował Bolesław Chrobry,
-         zna postać św. Wojciecha i wie w jaki sposób wiąże się ona z dziejami Polski oraz Czech,
-         wie kim był Otton III,
-         pamięta datę zjazdu w Gnieźnie i jego okoliczności.
B. Rozumie pojęcia:
-         cesarz,
-         kronikarz,
-         diadem,
-         włócznia św. Maurycego,
-         zjazd,
-         męczennik.
II. Umiejętności:
C. Uczeń umie:
-         wykorzystać informacje na temat Galla Anonima i jego kroniki,
-         opowiedzieć o przebiegu zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku,
-         pokazać na mapie siedzibę arcybiskupstwa i biskupstw utworzonych na ziemiach polskich po zjeździe gnieźnieńskim.
III. Postawy i przekonania
D.Uczeń dostrzega walory pokojowej współpracy sąsiedzkiej. Uczeń widzi analogię systemu budowanego przez Ottona III do Unii Europejskiej.
Metody: opowiadanie, rozmowa nauczająca, praca z podręcznikiem, praca z mapą, inscenizacja.
Środki dydaktyczne:
-         mapa ścienna: Polska w X – XII w.,
-         podręcznik do historii dla klasy 1 gimnazjum,
-         fragment kroniki Galla Anonima,
-         portret Bolesława Chrobrego.
Tok lekcji
I. Czynności organizacyjno – porządkowe:
-         sprawdzenie obecności i zadania domowego.
II. Rekapitulacja wtórna.
Nauczyciel zadaje wcześniej przygotowane pytania, które wprowadzą jednocześnie uczniów do nowego tematu:
1. Jakie były przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I?
2. Jakie korzyści dało Polsce przyjęcie chrześcijaństwa?
3. Jakie miasto było stolicą kraju w okresie panowania Mieszka I? (wskaż na mapie).
III. Wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji.
Uczniowie zapisują do zeszytu temat lekcji oraz krótką notatkę w punktach:
1. Umocnienie państwa polskiego przez Bolesława Chrobrego.
2. Powstanie i rola kultu św. Wojciecha.
3. Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie.
IV. Opracowanie tematu.
  1. Nauczyciel opowiada o pochodzeniu i dzieciństwie Bolesława na dworze cesarza niemieckiego. W tym czasie eksponowany jest portret władcy za pomocą rzutnika.
  2. Nauczyciel wspomina o powrocie do kraju i objęciu władzy.
  3. Przedstawienie postaci Galla Anonima i jego dzieła.
Uczniowie interpretują informacje otrzymane we fragmentach tekstu źródłowego.
  1. Nauczyciel opowiada o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha – wykupienie ciała przez Bolesława. Ilustracją do opowiadania jest ilustracja przedstawiająca Drzwi Gnieźnieńskie.
  2. Nauczyciel podaje, jakie były przyczyny wizyty Ottona III. Opisuje nadzieje z nią związane.
  3. Zjazd w Gnieźnie w 1000 roku – inscenizacja przygotowana przez uczniów.
    Z odpowiednim wyprzedzeniem nauczyciel wyznacza uczniów i przydziela im role. Podpowiada, jak można przedstawić sytuację, na jakie elementy zwrócić uwagę, jakie rekwizyty można wykorzystać.
  4. Wrażenie, jakie zrobiło na cesarzu przyjęcie.
      Uczniowie mogą wypowiadać swoje uwagi.
  1. Omówienie następstw zjazdu gnieźnieńskiego.
Uczniowie szukają na mapie arcybiskupstwa i biskupstw. We właściwe miejs­ca przyklejają karteczki samoprzylepne. Jednocześnie zaznaczają wymienio­ne miejsca na przygotowanych przez nauczyciela mapkach konturowych, które przykleją do zeszytu.
V. Rekapitulacja pierwotna
W końcowej części lekcji nauczyciel zachęca uczniów do dokonania oceny zjazdu gnieźnieńskiego. Uczniowie wypowiadają swoje oceny tego wydarzenia.
Nauczyciel krótko podsumowuje i dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji.

VI. Zadanie domowe
Nauczyciel dyktuje polecenie do zeszytów.
Ułóż krzyżówkę do hasła „Gniezno”.

ZAŁĄCZNIK
Tekst do wykorzystania w czasie lekcji:

„Gall Anonim i jego kronika”
       O samym autorze mało wiemy. Nie znamy nawet jego imienia, dlatego nazywa­my go Anonimem. A określenie Gall stąd się wywodzi, że od dawna domyślano się, że pochodził z Francji, dawnej Galii. Kronikarz przekazał nam kilka informacji o sobie w tekście swej kroniki. Wiemy zatem, że był cudzoziemcem, znał Węgry, choć z nich nie pochodził. Był zakonnikiem benedyktyńskim.
       W Polsce dostał się na dwór Bolesława Krzywoustego jako jeden z kapelanów, a zarazem urzędnik kancelarii książęcej. Żeby za darmo nie jeść polskiego chleba, a przy okazji otrzymać książęcą nagrodę, stworzył kronikę książąt i królów polskich. Jest ona pochwałą czynów i zalet Bolesława Krzywoustego oraz jego przodków. Kronika Galla Anonima jest napisana pięknym stylem – rytmicznym i rymowanym. Przekładano ją na język polski i recytowano na książęcym dworze.

KOMENTARZ
Planując lekcję należy z właściwym wyprzedzeniem wybrać uczniów do przygoto­wania scenki, zaplanować jej przebieg oraz przygotować rekwizyty. Temat realizuje się w czasie jednej godziny lekcyjnej.


Autor: Justyna Kocełuch

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie