Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Ja - ksiądz byle jaki"? - poetycki portret ks. J. Twardowskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2430 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od 7 lat pracuję w gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego.
Celem mojej publikacji jest dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Mam nadzieję, że napisany przeze mnie konspekt zajęć zostanie wykorzystany przez innego polonistę na lekcji języka polskiego lub innych zajęciach humanistycznych, że będzie wskazówką, jak pracować z młodzieżą metodami aktywnymi, jak maksymalnie angażować się w tok lekcji i realizować przy tym wyznaczone przez siebie cele.
Opracowanie: Anna Wysocka

Temat: "Ja – ksiądz byle jaki"? – poetycki portret księdza Jana Twardowskiego

Przedmiot: język polski

Poziom: gimnazjum

Podstawa programowa
Dostrzeganie i komentowanie swoistych właściwości poznanych utworów literackich.
Rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości.

Standardy wymagań
Uczeń:
 • odczytuje i interpretuje utwory poetyckie,
 • dostrzega wartości wpisane w teksty kultury,
 • dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje,
 • analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury,
 • posługuje się terminami charakterystycznymi dla tekstu poetyckiego.
Cele
  Uczniowie:
 • czytają tekst informacyjny ze zrozumieniem,
 • redagują notatkę biograficzną o Janie Twardowskim,
 • analizują i interpretują tekst poetycki według podanej instrukcji,
 • redagują wnioski,
 • porównują wizję kapłaństwa zawartą w wierszach Jana Twardowskiego z własnym wyobrażeniem.
Środki
 • Tekst informacyjny o Janie Twardowskim (źródło nr 1).
 • Wybrane wiersze Jana Twardowskiego.
 • Karta pracy – instrukcja do analizy wiersza.
Metody i techniki
 • Praca w grupach.
 • Praca z tekstem,
 • Elementy burzy mózgów.
Realizacja
  1. Zapisanie tematu.
  2. Stosując burzę mózgów nauczyciel pyta uczniów, co wiedzą o Janie Twardowskim.
  3. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Rozdaje każdej grupie karty pracy oraz encyklopedie i słowniki. Uczniowie mają wyszukać teksty informacyjne o Janie Twardowskim, uważnie i ze zrozumieniem przeczytać je, a następnie zredagować krótką notatkę biograficzną o poecie. Liderzy grup odczytują notatki biograficzne (na wykonanie tego zadania grupy mają ok. 10 min. razem z prezentacją).
  4. Nauczyciel rozdaje uczniom teksty wierszy J. Twardowskiego (źródło nr 1). Omawia krótko instrukcję do analizy i interpretacji tekstu poetyckiego znajdującą się na karcie pracy.
   Na wykonanie tego zadania uczniowie mają ok. 17-20 minut. Następnie liderzy grup prezentują zanotowane na karcie pracy spostrzeżenia.
  5. Po zakończeniu prezentacji każda z grup notuje wnioski dotyczące sylwetki księdza Jana Twardowskiego zgodnie z zaleceniami dwóch ostatnich punktów na karcie pracy.
   Liderzy prezentują wnioski (ok.10 min.).
  6. Rozmowa o wizji kapłaństwa i kapłana w poezji Twardowskiego a wyobrażeniach uczniów na ten temat.
  7. Podsumowanie i ocena pracy grup.
  8. Rozdanie uczniom "termometrów uczuć", które mają wypełnić zgodnie z instrukcją.
  Karta pracy ucznia

  Temat: "Ja – ksiądz byle jaki"? – poetycki portret księdza Jana Twardowskiego

  I Notatka biograficzna o Janie Twardowskim.
  ............................................................................

  II Analiza i interpretacja wiersza.
  Tytuł:
  1. Kto mówi w wierszu (przedstaw sytuację, krótko scharakteryzuj osobę mówiącą)?
   ............................................................................
  2. Do kogo zwraca się podmiot liryczny (zwróć uwagę na portret odbiorcy, jego związek z osobą mówiącą)?
   ............................................................................
  3. Jak mówi (zanalizuj środki poetyckiego obrazowania w utworze, odwołaj się do konkretnych przykładów)?
   ............................................................................
  4. O czym (o kim) mówi? Sformułuj w 2-3 zdaniach temat wiersza.
   ............................................................................
  5. Nazwij uczucia podmiotu lirycznego (zastosuj znane Ci już słownictwo nazywające przeżycia wewnętrzne)
   ............................................................................
  6. Wymień kilka wartości, o których jest mowa w wierszu.
   ............................................................................
  7. Przedstaw portret psychologiczny podmiotu lirycznego(skorzystaj też ze źródła nr 2).
   ............................................................................
   ............................................................................
   ............................................................................
  8. W 2-3 zdaniach odpowiedz na pytanie, dlaczego ksiądz Jan Twrdowski mówi o sobie "ja – ksiądz byle jaki".
   ............................................................................


  Źródło nr 1 Spowiedź
  Wstyd mi, Boże, ogromnie, że jak grzesznik piszę,
  że z czasem zapomniałem Tomasza z Akwenu,
  że gdy w maju litania – słowika wciąż słyszę,
  a jadąc do chorego – sławię dzikie wino,
  obłoki, karpie w stawie, zimą – kiepskie sanie,
  kominek, co mi do snu po łacinie gada –
  I nagle myśl natrętna, straszna jak powstanie –
  Z uczynków? To zbyt mało.
  Z ran mnie wyspowiadaj.
  O ludzkim sercu pod wielkim baldachimem

  Cóż że albą przy ołtarzach jaśnieję
  drży ornatów grubo tkanych złoto

  Msza się kończy w zakrystii na klęczkach
  będę szary maleńki potem

  Cóż że wielki niosą mi baldachim
  w dzwony hucząc w procesjach nad głową

  To dla Boga. Sam na sam zostanę
  z swoim ludzkim sercem na nowo

  O kazaniach
  O jakże już nie znoszę wszystkich świętych kazań,
  mądrych, dobrych, podniosłych, pobożnych i słabych

  Kiedy głoszę je, czasem urwałbym w pół zdania
  i brewiarz mówił w sadzie, gdzie jabłek powaby

  Inna rzecz – dzieci uczyć, pacierz przypominać,
  grzesznikom w twarz popatrzeć i nie mówić słowa

  Wilgę skubiącą wiśnie chytrze wypatrywać,
  pliszkę, co z rzęsy wodnej wydziobuje owad

  Wyjaśnienie
  Nie przyszedłem pana nawracać
  zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania
  jestem od dawna obdarty z błyszczenia
  jak bohater w zwolnionym tempie
  nie będę panu wiercić dziury w brzuchu
  pytając co pan sądzi o Mertonie
  nie będę podskakiwał w dyskusji jak indor
  z czerwoną kapką na nosie
  nie wypięknieję jak kaczor w październiku
  nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają
  nie zacznę panu wlewać do ucha świętej teologii łyżeczką

  po prostu usiądę przy panu
  i zwierzę swój sekret
  że ja, ksiądz
  wierzę Panu Bogu jak dziecko
  Źródło nr 2
       Jan Twardowski jest księdzem niesłychanie świadomym wyjątkowości tego powołania. Wyjątkowości rozumianej wszak nie jako szczególne uprawnienia "czcigodnej osoby", ale nieustanne wypełnianie obowiązku. Całą swoja postawą wydaje się nawiązywać do słów św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian (2,1-5): "Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni, i z wielkim drżeniem.
       A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej." […] I tutaj właśnie należy doszukiwać się przyczyn tylekroć opisywanej niechęci ks. Twardowskiego do teologii i teologów.[…] Nie oznacza to, że poeta lekceważy poznanie intelektualne, jest tylko przekonany, że wszystko to na nic, jeżeli nie uświadomimy sobie kruchości wszelkich konstrukcji intelektualnych, które potrafi zburzyć jeden błysk, olśnienie prawdą miłości, wiary, cierpienia, śmierci.
       […] Ks. Twardowski nie ukazuje gotowych kształtów wiary czy ziemskiego kultu Boga i świętych, żądając od czytelnika ich akceptacji, jak to czyniła tradycyjna liryka. Przeciwnie, raczej gotów jest usiąść przy swoim rozmówcy, zwierzyć mu z własnych lęków i marzeń.
       […] Rozmowy, które prowadzi autor "Rachunku dla dorosłego" ze swoimi czytelnikami, zbliżają obcych sobie ludzi, tak że wspólnie zaczynamy przeżywać wiele spraw, czujemy, że dokonało się coś ważnego w nas samych. Ów ksiądz, który "wierzy Panu Bogu jak dziecko’, nie zasłania sobą Boga, stara się być niewidoczny, nie rezygnuje wszak z prób uświadomienia nam, że powinniśmy kochać to, co jest od nas większe. Jakże dyskretnie przestrzega, byśmy nie przespali ważnych chwil w naszym życiu.
  Waldemar Smaszcz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie